LT   |   EN      Mano KU   |   

SLAUGOS BAKALAURO STUDIJOS 

Slaugos bakalauro programa – Biomedicinos mokslų srities, Slaugos studijų krypties (kodas B700) pagrindinių universitetinių studijų programa, kurią baigę studentai įgyja bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir Slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Slaugos bakalauro programos tikslai :

  1. Rengti slaugytoją, gebantį veiksmingai spręsti įvairaus amžiaus grupių asmenų, šeimų, bendruomenės slaugos problemas visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose ir užtikrinanti jų tęstinumą;
  2. Rengti slaugytoją, turintį žinių ir gebėjimų analizuoti, planuoti ir įgyvendinti efektyvios slaugos paslaugų sveikatos priežiūros sistemoje strategijas.
  3. Ruošti slaugytoją gebantį prasmingai dalyvauti sveikatos ugdymo veikloje, savo profesinėje veikloje plėtoti pažangios slaugos praktikos tradicijas.

Karjeros galimybės. Pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus slaugos bakalauro studijas baigęs asmuo gali dirbti bendrosios praktikos slaugytoju savarankiškai arba sveikatos priežiūros komandose visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose: ligoninėse (bendrojo pobūdžio, slaugos ir palaikomojo gydymo, specializuotose, reabilitacijos), medicininės reabilitacijos įstaigose, ambulatorinėse įstaigose, medicinos punktuose, greitosios medicinos pagalbos skyriuose/stotyse, kraujo donorystės skyriuose/centruose, kūdikių namuose ir visuomenės sveikatos priežiūros centruose. Platus įsidarbinimo galimybių spektras apsprendžia ir studijų programos paskirtį bei tikslus.

 

SLAUGOS MAGISTRO STUDIJOS

Slaugos magistro programa – Biomedicinos mokslų srities, Medicina ir sveikata krypčių grupės, Slaugos studijų krypties antrosios pakopos (magistrantūra) studijų programa, kurią baigę studentai įgyja Slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Slaugos magistrantūros studijų programos tikslai:

  1. Rengti aukštos kvalifikacijos slaugytoją, gebantį profesionaliai dirbti: pasitelkiant išugdytas procedūrines žinias ir gebėjimus, veiklos analize grįstą ir į slaugos inovacijas orientuotą darbą.
  2. Rengti specialistus, turinčius mokslinio tyrimo įgūdžių ir gebančius dirbti mokslinį-tiriamąjį darbą bei rezultatus taikyti slaugos ir sveikatos ugdymo poreikiams tenkinti.
  3. Rengti slaugytojus, pasižyminčius originaliu mąstymu, aukšta profesine kompetencija ir gebančius dalyvauti žinių kūrimo procese.

Karjeros galimybės. Slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis slaugytojams reikalingas norint profesionaliai ir kompetentingai dirbti slaugytojo darbą savarankiškai arba sveikatos priežiūros komandose visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose: ligoninėse (bendrojo pobūdžio, slaugos ir palaikomojo gydymo, specializuotose, reabilitacijos), medicininės reabilitacijos įstaigose, ambulatorinėse įstaigose, medicinos punktuose, greitosios medicinos pagalbos skyriuose/stotyse, kraujo donorystės skyriuose/centruose, kūdikių namuose ir visuomenės sveikatos priežiūros centruose. Baigusieji gali dirbti aukštųjų universitetinių ir koleginių mokyklų dėstytojais, dalyvauti projektinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose. Baigusieji Slaugos studijų programą turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos slaugos (Lietuvos ir užsienio), visuomenės sveikatos edukologijos ir kt. krypties studijų programas. Platus įsidarbinimo galimybių spektras apsprendžia ir studijų programos paskirtį bei tikslus.