LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijas reglamentuojantys dokumentai

Visi aktualūs dokumentai reglamentuojantys studijas Klaipėdos universitete.

DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDIJŲ NUOSTATŲ 155.3 PAPUNKČIO PAKEITIMO PATVIRTINIMO

Dėl KU studijų kainų 2022-2023 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

1 priedas. Pirmosios pakopos studijų kainos 2022-2023 s. m.

2 priedas. Antrosios pakopos studijų kainos 2022-2023 s. m.

3 priedas. Profesinių studijų kainos 2022-2023 s. m.

4 priedas. Pirmosios pakopos sutrumpintų studijų kainos 2022-2023 s. m.

5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos 2022-2023 s. m.

6 priedas. Trečiosios pakopos studijų kainos 2022-2023 s. m.

7 priedas. Pirmosios pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2022-2023 s. m.

8 priedas. Antrosios pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2022-2023 s. m.

9 priedas. Parengiamųjų kursų kainos užsienio valstybių piliečiams 2022-2023 s. m.

10 priedas. Studijų kainos skirtingų kursų studentams 2022-2023 s. m.

11 priedas. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos 2022-2023 s. m.

Dėl KU pedagoginių studijų modulio pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo 9 ir 11 punktų papildymo

Dėl KU pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas. Pasirenkamųjų studijų dalykų apimtys studijų programose

Dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo KU tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl KU diplomų su pagyrimu išdavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos

Dėl KU studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo

Dėl KU studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo 31 punkto pakeitimo

Dėl KU pedagoginių studijų modulio pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl KU studijų nuostatų 90 ir 123 punktų pataisų patvirtinimo

Dėl studijų nuostatų 2018 m. redakcijos patvirtinimo

Priedas. Studijų nuostatai

Dėl KU pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašo

Priedas.

Dėl KU studentų stipendijų nuostatų patvirtinimo