LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Structure » Departments » Socialinio darbo katedra

Socialinio darbo programos istorija prasideda 1995 m., kai Klaipėdos Pedagogikos fakultete buvo įkurta socialinės pedagogikos katedra, kuri 2000 m. reorganizuota į Sveikatos mokslų fakulteto socialinio darbo katedrą.
Socialinio darbo programa buvo sukurta katedrai dalyvaujant tarptautiniame Tempus projekte S-JEP 11014 (Tema:“Socialinių pedagogų/socialinių darbuotojų tarpdisciplininis rengimas”) 1996-1999 metais. Programos rengimo grupėje dalyvavo: Klaipėdos ir Šiaulių universiteto dėstytojai bei Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai kaip projekto socialiniai partneriai. Programos rengėjus konsultavo ir programos projekto rėmuose ekspertai buvo užsienio partneriai, t.y. dėstytojai iš Kristianstado universiteto (Švedija) ir Mančesterio Metropoliteno universiteto (Anglija) bei šių šalių socialinio darbo praktikai.
Šiuo metu Socialinio darbo katedra – kasdien stiprėjantis studijų ir mokslo centras, kuris rūpinasi Socialinio darbo kaip socialinių mokslų šakos stiprinimu bei Socialinio darbo kaip taikomosios studijų krypties vystymu.

sdk_darbuotojai_2016

Socialinio darbo katedros darbuotojai (Nuotr. iš Socialinio darbo katedros archyvo)

Katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo specialistus, sugebančius spręsti žmonių socialines problemas bei organizuoti socialinių paslaugų rinkos veiklą, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, lemiančią teorijos ir praktikos sąveiką. Katedros mokslinio tiriamojo darbo tema – socialinio darbo plėtros galimybės, gerinant socialinės rizikos žmonių gyvenimo kokybę bendruomenėje.
Pirmieji dėstytojai prof.dr. E. Giedraitienė (E. Acienė) ir doc.dr. R. Dobranskienė (iki 2003 m.) turėjo socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį ir ilgametę pedagoginio darbo patirtį aukštojoje mokykloje. Vėliau į katedrą buvo pakviesti dėstytojai V. Kavaliauskienė, A. Kiaunytė, I. Dirgėlienė, kurios sėkmingai apgynė socialinių mokslų (edukologija) disertacijas (1998,1999).
Katedros formavimosi strategija buvo grindžiama principu atsirinkti gabiausius katedros programoje studijavusius absolventus, kurie turi stiprią mokslinio pedagoginio darbo universitete motyvaciją, pasižymi mokslininko ir pedagogo darbui reikiamomis savybėmis. Šiandien 80 procentų katedros dėstytojų yra buvę absolventai, kurie sėkmingai rengia ir gina daktaro disertacijas.