LT   |   EN      Mano KU   |   

SOCIALINIS DARBAS

Valstybinis kodas
612L50002

Įgyjama kvalifikacija
Socialinio darbo bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Galimos specializacijos
Socialinis darbas bendruomenėje
Socialinis darbas sveikatos priežiūroje (nuo 2016 m.)

Studijų programos aprašas (nuo 2016 m.)

Kas tai?

Kviečiame rinktis vieną iš dviejų socialinio darbo studijų specializacijų: socialinį darbą bendruomenėje arba socialinį darbą sveikatos priežiūros sistemoje. Jeigu esi savanoris ir nori įtvirtinti esamas bei įgyti naujų žinių drįsti parodyti savo gerą širdį, tau rūpi visuomenės gerovė, nori įgyti visame pasaulyje pripažįstamą ir paklausią profesiją – ši programa skirta Tau.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Klaipėdos priklausomybės ligų centre, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre, Labdaros paramos fonde „Dienvidis Klaipėdos miesto globos namuose, BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto socialinių paslaugų centre, Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Klaipėdos viltis“, Šilutės socialinių paslaugų centre, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centre, Maltos ordino pagalbos tarnybos Klaipėdos grupėje, „Caritas“, Klaipėdos rajono paramos šeimai centre, VšĮ „Ori senatvė“, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijoje „Apskritas stalas“, Palangos miesto savivaldybės administracijoje.

 

SOCIALINIS DARBAS

Valstybinis kodas
612L50002

Įgyjama kvalifikacija
Socialinio darbo bakalauras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, turintys socialinių arba biomedicinos mokslų sričių aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.

SOCIALINIS DARBAS

Kas gali stoti?
Priimami asmenys, baigę socialinio darbo krypties aukštojo mokslo kolegines studijas.

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 30 ECTS kreditas.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis

Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Socialinis darbas

.

SOCIALINIS DARBAS

Valstybinis kodas
621L50002

Įgyjama kvalifikacija
Socialinio darbo magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Studijų programos aprašas

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

.