LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėda – socialinio darbo studijų uostas

Nepraleisk galimybės studijuoti prie jūros, nes:

* Socialinio darbo programos (tiek bakalauro, tiek magistro) yra pripažintos kaip europinio lygio programos ir yra akredituotos šešeriems metams. Socialinio darbo programos studijų dalykai teikia stiprų teorinį ir praktinį socialinio darbo profesijos pamatą, atliepiantį aktualias šiuolaikines socialines problemas ir įgalinantį socialinio darbo profesionalus (Lietuvos ir užsienio šalių) susikalbėti tarpusavyje, bendradarbiauti atpažįstant, analizuojant ir sprendžiant tiek savo šalies žmonių poreikius ir problemas, tiek bendras europines problemas.

* Katedros dėstytojai – atsidavę savo darbui ir kūrybingi asmenys, kuriemėgaujasi tuo, ką daro, nuolat mokosi ir tobulėja; ieško naujų efektyvių mokymo būdų; kuria akademinei aplinkai adekvačius tarpasmenius santykius (tarpusavio pagarbos, dialogo, informacijos ir kritiško mąstymo sintezė) su studentais, kolegomis bei praktikos vietų specialistais. Tarp jų ir nemažą akademinio darbo patirtį turintys dėstytojai, o didžioji katedros dėstytojų dauguma – jauni, dinamiški mokslininkai (keletas iš jų apsigynę socialinio darbo mokslo daktaro disertacijas Suomijoje), kurie sėkmingai plėtoja savo akademinį kūrybinį potencialą.

* Socialinio darbo katedra, teikdama reikalingas, kokybiškas teorines ir praktines specialybės žinias, stengiasi kurti ir mokymuisi palankią atmosferą, tinkamai išnaudoti studijoms skirtą laiką, stiprinti studentų pirminį apsisprendimą būti socialiniu darbuotoju, formuoti socialiniam darbuotojui reikalingas asmenybės savybes, diegti atsidavimo būsimai profesijai vertybę, dedančią pamatą prasmingai ir sėkmingai profesinei veiklai.

* Katedros dėstytojai stengiasi įdomiai, patraukliai teikti teorines ir praktines žinias, žengti koja kojon su naujovėmis – kiekvienai teorijai yra ieškoma praktinių sprendimo būdų. Praktikos metu tiesiogiai prisiliečiama prie Lietuvą kamuojančių socialinių probemų, rengiami kursiniai, baigiamieji darbai, ir atliekami tyrimai, kurių dauguma teikia pasiūlymus, rekomendacijas socialinių problemų sprendimui. Programos akreditavimo sistema padeda siekti ir išlaikyti socialinio darbo studijų kokybę.

* Socialinio darbo katedra palaiko glaudžius santykius su daugeliu įvairių socialinių institucijų – studentų praktikos vietomis. Praktikų metu siekiama integruoti teorijos ir praktikos žinias, išsamiai susipažinti su institucijos teikiamomis paslaugomis, tirti ir analizuoti įvairius socialinio darbo aspektus, tam, kad baigusieji socialinio darbo studijas galėtų teikti optimalias socialines paslaugas klientams. Daugelis katedros dėstytojų derina savo mokslinius tyrinėjimus ir akademinį darbą su darbu įvairiose socialinio darbo institucijose, NVO. Taip užtikrinamos mokslo ir praktikos sąsajos.

* Studentams, sėkmingai baigusiems Bc studijas atsiveria galimybė toliau tęsti ir gilinti specialybės žinias ir praktinius gebėjimus socialinio darbo magistrantūros studijose.

* Socialinio darbo studijos tampa įdomesnės ir patrauklesnės, nes didėja socialinio darbo studentų internacionalumas – kasmet auga studentų skaičius iš užsienio šalių, susipažįstama su žmonėmis, jų kultūra iš įvairių šalių. Mūsų studentai taip pat dalyvauja ERASMUS studentų mainų programoje. Palaikomi ryšiai su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos, Belgijos, Velso ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. Studijų programos kursų dalykai teikia tarptautinę, europinę dimensijas. Todėl sulaukiama ir kitų šalių studentų (atvykstančių pagal ERASMUS studentų mainų programą), pasirinkusių klausyti kai kurių studijų dalykų (skaitomų anglų kalba) į mūsų katedrą.

* Manome, kad kiekvieno studento studijų efektyvumui ir prasmingumui turi reikšmės jo individualūs siekiai ir nusiteikimai. Studentai skatinami rengti pranešimus ir dalyvauti kasmetinėse “Vydūno” konferencijose, dalyvauti įvairiuose renginiuose, ryškinančiuose ne tik problemines, bet ir patraukliąsias socialinio darbo puses, susitikimuose su savo darbui atsidavusiais ir sėkmingai dirbančiais socialiniais darbuotojais, padėti organizuoti šventinius, diskusinius ir kt. SDDK (Socialinio darbo diskusijų klubas) renginius ir juose dalyvauti, įsijungti į universiteto studentų veiklą ir kt.

* Katedra pasirengusi pripažinti neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytas kompetencijas ir priimti studijuoti į aukštesnį kursą visus, kurie turi sukaupę tokią patirtį (savanoriai, kitų profesijų atstovai).

Prasminga pasirinkti socialinio darbo studijas Klaipėdos universitete, nes tikime, kad įdėtos dėstytojų ir studentų pastangos padės suprasti kaitos procesus, vykstančius visose gyvenimo srityse, suteiks reikalingų įgūdžių kūrybiškai, inovatyviai, entuziastingai spręsti visuomenėje iškylančius sunkumus ir problemas, džiaugtis darbo
sėkme, ištvermingai pakelti nesėkmes ir siekti žinių ir profesinės veiklos pagal aukščiausius profesinius kriterijus.

https://www.facebook.com/events/1995159637378276/