LT   |   EN      Mano KU   |   
Įspūdžiai iš patirtinio mokymosi seminaro ,,Gailestingumas ir socialinis darbas. Pranciškoniškosios kultūros kontekstas“

2016 m. gruodžio 7 dieną Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra ir joje veikiantis socialinių darbuotojų diskusijų klubas (SDDK) pakvietė į patirtinio mokymosi seminarą ,,Gailestingumas ir socialinis darbas. Pranciškoniškosios kultūros kontekstas“. Vienas iš patirtinio mokymosi tikslų – apjungti profesinę veiklą, naujas žinias bei patirtis skatinant asmenybės augimą. Į renginį gausiai susirinko socialiniai darbuotojai, studentai bei įvairių pagalbos žmogui profesijų atstovai.

Apie gyvenimo prasmę bei Gailestingumą kaip veiklią Meilę pakvietė pamąstyti pranciškonas kunigas brolis Benediktas Jurčys, Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pirmininko Sauliaus Liekio pristatytas ,,Vilties ambasadoriumi“. Jautriais ir žadinančiais viltį gyvenimiškos patirties liudijimais dalijosi Šv. Pranciškaus onkologijos centro vadovė Aldona Kerpytė, režisierė bei savanorė Dalia Kanclerytė. Gailestingumo ir profesinio pašaukimo sąsajas atskleidė KU SvMF Socialinio darbo katedros absolventė, šio centro socialinė darbuotoja Irena Baltiejienė.

Tikėjimo, Meilės ir Vilties suteikė filmo ,,Trokštu gyventi“ peržiūra (režisierė Dalia Kanclerytė), dvasingumą žadino socialinio darbo katedros studentų atliekamos giesmės, jaukumo suteikė žvakių šviesa.

KU SvMF dekanas Prof. Dr. Artūras Razbadauskas paskatino bendradarbiauti ir dalintis kuriant aukštesnę žmogaus gyvenimo kokybę, socialinio darbo katedros vedėjas Doc. Dr. Valdas Rimkus dėkojo studentams, dėstytojams ir socialiniams partneriams už pozityvų bendradarbiavimą, Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė Audronė Liesytė priminė krikščionškas socialinio darbo šaknis.

Šis Adventinio laikotarpio seminaras buvo skirtas Gailestingumo temai, atskleidžiant onkologinę situaciją pranciškoniškosios kultūros šviesoje. Pavasario seminaras, vyksiantis Gavėnios laiku, bus skirtas prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukų situacijos ir pagalbos tinklo bei metodų analizei. Pristatydama tolesnę Socialinių darbuotojų diskusijų klubo veiklos perspektyvą šio klubo koordinatorė Doc. Dr. Indrė Dirgėlienė kvietė liudyti Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovę bei įkūrėją KU Socialinio darbo katedros dėstytoją, egzistencinės terapijos specialistę Dr. Dalią Puidokienę. Ji paskatino diskusijai apie Gailestį ir Gailestingumą; patarė kiekvienam profesionalui įvertinti, branginti ir atsakingai eiti savo gyvenimo kelią, nes nuo to priklauso ir kelionės su klientu kokybė.

Pranciškono kunigo brolio Benedikto Jurčio palaiminimas ir bendruomeninė giesmė ,,Tyli naktis“ užvėrė Adventinio renginio, tačiau ne Gailestingumo duris.

KU SvMF Socialinio darbo katedros informacija