LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitetas surengė Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtą Turizmo forumą

Š. m. kovo 9 d. Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedra pakvietė į Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtą Turizmo forumą „Kompetencijos ir karjera turizmo sektoriuje“. Forumas sulaukė didžiulio dalyvių susidomėjimo, jame dalyvavo per 150 dalyvių, atstovaujančių turizmo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovus, socialinius partnerius, universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų bendruomenes, jaunimo nevyriausybines organizacijas. Forumo dalyvius pasveikinti atvyko LR Seimo nariai Dainius Kepenis ir Algimantas Kirkutis, LR Ūkio ministerijos atstovė Lidija Bajarūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Šulcas, universiteto vadovai. Visi pasisakiusieji pabrėžė aukštojo universitetinio mokslo rekreacijos ir turizmo srityje svarbą Klaipėdos regione. LR Seimo narys Dainius Kepenis pabrėžė „Kaip žinia, mūsų visų miestas Klaipėda yra bene patraukliausia vieta turizmui Lietuvoje. Linkiu Rekreacijos ir turizmo katedrai ir toliau įgyvendinti geriausias idėjas ruošiant aukščiausio lygio turizmo sektoriaus profesionalus“.

Forume diskutuota apie karjeros plėtros galimybes bei tendencijas turizmo sektoriuje, aktualizuotas naujausių kompetencijų poreikis pasaulio ir šalies turizmo sektoriuje. Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja prof. dr. Diana Šaparnienė forumo įžangoje pristatė turizmo sektoriaus augimą pasaulio ir šalies mastu atskleidžiančius rodiklius, pagrindė turizmo specialistų poreikio ir kompetencijų kaitą. Pranešimus skaitė šalies ir užsienio mokslininkai. MICE turizmo ekspertas dr. Rob Davidson iš Didžiosios Britanijos pristatė karjeros galimybes verslo turizme, Lenkijos Jogailos universiteto Krokuvoje profesorė dr. Marta Najda-Janoszka aptarė kompetencijų portfelio turizmo sektoriuje kaitos ypatumus, akcentuodama kūrybiškumą, kaip vieną iš esminių turizmo srities kompetencijų. Startuolių marketingo ekspertas dr. Donatas Jonikas pristatė pasaulinio tyrimo rezultatus, atskleidžiančius dešimt pagrindinių startuolių marketingo klaidų, o Talentų mokyklos vadovė Vega Dikčienė akcentavo kaip dirbti su skirtingų kartų darbuotojais. Diskusijoje aktyviai dalyvavo socialiniai partneriai, pasisakydami, kokių kompetencijų stokojama, kokie pokyčiai turizmo sektoriaus rinkoje.

Forumo metu Rekreacijos ir turizmo katedros lekt. Daumantas Bočkus trumpai pristatė pastaruoju metu Klaipėdos universitete vykdomus tarptautinius, su turizmo plėtra susijusius projektus: Baltijos jūros regiono pakrantės žvejybinio turizmo traukos skatinimas, plėtra ir tvarus valdymas (RETROUT); Darnaus gamtos turizmo vystymas Pietų Baltijos regiono pakrančių zonose sukuriant bendrą vietos gidų mokymo programą; Mėlynojo augimo kompetencijų ugdymas, sukuriant atviruosius kursus bei naudojant MTT produktus ir virtualųjį mobilumą (FOCUS) bei Priekrančių žvejybos turizmas ir plėtros galimybės Pietų Baltijos regione (CATCH). Doc. dr. Dalia Baziukė plačiau pristatė FOCUS projekto tarpinius rezultatus, kurie padėjo identifikuoti šiuo metu pageidaujamas kompetencijas regiono turizmo sektoriuje.

Forumo metu buvo apdovanoti moksleivių ir studentų nuotraukų konkurso „neATRASTA.LT: Atrask. Fiksuok. Dalinkis“ laureatai. Geriausių nuotraukų autoriams: Andželikai Rimkuvienei (Klaipėdos universitetas); Girmantei Zavadzkytei (Klaipėdos valstybinė kolegija); Gabrielei Žymančiūtei (Vytauto Didžiojo universitetas); Emilijai Drapkinaitei (Šilutės Vydūno gimnazija); Vladai Šavliukevič (Klaipėdos licėjus) bei autorių grupėms iš Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos ir kitų skirtingų Klaipėdos miesto mokymų įstaigų: Kaziui Žitkui, Domui Raišučiui; Guodai Bendžiūtei, Rūtai Skergelzaitei; Amelijai Žitkutei, Dovilei Madelytei, Margaritai Kontrimaitei prizus įsteigė: UAB „Krantas Travel“; Viešbučių tinklas Tubinas; Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos; „Atostogų parkas“; Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro atstovai. Konkurso albumas https://issuu.com/rtkatedra/docs/neatrasta_2018.

Forumo metu pasirašytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei adresuotas Memorandumas dėl Rekreacijos ir turizmo studijų programų Klaipėdos universitete. Memorandumu siekiama išreikšti jį pasirašiusiųjų poziciją dėl Klaipėdos universitete vykdomų Rekreacijos ir turizmo studijų tęstinumo būtinumo, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į nurodytais teisės aktais priimtų sprendimų nepagrįstumą bei inicijuoti jų peržiūrėjimą, grindžiamą vertinimo kriterijų objektyvumo, aiškumo ir nešališkumo taip pat visų suinteresuotų šalių atstovavimo bei pagarbos turimiems pagrįstiems lūkesčiams principais, kurie priimtais Įsakymais yra akivaizdžiai pažeidžiami. Memorandume pateiktas reiškiamos pozicijos pagrįstumas, akcentuojant, jog Klaipėdos universitete vykdomos Rekreacijos ir turizmo bakalauro bei Rekreacijos ir turizmo vadybos magistro studijos yra anksčiausiai pradėtos vykdyti tokio tipo studijos Lietuvoje. Programos akredituotos tarptautinių ekspertų aukščiausiais balais maksimaliam laikotarpiui (bakalauro – 22 balai, akredituota iki 2021-06-30, magistro – 20 balų, akredituota iki 2022-06-30). Katedra vykdo tarptautinę jungtinę su Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu (Latvija) studijų programą „Tarptautinių turizmo renginių vadyba“, kuri yra vienintelė tokio tipo programa Lietuvoje (akredituota iki 2022-06-30). 2017-2021 m. katedros mokslininkai, bendradarbiaudami su kitais universiteto akademiniais padaliniais, vykdo tris tarptautinius projektus. Šiuo metu katedros mokslininkai rengia 2 mokslo monografijas su kolegomis iš Australijos ir Čekijos. Stipri socialinė partnerystė, ypač veikiančios 20-ties narių Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių tarybos vaidmenyje, prisideda prie programų atitikimo darbo rinkos poreikiams, absolventų įsidarbinimo plėtotės, regiono rekreacijos ir turizmo vystymo. Nepriklausomų ekspertų vertinimu žurnale Reitingai Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo bakalauro ir magistro studijų programos pastaraisiais metais pagal daugelį kriterijų įvertintos aukščiausiais balais. 2017 m. vykdyto tyrimo metu identifikuotos specifinės ir bendrosios rekreacijos ir turizmo srities darbuotojų kompetencijos, kurios gali būti įgyjamos tik universitetinių studijų metu.

Rekreacijos ir turizmo katedros informacija