LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijas reglamentuojantys dokumentai

Visi aktualūs dokumentai reglamentuojantys studijas Klaipėdos universitete.

 

Dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo KU tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl KU diplomų su pagyrimu išdavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos

Dėl KU studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo

Dėl KU studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo 31 punkto pakeitimo

Dėl KU pedagoginių studijų modulio pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl KU studijų nuostatų 90 ir 123 punktų pataisų patvirtinimo

Dėl studijų nuostatų 2018 m. redakcijos patvirtinimo

Priedas. Studijų nuostatai

Dėl KU pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašo

Priedas.

Dėl KU studentų stipendijų nuostatų patvirtinimo