LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijų programos

Studijuojantieji pagrindinių studijų metu gali rinktis kitos studijų programos gretutines studijas. Pasirinkus studijų programą su gretutinės krypties studijomis, įgyjamas platesnis išsilavinimas – studijas baigęs asmuo įgyja dvigubą kvalifikacinį laipsnį.


Žemiau pateiktos studijų programos pagal įstojimo metus.

Dokumentai PDF formatu spausdinimui, pagal įstojimo metus:

 

2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013

įstojusiems 2018 m.

Pakopa: bakalauras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Archeologija 6121NX062 Archeologija ir istorija 4 Nuoroda NL

Pakopa: magistras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Istorija 6211NX051 Baltijos šalių istorija 2 Nuoroda NL

Pakopa: bakalauras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Fiziniai mokslai Gamtinė geogragija 6121CX014 Hidrologija ir okeanografija 3,5 Nuoroda NL
Informatikos mokslai Informatika 6121BX028 Informatika (specializacijos – programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas) 3,5 Nuoroda NL
Informatikos mokslai Informatikos inžinerija 6121BX029 Informatikos inžinerija (specializacijos – informatikos inžinerija, programų inžinerija, elektros sistemų skaitmeninimas) 4 Nuoroda NL

Nuoroda IŠ

Inžinerijos mokslai Jūrų inžinerija 6121EX064 Jūrų uostų inžinerija (specializacija – jūrų transporto logistika) 4/6 Nuoroda NL
Inžinerijos mokslai Mechanikos inžinerija 6121EX066 Mechanikos inžinerija 3,5/5 Nuoroda NL

Nuoroda IŠ

Inžinerijos mokslai Statybos inžinerija 6121EX067 Statybos inžinerija 3,5/5 Nuoroda NL
Nuoroda IŠ
Inžinerijos mokslai Jūrų inžinerija 6121EX068 Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija 3,5 Nuoroda NL

Pakopa: magistras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 6211CX019 Jūrų hidrologija 1,5 Nuoroda NL
Inžinerijos mokslai Jūrų inžinerija 6211EX066 Laivybos ir uostų inžinerija (specializacijos – laivų projektavimas ir statyba, laivyno techninės eksploatacijos valdymas, jūrų uostų valdymas) 2 Nuoroda NL
Inžinerijos mokslai Chemijos inžinerija 6211EX069 Naftos technologiniai procesai 1,5 Nuoroda NL
Informatikos mokslai Informatikos inžinerija 6211BX020 Techninių informacinių sistemų inžinerija (specializacijos – informatikos inžinerija, programų inžinerija, elektros sistemų skaitmenizavimas) 2 Nuoroda NL

Pakopa: bakalauras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Psichologija 6121JX065 Psichologija 4/6 Nuoroda NL

Nuoroda IŠ

Ugdymo mokslai Pedagogika 6121MX054 Vaikystės pedagogika (specializacijos – pradinio ugdymo pedagogika, socialinė pedagogika) 4 Nuoroda NL

Nuoroda NL/S

Humanitariniai mokslai Lingvistika 612U10017 Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų, vokiečių) 4 Nuoroda NL
Humanitariniai mokslai Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą) 6121NX064 Lietuvių filologija 4 Nuoroda NL/S
Verslo ir viešoji vadybas Vadyba 6121LX060 Vadyba (specializacijos – prekybos vadyba, lyderystė) 3 Nuoroda NL

Nuoroda IŠ

Verslo ir viešoji vadybas Viešasis administravimas 6121LX061 Viešasis administravimas 3 Nuoroda NL

Nuoroda IŠ

Pakopa: magistras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Religijos studijos 6211NX054 Dvasinis konsultavimas ir asistavimas 2 Nuoroda NL/S
Humanitariniai mokslai Paveldo studijos 6211NX052 Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija 1,5 Nuoroda NL/S
Socialiniai mokslai Psichologija 6211JX085 Konsultavimo psichologija 2 Nuoroda NL
Socialiniai mokslai Psichologija 6211JX088 Pedagoginė psichologija 3 Nuoroda IŠ
Humanitariniai mokslai Filosofija 6211NX056 Profesinė etika ir etikos auditas 1,5 Nuoroda NL/S
Ugdymo mokslai Pedagogika 6211MX042 Socialinė pedagogika 2 Nuoroda IŠ
Ugdymo mokslai Edukologija 6211MX043 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga 2 Nuoroda IŠ
Ugdymo mokslai Edukologija 6211MX044 Švietimo vadyba 2 Nuoroda IŠ
Humanitariniai mokslai Lingvistika 6211NX050 Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija 2 Nuoroda NL
Ugdymo mokslai Edukologija 6211MX040 Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas 1,5 Nuoroda NL/S
Verslo ir viešoji vadyba Vadyba 6211LX079 Inovacijų vadyba ir technologijos 2 Nuoroda NL
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 6211JX087 Nacionalinis saugumas 1,5 Nuoroda NL
Verslo ir viešoji vadyba Viešasis administravimas 6211LX080 Regionų valdysena 2 Nuoroda IŠ
Verslo ir viešoji vadyba Rinkodara 6211LX082 Rinkodara 2 Nuoroda NL
Verslo ir viešoji vadyba Vadyba 6211LX083 Verslo vadyba 2 Nuoroda NL
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 6211JX091 Visuomeninė geografija 1,5 Nuoroda NL

Pakopa: bakalauras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Sveikatos mokslai Reabilitacija 6181GX001 Kineziterapija 3,5 Nuoroda NL
Ugdymo mokslai Pedagogika 6121MX050 Kūno kultūros ir sporto pedagogika (specializacija – judesio terapija) 4 Nuoroda NL

Nuoroda NL/S

Sveikatos mokslai Medicinos technologijos 6121GX016 Radiologija 4 Nuoroda NL
Verslo ir viešoji vadyba Turizmas ir poilsis 6121LX059 Rekreacija ir turizmas (specializacijos – e. turizmas, sveikatos turizmas) 3 Nuoroda NL
Sveikatos mokslai Slauga ir akušerija 6121GX017 Slauga (specializacija – kosmetologija) 4 Nuoroda NL
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 6121JX067 Socialinis darbas (specializacijos – socialinis darbas bendruomenėje, socialinis darbas sveikatos priežiūroje) 3,5 Nuoroda NL

Pakopa: magistras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Ugdymo mokslai Pedagogika 6211MX038 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika 2 Nuoroda IŠ
Sveikatos mokslai Reabilitacija 6211GX016 Papildomoji ir alternatyvioji medicina (specializacija – neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių reabilitacija) 2 Nuoroda NL/S
Verslo ir viešoji vadyba Turizmas ir poilsis 6211LX081 Rekreacijos ir turizmo vadyba 2 Nuoroda NL/S
Sveikatos mokslai Slauga ir akušerija 6211GX017 Slauga 1,5 Nuoroda NL/S
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 6211JX089 Socialinis darbas 2 Nuoroda NL/S
Verslo ir viešoji vadyba Vadyba 6211LX087 Sveikatos priežiūros vadyba 2 Nuoroda NL/S
Sveikatos mokslai Visuomenės sveikata 6211GX019 Visuomenės sveikatos ugdymas 2 Nuoroda NL/S

Pakopa: magistras

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Ugdymo mokslai Andragogika 6211MX036 Andragogika 2 Nuoroda IŠ

Profesinės studijos

Studijų krypčių grupė Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Ugdymo mokslai Pedagogika 6310MX009 Pedagogika 1,5 Nuoroda IŠ

įstojusiems 2017 m.

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Istorija 6211NX051 Baltijos šalių istorija 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Psichologija 6121JX065 Psichologija 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 6121MX054 Vaikystės pedagogika 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Religijos studijos 6211NX054 Dvasinis konsultavimas ir asistavimas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 6211MX037 Edukologija 2,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 6211JX085 Konsultavimo psichologija 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 6211JX088 Pedagoginė psichologija 3 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Filosofija 6211NX056 Profesinė etika ir etikos auditas 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 6211MX042 Socialinė pedagogika 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 6211MX043 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 6211MX044 Švietimo vadyba 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Menotyra 6211NX057 Teatrologija 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Technologijos mokslai Chemijos inžinerija 6121EX061 Chemijos inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektros inžinerija 6121EX062 Elektros inžinerija 3,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 6121CX014 Hidrologija ir okeanografija 3,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Informatika 6121BX028 Informatika 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 6121BX029 Informatikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 6121EX064 Jūrų uostų inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Mechanikos inžinerija 6121EX066 Mechanikos inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Statybos inžinerija 6121EX067 Statybos inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 6121EX068 Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija 3,5 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Ekologija 6211DX014 Ekologija ir aplinkotyra 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Gamybos inžinerija 6211EX063 Gamybos inžinerija 2 Nuoroda
Fiziniai mokslai Aplinkotyra 6211CX018 Geoinformatika 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektronikos inžinerija 6211EX064 Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija 6211EX065 Jūros aplinkos inžinerija 1,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 6211CX019 Jūrų hidrologija 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 6211EX066 Jūrų uostų valdymas 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų technologijos 6211FX019 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 6211EX068 Laivų projektavimas ir statyba 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Chemijos inžinerija 6211EX069 Naftos technologiniai procesai 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 6211BX020 Techninių informacinių sistemų inžinerija 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Teatras 6121PX042 Lėlių ir objektų teatro režisūra 4 Nuoroda
Menai Šokis 6121PX040 Šokio menas 4 Nuoroda
Menai Teatras 6121PX047 Vaidyba 4 Nuoroda
Menai Muzika 6121PX039 Atlikimo menas 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Muzika 6211PX030 Atlikimo menas 2 Nuoroda
Menai Šokis 6211PX031 Choreografija 1,5 Nuoroda
Menai Teatras 6211PX032 Dramos režisūra 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 6211MX041 Menų pedagogika 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Ekonomika 6121JX063 Ekonomika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Verslas 6121LX058 Logistika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 6121JX066 Socialinė ekonominė geografija ir regionistika 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 6121LX060 Vadyba 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 6121LX061 Viešasis administravimas 3,5 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Vadyba 6211LX079 Inovacijų vadyba ir technologijos 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Komunikacija 6211JX086 Medijos ir komunikacija 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 6211JX087 Nacionalinis saugumas 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 6211LX080 Regionų valdysena 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Rinkodara 6211LX082 Rinkodara 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 6211LX083 Verslo vadyba 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 6211JX091 Visuomeninė geografija 1,5 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 6181GX001 Kineziterapija 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 6121MX050 Kūno kultūros ir sporto pedagogika 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Medicinos technologijos 6121GX016 Radiologija 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 6121LX059 Rekreacija ir turizmas 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Slauga ir akušerija 6121GX017 Slauga 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 6121JX067 Socialinis darbas 3,5 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 6121GX018 Visuomenės sveikata 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Pedagogika 6211MX038 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika 2 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 6211GX016 Papildomoji ir alternatyvioji medicina 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 6211LX081 Rekreacijos ir turizmo vadyba 1,5 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Slauga ir akušerija 6211GX017 Slauga 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 6211JX089 Socialinis darbas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 6211LX087 Sveikatos priežiūros vadyba 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 6281LX005 Tarptautinių turizmo renginių vadyba 1,5 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 6211GX019 Visuomenės sveikatos ugdymas 2 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Andragogika 6211MX036 Andragogika 2 Nuoroda

Profesinės studijos

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Pedagogika 6310MX009 Pedagogika 1,5 Nuoroda

įstojusiems 2016 m.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Archeologija 612V40003 Archeologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Istorija 612V10002 Istorija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Archeologija 621V40002 Kraštovaizdžio archeologija 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Anglų filologija 612Q30003 Anglų filologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Filosofija 612V56002 Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos 3,5 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10006 Lietuvių filologija ir režisūra 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10017 Lietuvių filologija ir užsienio kalba (danų, ispanų, latvių, norvegų, rusų, suomių, švedų) 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lingvistika 612Q10003 Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 612X20001 Edukologija 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X11002 Vaikystės pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X16001 Socialinė pedagogika (su galimybe studijuoti gretutinę studijų programą) 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X12006 Pradinio ugdymo pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 612S10003 Psichologija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Baltų filologija 621U01001 Baltų kalbotyra 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Filosofija 621V50005 Profesinė etika ir etikos auditas 1,5 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lingvistika 621Q10010 Anglų ir kita užsienio (vokiečių/prancūzų) kalba ir verslo komunikacija 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Literatūrologija 621Q20005 Literatūrologija 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Paveldo studijos 621V72003 Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija 1,5 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Religijos studijos 621V80005 Dvasinis konsultavimas ir asistavimas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20007 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20009 Edukologija 2,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20031 Švietimo vadyba 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X16001 Socialinė pedagogika 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 621S10004 Pedagoginė psichologija 3 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 621S10006 Konsultavimo psichologija 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Švietimas ir ugdymas 621X91001 Karjeros projektavimas 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Biologija 612C10002 Biologija 3,5 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Gyvybės mokslai 612C90001 Ekologija ir aplinkos valdymas 3,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 612F80002 Hidrologija ir okeanografija 3,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Informatika 612I10005 Informatika 3,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Statistika 612G30005 Taikomoji statistika 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H17004 Aplinkos inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Chemijos ir procesų inžinerija 612H81002 Chemijos inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektronikos ir elektros 612H62003 Elektros inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 612E10003 Informatikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H50002 Jūrų transporto inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H53001 Jūrų uostų inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H50003 Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H51001 Laivo inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Mechanikos inžinerija 612H30003 Mechanikos inžinerija 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Statybos inžinerija 612H20002 Statybos inžinerija 3,5 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Biologija 621C10004 Ichtiologija ir žuvininkystė 2 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Gyvybės mokslai 621C90001 Ekologija ir aplinkotyra 2 Nuoroda
Fiziniai mokslai Aplinkotyra 621F74001 Geoinformatika 2 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 621F80001 Jūrų hidrologija 1,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Informatika 621I10005 Informatika 2 Nuoroda
Fiziniai mokslai Statistika 621G30003 Statistika ir operacijų tyrimas 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 621H17005 Jūros aplinkos inžinerija 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Chemijos ir procesų inžinerija 621H81003 Naftos technologiniai procesai 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektronikos ir elektros inžinerija 621H60002 Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Gamybos inžinerija 621H70007 Gamybos inžinerija 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 621E15004 Techninių informacinių sistemų inžinerija 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 621H53001 Jūrų uostų valdymas 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 621H52001 Laivų projektavimas ir statyba 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 621H50001 Laivyno techninė eksploatacija 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų technologijos 621J60001 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Statybos inžinerija 621H20004 Uosto statiniai 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Teatras ir kinas 612W41002 Lėlių ir objektų teatro režisūra 4 Nuoroda
Menai Architektūra 612K13001 Kraštovaizdžio architektūra 4 Nuoroda
Menai Dailė 612W12001 Vizualieji menai 3,5 Nuoroda
Menai Dizainas 612W20009 Parodų ir renginių dizainas 4 Nuoroda
Menai Muzika 612W31002 Atlikimo menas (su galimybe studijuoti gretutinę studijų programą) 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W51001 Choreografija 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W54001 Sportiniai šokiai 4 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 612W41005 Režisūra 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X14002 Menų pedagogika 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Inžinerija 612H93001 Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Architektūra 621K13002 Kraštovaizdžio architektūra 2 Nuoroda
Menai Muzika 621W30004 Atlikimo menas 2 Nuoroda
Menai Šokis 621W54001 Choreografija 1,5 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 621W41003 Dramos režisūra 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X14005 Fortepijono pedagogika 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X14003 Menų pedagogika 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Ekonomika 612L17001 Ekonomika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 612L20003 Politikos mokslai 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 612N20007 Vadyba 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Verslas 612N10012 Logistika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 612N70004 Viešasis administravimas 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 612L70001 Socialinė ekonominė geografija ir regionistika 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Žurnalistika 612P50002 Žurnalistika 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Ekonomika 621L10014 Verslo ekonomika 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Komunikacija 621P90006 Medijos ir komunikacija 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 621L20002 Europos studijos 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 621L20017 Nacionalinis saugumas 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Rinkodara 621N50002 Rinkodara 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N20015 Verslo vadyba 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N20031 Inovacijų vadyba ir technologijos 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 621N70009 Regionų valdysena 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 621L70002 Visuomeninė geografija 1,5 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Medicinos technologijos 612B82001 Radiologija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 612B32003 Ergoterapija 3,5 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 618B31001 Kineziterapija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Slauga 612B70003 Slauga 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 612A60004 Visuomenės sveikata 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X13002 Kūno kultūros ir sporto pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 612L50002 Socialinis darbas 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 612N80001 Rekreacija ir turizmas 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H16002 Biomedicinos inžinerija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Slauga 621B70003 Slauga 2 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 621A60005 Visuomenės sveikatos ugdymas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X10002 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 621L50002 Socialinis darbas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 621N80001 Rekreacijos ir turizmo vadyba 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N80002 Tarptautinių turizmo renginių vadyba 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N27001 Sveikatos priežiūros vadyba 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Andragogika 612X30001 Andragogika 3,5 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 621B30004 Papildomoji ir alternatyvioji medicina 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Andragogika 621X30001 Andragogika 2 Nuoroda

Pakopa: laipsnio nesuteikiančios studijos

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Pedagogika 631X10012 Pedagogika 1 Nuoroda

įstojusiems 2015 m.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Archeologija 612V40003 Archeologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Istorija 612V10002 Istorija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Istorija pagal teritoriją 621V22001 Baltijos šalių istorija 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Anglų filologija 612Q30003 Anglų filologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Archeologija 612V40003 Archeologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Filosofija 612V56002 Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos 3,5 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Istorija 612V10002 Istorija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10006 Lietuvių filologija ir režisūra 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10017 Lietuvių filologija ir užsienio kalba (ispanų) 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lingvistika 612Q10003 Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 612X20001 Edukologija 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X13002 Kūno kultūros ir sporto pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X11002 Vaikystės pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X16001 Socialinė pedagogika (su galimybe studijuoti gretutinę studijų programą) 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X12006 Pradinio ugdymo pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 612S10003 Psichologija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Baltų filologija 621U01001 Baltų kalbotyra 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Filosofija 621V50005 Profesinė etika ir etikos auditas 1,5 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Istorija pagal teritoriją 621V22001 Baltijos šalių istorija 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lingvistika 621Q10010 Anglų ir kita užsienio (vokiečių/prancūzų) kalba ir verslo komunikacija 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Menotyra 621U94001 Teatrologija 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Paveldo studijos 621V72003 Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija 2 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Religijos studijos 621V80005 Dvasinis konsultavimas ir asistavimas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20007 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20009 Edukologija 2,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20031 Švietimo vadyba 2,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X16001 Socialinė pedagogika 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 621S10004 Pedagoginė psichologija 3 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 621S10006 Konsultavimo psichologija 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Švietimas ir ugdymas 621X91001 Karjeros projektavimas 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Biologija 612C10002 Biologija 3,5 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Gyvybės mokslai 612C90001 Ekologija ir aplinkos valdymas 3,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 612F80002 Hidrologija ir okeanografija 3,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Informatika 612I10005 Informatika 3,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H17004 Aplinkos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Chemijos ir procesų inžinerija 612H81002 Chemijos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektronikos ir elektros 612H62003 Elektros inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 612E10003 Informatikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H50002 Jūrų transporto inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H51001 Laivo inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H53001 Jūrų uostų inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Mechanikos inžinerija 612H30003 Mechanikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Statybos inžinerija 612H20002 Statybos inžinerija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Biologija 621C10004 Ichtiologija ir žuvininkystė 2 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Gyvybės mokslai 621C90001 Ekologija ir aplinkotyra 2 Nuoroda
Fiziniai mokslai Aplinkotyra 621F74001 Geoinformatika 2 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 621F80001 Jūrų hidrologija 1,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Informacijos sistemos 621I20002 Informacijos sistemos 1,5 Nuoroda
Fiziniai mokslai Statistika 621G30003 Statistika ir operacijų tyrimas 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 621H17005 Jūros aplinkos inžinerija 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Chemijos ir procesų inžinerija 621H81003 Naftos technologiniai procesai 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektronikos ir elektros inžinerija 621H60002 Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Gamybos inžinerija 621H70007 Gamybos inžinerija 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 621E15004 Techninių informacinių sistemų inžinerija 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 621H50001 Laivyno techninė eksploatacija 1,5 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 621H53001 Jūrų uostų valdymas 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 621H52001 Laivų projektavimas ir statyba 2 Nuoroda
Technologijos mokslai Statybos inžinerija 621H20004 Uosto statiniai 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Architektūra 612K13001 Kraštovaizdžio architektūra 4 Nuoroda
Menai Dailė 612W12001 Vizualieji menai 3,5 Nuoroda
Menai Muzika 612W31002 Atlikimo menas (su galimybe studijuoti gretutinę studijų programą) 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W51001 Choreografija 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W54001 Sportiniai šokiai 4 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 612W41006 Vaidyba 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X14002 Menų pedagogika 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Inžinerija 612H93001 Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Technologijos 612J93001 Statinių ir parkų restauravimas 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Architektūra 621K13002 Kraštovaizdžio architektūra 2 Nuoroda
Menai Muzika 621W31002 Choro dirigavimas 2 Nuoroda
Menai Muzika 621W31003 Dainavimas 2 Nuoroda
Menai Muzika 621W31005 Pučiamųjų ir styginių muzika 2 Nuoroda
Menai Muzika 621W31004 Liaudies muzika 2 Nuoroda
Menai Šokis 621W54001 Choreografija 1,5 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 621W41003 Dramos režisūra 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X14005 Fortepijono pedagogika 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X14003 Menų pedagogika 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Ekonomika 612L17001 Ekonomika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 612L20003 Politikos mokslai 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 612N20007 Vadyba 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 612N70004 Viešasis administravimas 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 612L70001 Socialinė ekonominė geografija ir regionistika 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Žurnalistika 612P50002 Žurnalistika 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Ekonomika 621L10014 Verslo ekonomika 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Komunikacija 621P90006 Medijos ir komunikacija 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 621L20002 Europos studijos 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 621L20017 Nacionalinis saugumas 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Rinkodara 621N50002 Rinkodara 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N20015 Verslo vadyba 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N20031 Inovacijų vadyba ir technologijos 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 621N70009 Regionų valdysena 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 621L70002 Visuomeninė geografija 1,5 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Medicinos technologijos 612B82001 Radiologija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 612B32003 Ergoterapija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 618B31001 Kineziterapija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Slauga 612B70003 Slauga 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 612A60004 Visuomenės sveikata 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X13002 Kūno kultūros ir sporto pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 612L50002 Socialinis darbas 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 612N80001 Rekreacija ir turizmas 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H16002 Biomedicinos inžinerija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Slauga 621B70003 Slauga 2 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 621A60005 Visuomenės sveikatos ugdymas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X10002 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 621L50002 Socialinis darbas 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 621N80001 Rekreacijos ir turizmo vadyba 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N80002 Tarptautinių turizmo renginių vadyba 1,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 621N27001 Sveikatos priežiūros vadyba 2 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Andragogika 612X30001 Andragogika 3,5 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 621B30004 Papildomoji ir alternatyvioji medicina 2 Nuoroda
Socialiniai mokslai Andragogika 621X30001 Andragogika 2 Nuoroda

įstojusiems 2014 m.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Archeologija 612V40003 Archeologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Istorija 612V10002 Istorija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Anglų filologija 612Q30003 Anglų filologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10006 Lietuvių filologija ir režisūra 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10008 Lietuvių filologija ir švedų kalba 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lingvistika 612Q10003 Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 612X20001 Edukologija 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X11002 Vaikystės pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 612S10003 Psichologija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20007 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga 2,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20009 Edukologija 2,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Edukologija 621X20031 Švietimo vadyba 2,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 621S10004 Pedagoginė psichologija 2,5 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Biologija 612C10002 Biologija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Gyvybės mokslai 612C90001 Ekologija ir aplinkos valdymas 4 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 612F80002 Hidrologija ir okeanografija 4 Nuoroda
Fiziniai mokslai Informatika 612I10005 Informatika 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H17004 Aplinkos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Chemijos ir procesų inžinerija 612H81002 Chemijos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektronikos ir elektros 612H62003 Elektros inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 612E10003 Informatikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H50002 Jūrų transporto inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H51001 Laivo inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H53001 Jūrų uostų inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Mechanikos inžinerija 612H30003 Mechanikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Statybos inžinerija 612H20002 Statybos inžinerija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Technologijos mokslai Jūrų technologijos 621J60001 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas 3 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Muzika 612W31002 Atlikimo menas 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W51001 Choreografija 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W54001 Sportiniai šokiai 4 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 612W41006 Vaidyba 4 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 612W41005 Režisūra 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X14002 Menų pedagogika 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Inžinerija 612H93001 Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Ekonomika 612L17001 Ekonomika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 612L20003 Politikos mokslai 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 612N20007 Vadyba 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 612N70004 Viešasis administravimas 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 612L70001 Socialinė ekonominė geografija ir regionistika 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Žurnalistika 612P50002 Žurnalistika 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Medicinos technologijos 612B82001 Radiologija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 612B32003 Ergoterapija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 618B31001 Kineziterapija 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X13002 Kūno kultūros ir sporto pedagogika 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Slauga 612B70003 Slauga 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 612A60004 Visuomenės sveikata 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 612L50002 Socialinis darbas 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 612N80001 Rekreacija ir turizmas 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H16002 Biomedicinos inžinerija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Pedagogika 621X10002 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika 2,5 Nuoroda

Pakopa: bakalauras

Duomenų nėra.

Pakopa: magistras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Andragogika 621X30001 Andragogika 2,5 Nuoroda

įstojusiems 2013 m.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Humanitariniai mokslai Istorija 612V10002 Istorija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Edukologija 612X20001 Edukologija 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X11002 Vaikystės pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X16001 Socialinė pedagogika (su galimybe studijuoti gretutinę studijų programą) 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X12006 Pradinio ugdymo pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Psichologija 612S10003 Psichologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Anglų filologija 612Q30003 Anglų filologija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Istorija 612V10002 Istorija 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10006 Lietuvių filologija ir režisūra 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lietuvių filologija 612U10008 Lietuvių filologija ir švedų kalba 4 Nuoroda
Humanitariniai mokslai Lingvistika 612Q10003 Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Biologija 612C10002 Biologija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Gyvybės mokslai 612C90001 Ekologija ir aplinkos valdymas 4 Nuoroda
Fiziniai mokslai Gamtinė geografija 612F80002 Hidrologija ir okeanografija 4 Nuoroda
Fiziniai mokslai Informatika 612I10005 Informatika 4 Nuoroda
Fiziniai mokslai Matematika 612G10003 Matematika 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H17004 Aplinkos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Chemijos ir procesų inžinerija 612H81002 Chemijos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Elektronikos ir elektros 612H62003 Elektros inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Informatikos inžinerija 612E10003 Informatikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H50002 Jūrų transporto inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H51001 Laivo inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Jūrų inžinerija 612H53001 Jūrų uostų inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Mechanikos inžinerija 612H30003 Mechanikos inžinerija 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Statybos inžinerija 612H20002 Statybos inžinerija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Menai Architektūra 612K13001 Kraštovaizdžio architektūra 4 Nuoroda
Menai Dailė 612W12001 Vizualieji menai 4 Nuoroda
Menai Muzika 612W31002 Atlikimo menas 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W51001 Choreografija 4 Nuoroda
Menai Šokis 612W54001 Sportiniai šokiai 4 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 612W41006 Vaidyba 4 Nuoroda
Menai Teatras ir kinas 612W41005 Režisūra 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X14002 Muzikos pedagogika 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Ekonomika 612L17001 Ekonomika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Politikos mokslai 612L20003 Politikos mokslai 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Vadyba 612N20007 Vadyba 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Viešasis administravimas 612N70004 Viešasis administravimas 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Visuomeninė geografija 612L70001 Socialinė ekonominė geografija ir regionistika 3,5 Nuoroda
Socialiniai mokslai Žurnalistika 612P50002 Žurnalistika 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Biomedicinos mokslai Medicinos technologijos 612B82001 Radiologija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Reabilitacija 618B31001 Kineziterapija 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Slauga 612B70003 Slauga 4 Nuoroda
Biomedicinos mokslai Visuomenės sveikata 612A60004 Visuomenės sveikata 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Pedagogika 612X13002 Kūno kultūros ir sporto pedagogika 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Socialinis darbas 612L50002 Socialinis darbas 4 Nuoroda
Socialiniai mokslai Turizmas ir poilsis 612N80001 Rekreacija ir turizmas 4 Nuoroda
Technologijos mokslai Bendroji inžinerija 612H16002 Biomedicinos inžinerija 4 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.

Pakopa: bakalauras

Sritis Kryptis Kodas Programa Trukmė Aprašymas
Socialiniai mokslai Andragogika 612X30001 Andragogika 5 Nuoroda

Pakopa: magistras

Duomenų nėra.