LT   |   EN      Mano KU   |   
Text size
(Lietuviškai) Dėstytojai

Medicinos technologijų katedros vedėjas

Dėstomi dalykai:

 • Bendroji fizika,
 • Bioinžinerija,
 • Vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas arvydas.martinkenas@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Pirmadienis, 13:00-15:00 val.,
 • Trečiadienis, 13:00-15:00 val.,
 • Penktadienis, 13:00-15:00 val.,
 • SvMF, 418 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Biologija ir genetika.

El. paštas klimas.ramutis@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Topografinė anatomija,
 • Radioterapija,
 • Branduolinė medicina,
 • Vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas aista.plieskiene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Penktadienis, 13:00-14:00 val.,
 • VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, Branduolinės medicinos centras.

Dėstomi dalykai:

 • Biostatistika

El. paštas aurelija.podlipskyte@lsmuni.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Radiacinė sauga,
 • Radioterapija,
 • Kokybės kontrolė radiodiagnostikoje,
 • Vadovavimas kursiniams darbams.

El. paštas dainius.burdulis@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Biologija ir genetika,
 • Farmakologija (bendroji ir radiologinė),
 • Vadovavimas kursiniams darbams.

El. paštas maksim.dmitrijev@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Fizikiniai poveikio metodai ir instrumentai.

El. paštas daratienej@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Chirurgija. Traumatologija,
 • Vadovavimas kursiniams darbams.

El. paštas zydrunas.dominas@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Magnetinio rezonanso tomografija,
 • Vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas mindaugas.gvazdaitis@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Pirmadienis, 9:00-16:00 val.,
 • VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, Radiologijos skyrius, MRT kab.

Dėstomi dalykai:

 • Patologija (bendroji ir specialioji).

El. paštas aholcmann@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Paciento pozicionavimas,
 • Vadovavimas kursiniams darbams.

El. paštas kwieca@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Radiologijos įvadas,
 • Radiacinė sauga,
 • Įvadas į medicininę techniką,
 • Žmogaus fiziologija,
 • Vadovavimas kursiniams darbams.

El. paštas v.lukminaite@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Kompiuterinė tomografija ir angiografija,
 • Vadovavimas kursiniams darbams.

El. paštas loreta.malinauskiene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos teisė ir bioetika,
 • Paciento teisės ir pareigos,
 • Vadovavimas kursiniams darbams.

El. paštas jurgapatakyte@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Anatomija,
 • Vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas giedresamuityte@yahoo.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Kompiuterinė tomografija ir angiografija,
 • Specialioji radiologija,
 • Vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas algimantas.simkaitis@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 •  Biotechnologijos.

El. paštas dalia.ambrazaitiene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Vaikų ir jaunimo sveikata,
 • Sužalojimų prevencija ir saugos stiprinimas,
 • Demografiniai procesai,
 • Visuomenės sveikata,
 • Vaikų ir paauglių sveikata.

El. paštas birutedoctor@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Įvadas į duomenų gavybą ir vizualizavimą.

El. paštas dalia.baziuke@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Pirmadienis, 15:30-16:30 val.,
 • KU VI korpusas (pastatas su laikrodžiu), 121 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Branduolio fizika,
 • Gyvybės fizika (bionika),
 • Lazerių taikymas gydyme ir diagnostikoje
 • Fiziologinių sistemų dinamika

El. paštas igor.basov@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Trečiadienis, 17:00-18:00 val.,
 • JTGMF, H. Manto g. 84, 121 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Matematiniai metodai biomedicinoje.

El. paštas grigoliene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė medicina,
 • Sveikatos etika ir teisė,
 • Sveikatos priežiūros etika ir teisė.

El. paštas diana.sopagiene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Mikrobiologija.

El. paštas alona.rauckiene-michaelsson@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Antradienis, 13:00-14:00 val.,
 • SvMF, 411 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Inžinerinė grafika.

El. paštas / telefonas katedroje.

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Medicininė fizika 1,
 • Medicininė fizika 2,
 • Bendroji fizika.

El. paštas ritajusk@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Antradienis, 15:20-16:20 val.,
 • JTGMF, Bijūnų g. 17.

Dėstomi dalykai:

 • Medicininio monitoravimo technologijos,
 • Biostatistika,
 • Vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas z.lukosius@yahoo.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Pirmadienis, 15:00 val.,
 • KU Verslo inkubatorius, Biomechatronikos laboratorija.

Dėstomi dalykai:

 • Biomedicinos technologijos (Biomedical technology),
 • Biomedicinos technologijų sauga (Safety in biomedical technology),
 • Medicinos technologijų įstatyminė bazė (Legislative basis in medical technology).

El. paštas thomas.lekscha@jade-hs.de

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Telemedicina, e. sveikata ir kompiuterinė grafika,
 • Interneto technologijos biomedicinoje,
 • Radiologinių vaizdų technologijos,
 • Diagnostinių vaizdų kompiuterinis interpretavimas,
 • Vadovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas vytenis.punys@ktu.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.

Dėstomi dalykai:

 • Konvencinė radiologija,
 • Badovavimas kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

El. paštas loreta.milikiene@santa.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Tartis individualiai.