LT   |   EN      Mano KU   |   
Jubiliejaus proga – sveikinimai gerbiamai prof. dr. Elvyrai Acienei

Sveikiname gerbiamąją prof. dr. Elvyrą Acienę gražaus jubiliejaus proga ir reiškiame padėką už ilgametį nuoširdų darbą, rezultatyvią mokslinę ir pedagoginę veiklą ugdant jaunąją kartą, plėtojant socialinio darbo mokslą bei svarų indėlį į Sveikatos mokslų fakulteto raidą.

Linkime ilgų, gražių ir turiningų gyvenimo metų!

Sveikatos mokslų fakulteto bendruomenės vardu
Prof. dr. Leta Dromantienė
Sveikatos mokslų fakulteto dekanė