LT   |   EN      Mano KU   |   
Faculty of Health Sciences » Structure » Departments » Department of nursing » (Lietuviškai) Naujienos ir įvykiai

Trumpa informacija ir keletas faktų

Katedros vedėja – doc. dr. Vida Mockienė

Slauga – tai įvairaus amžiaus sveikų ir sergančių žmonių fizinė bei psichinė priežiūra, visuomenės ir asmens sveikatos ugdymas, ligų bei žalingų įpročių profilaktika. Slaugos mokslas – vienas jauniausių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, ir istoriškai apibūdinama kaip veikla, besiremianti altruistine globos bei priežiūros funkcija, kuri išsivystė į savarankišką mokslo sritį – profesiją, turinčią savo mokymo ir profesionalų ruošimo sistemą bei įstatymus.
Katedros misija – rengti Lietuvai ir Europai aukštos kvalifikacijos slaugos specialistus (praktikus ir mokslininkus), sugebančius spręsti problemas, iškylančias slaugant ligonius, organizuoti slaugos procesą, vykdyti mokslinę – tiriamąją veiklą.
Katedros vizija:
Katedra – augantis ir stiprėjantis studijų ir mokslo centras, suteikiantis bazinį universitetinį, Europinius standartus atitinkantį slaugytojo profesinį išsilavinimą, besirūpinantis slaugos kaip taikomosios studijų krypties vystymu bei slaugos kaip mokslų šakos stiprinimu, kuriame:

  • rengiami slaugytojai, pasižymintys bendrosios bei profesinėmis kompetencijomis, sudarančiomis pagrindą dirbti įvairiose sveikatos priežiūros srityse, dalyvauti slaugos mokslo vystymesi.
  • įgijusieji slaugytojo profesinę kvalifikaciją įsitvirtina Lietuvos ir Europos sveikatos priežiūros įstaigų rinkoje.

Keletas faktų:
2001 m. įkurta Reabilitacijos ir slaugos katedra.
2004 m. studijas baigė pirmoji laida (24 studentai).
2005 m. pradėta vykdyti slaugos magistratūros programa.
2007 m. Reabilitacijos ir slaugos katedra reorganizuota į Slaugos katedrą.
Slaugos katedrai nuo 2001 iki 2009 metų vadovavo prof. dr. Artūras Razbadauskas (pirmasis slaugos katedros vedėjas; dabar Sveikatos mokslų fakulteto dekanas).
Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto moksliniame-pedagoginiame padalinyje veikia Slaugos intervencijų kabinetas, kuriame studentai mokomi praktinių slaugos įgūdžių.