LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijas reglamentuojantys dokumentai

Visi aktualūs dokumentai reglamentuojantys studijas Klaipėdos universitete.

Dėl KU studijų kainų 2021-2022 s. m. dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1 priedas. I pakopos studijų kainos 2021-2022 s. m.

2 priedas. II pakopos studijų kainos 2021-2022 s. m.

3 priedas. Profesinių studijų kainos 2021-2022 s. m.

4 priedas. I pakopos sutrumpintų studijų kainos 2021-2022 s. m.

5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos 2021-2022 s. m.

6 priedas. Trečiosios pakopos studijų kainos 2021-2022 s. m.

7 priedas. I pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2021-2022 s. m.

8 priedas. II pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2021-2022 s. m.

9 priedas. Parengiamųjų kursų kainos užsienio valstybių piliečiams 2021-2022 s. m.

10 priedas. Studijų kainos skirtingų kursų studentams

11 priedas. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos

Dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo KU tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl KU diplomų su pagyrimu išdavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos

Dėl KU studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo

Dėl KU studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo 31 punkto pakeitimo

Dėl KU pedagoginių studijų modulio pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl KU studijų nuostatų 90 ir 123 punktų pataisų patvirtinimo

Dėl studijų nuostatų 2018 m. redakcijos patvirtinimo

Priedas. Studijų nuostatai

Dėl KU pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašo

Priedas.

Dėl KU studentų stipendijų nuostatų patvirtinimo