LT   |   EN      Mano KU   |   

Medicinos technologijų katedros mokslininkai ir dėstytojai vadovaudamiesi (sekdami) Klaipėdos universiteto misija ir siekdami Klaipėdos universiteto strateginių tikslų vykdo mokslinius tyrimus atsižvelgdami į mokslinių tyrimų kokybės ir konkurencingumo užtikrinimą, tarptautiškumo didinimą, aukštos mokslinės vertės publikacijų masyvo didinimą ir valdymą, mokslinių tyrimų strateginių programų sudarymą. Šiuolaikiniai biomedicinos inžinerijos moksliniai tyrimai bei jų integracija į sveikatos priežiūros bei socialines įstaigas ir verslą sudaro mokslinės veiklos pagrindą.

Katedros mokslinė, edukacinė ir praktinė veikla susijusi su biomedicinos inžinerijos technologijų ir metodų taikymu klinikinėje bei eksperimentinėje medicinoje, diagnostinėje medicinos, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos srityse.

Sunku įsivaizduoti šių dienų mediciną be elektroninių diagnostikos sistemų: rengininių diagnostinių sistemų, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, ultragarsinių, elektrofiziologinių, biocheminių diagnostinių sistemų ir daugelio kitų. Vis plačiau yra naudojamos naujausios elektroninės – informacinės, ypač išmaniosios technologijos, taikomos sveikatos, reabilitacijos srityje kuo efektyviau ir greičiau atstatant žmogaus būklę į „sveikos“ būsenos aukštesnį lygį. Manoma, kad daugiau nei 30 proc. visos kompiuteriu apdorojamos informacijos priklauso biomedicinos sričiai. Biomedicininė inžinerija yra labai plati ir kompleksinė sritis, KU mokslininkai savo tyrimuose specializuojasi šiose srityse: išmanios bioinžinerijos technologijos ankstyvai diagnostikai ir gydymui; inovatyvių technologijų taikymas stiprinant sveikatą ir kuriant saugią aplinką; operatoriaus veiklų optimizavimas atsižvelgiant į širdies ritmo ir kitų organizmo funkcijų dinamiką ilgalaikių stebėjimų metu.

Vienas iš sėkmingų KU mokslininkų darbų yra širdies ritmo registravimo sistemos kūrimas, panaudojant išmaniąsias technologijas ir analizės naujų metodų taikymas sportininkų, sveikųjų ir ligonių būklės stebėjimams. Sukurtas mobilus, santykinai nebrangus EKG prietaiso prototipas, kurio bandymai šiuo metu vyksta keliose įstaigose. Sukurta nauja paros širdies ritmo analizės sistema, leidžianti vertinti sveikatos būklės dominavimą paros bėgyje. Paros širdies ritmo dinamikos tyrimams, atsižvelgiant į cirkadinį ritmą, sukurta nauja paros širdies ritmo analizės sistema, panaudojant LabVIEW programinę įrangą. Šis metodas ir prietaisas įgalins pacientą aktyviai sekti savo sveikatos būklę, nes tai leis anksčiau ir patikimiau pastebėti atsirandančias problemas , o gydytojui leis efektyviaus dirbti su pacientais, greičiau ir tikslingiau jam padėti.

2014 m. miego arterijos kraujo spaudimo ir jo pulsinės bangos matavimui yra sukurtas įrenginys ir sistema augmentacijos indekso ir miego arterijos vidinio skersmens skaičiavimui ir pats skaičiavimo metodas. Šis įrenginys ir metodas svarbus ir kiekvienam žmogui, nes tai leis žymiai tiksliau vertinti kraujospūdžio staigius kitimus, ir medikų darbui, nes pagerės diagnostikos kokybė, atsivers naujų mokslinių tyrimų galimybės, vertinant kraujospūdžio dinamikos pokyčius.

2015 m. pabaigoje užbaigtas projektas „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“, vykdytas mokslinis tyrimas tema „Operatoriaus veiklų optimizavime atsižvelgiant į ŠRV ir kitų organizmo funkcijų dinamiką ilgalaikių stebėjimų metu, asmenų būklės duomenų bazės kūrime. Sukurtas jūrininkų funkcinės būklės vertinimo internetinis biomedicininių duomenų bankas. On-line režimu gali dirbti net iki keliolikos vartotojų. Elektroninė apklausa ir duomenų įvedimas taupo materialius ir laiko resursus ir yra efektyvesnis, lyginant su „popieriniu“ variantu. Šiuo metu toliau tobulinamos (kompiuterizuotos) metodikos žmogaus-operatoriaus funkcinės būklės įvertinimui jūriniame sektoriuje. Yra nagrinėjamos technologinės galimybės sukurti miego stadijų identifikavimo sistemą, remiantis individualiu paros širdies ritmo bimodaliu pasiskirstymo modeliu ir pagal nustatytas miego stadijas pagal širdies ritmo pokyčius paros metu įvertinti operatoriaus funkcinį stovį. Visų tyrimo duomenų kaupimas vienoje duomenų bazėje didina informacijos valdymo ir apdorojimo informacines galimybes. Šie mokslininkų sukurti metodai ir prietaisai reikšmingai keičia medicinos srities, kuri rūpinasi jūrininkų sveikata, darbo pobūdį ir efektyvumą, nes sudaro galimybes vertinti ir sekti jų veiklą, ypač atsakingą darbą dirbančių operatorių, vengiant „žmogiškojo“ faktoriaus klaidų.

KU mokslininkai daug dirba su širdies ritmo tematika, nes širdies ritmas kompleksiškai indikuoja apie daug žmogaus sveikatos parametrų. Todėl kuriami modernūs prietaisai, kurie padeda priartinti sveikatos priežiūrą prie personalizuotos ir tele-medicinos:

2015 m. sukurtas mažagabaritinis 3 elektrodų kardiografas su USB sąsaja ir programine įranga. Sistema tinkama širdies ritmo variabilumo analizei, bei įvairiems širdies ritmo mėginiams tirti, pvz ortostazė, veloergometrija, aritmetinis testas ir t.t. Ši sistema tobulinama kuriant bevielį kardiografą su Bluetooth sąsają ir programinę įranga, skirta Android operacinei sistemai (yra maketinis variantas).

2016 m. sukurtas fotopletizmografas su USB sąsaja ir LabVIEW programine nuskaitymo įranga, tinkama individualiam naudojimui, kurio pasekoje asmuo galės geriau rūpintis savo sveikata, nes galima bus sekti kai kuriuos kraujotakos, aprūpinimo deguonimi rodmenis

Šiuo metu kuriamas nešiojamas širdies ritmo monitorius, duomenis kaupiantis SD kortelėje (yra maketinis variantas).

KU mokslininkų veikla nepasiriboja žinių taikymo ir eksperimentinės plėtros aspektais, kurie labai svarbūs jaunosios kartos ugdymo procese ir medicinos technologijų efektyvumui stiprinti. KU mokslininkai paraleliai dirba su išradybine veikla ir 2015 m. pateikta pirmoji paraiška patentui „Miego arterijos kraujo spaudimo ir jo pulsinės matavimo įrenginys ir sistema augmentacijos indekso ir miego arterijos vidinio skersmens skaičiavimui ir skaičiavimo būdas“ (Lekt. Ž.Lukošius, Prof. dr. A.Stankus).

Svarbu pažymėti tai, kad KU mokslininkai dirba sėkmingai integruodamiesi į tarptautinius tinklus. 2015-2018 m. laikotarpyje intensyviai dirbama COST veikloje BM1309, kuri skirta vystyti Europos šalių tinklą, skirtą inovatyviam EML taikymui biomedicinoje (EML – MED) (European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications (EMF-MED).

Katedra glaudžiai bendradarbiauja su kitais Klaipėdos universiteto fakultetais, katedromis, su užsienio universitetų mokslininkais. Katedra orientuojasi į visuomenės poreikius, rinkos iššūkius bei ateities perspektyvas, akcentuojant medicinos technologijų plėtrą.