LT   |   EN      Mano KU   |   
Forume įsteigta Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių taryba ir pasirašyta 14 bendradarbiavimo sutarčių

Š. m. sausio 27 d. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete įvyko Rekreacijos ir turizmo katedros organizuojamas forumas “Turizmo perspektyvos Vakarų Lietuvoje: mokslo, verslo ir viešojo sektorių partnerystė“. Forume aptartos pasaulinės ir nacionalinės turizmo aktualijos ir tendencijos, pristatyta Klaipėdos regiono patirtis. Pagrindinis dėmesys forume skirtas mokslo, verslo ir viešojo sektorių bendradarbiavimo plėtotės klausimams. Pranešimus skaitė Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, asociacijos „Klaipėdos regionas“ bei universiteto Rekreacijos ir turizmo katedros atstovai.

Forume įsteigta 19-os narių Rekreacijos ir turizmo katedros Socialinių partnerių taryba, kuri prisidės užtikrinant studijų programų atitiktį darbo rinkos poreikiams, patars studijų kokybės, praktikų organizavimo gerinimo klausimais, taps jungiamąja grandimi tarp mokslo, verslo ir viešojo sektorių plėtojant turizmą ir rekreaciją Vakarų Lietuvos regione.

Siekiant stiprinti socialinę partnerystę forumo metu pasirašyta 14 bendradarbiavimo sutarčių tarp Sveikatos mokslų fakulteto ir turizmo ar rekreacijos srityje veikiančių įmonių/įstaigų/asociacijų. Numatyta vykdyti bendrus projektus, pagal galimybes studentų vykdomus tyrimus bei praktinius darbus orientuoti į įmonių/įstaigų/asociacijų poreikius, tobulinti studentų praktikos organizavimo ir atlikimo klausimus, skatinti studentų savanorystę, keistis gerąja patirtimi, sukauptomis žiniomis, bendradarbiauti sprendžiant kitus aktualius klausimus.

Forumas pabaigoje įvyko diskusija „Mokslo, verslo ir viešojo sektorių partnerystė – kelias į sėkmingą turizmo plėtrą“. Jos metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo kryptys, numatyti konkretūs bendradarbiavimo žingsniai.