LT   |   EN      Mano KU   |   
Doktorantūra

2014 m. rugpjūčio1 d. LR Švietimo ir mokslo ministras  Klaipėdos universitetui su kitais partneriais suteikė doktorantūros teisę šioje mokslo srityje ir kryptyje:

Mokslo sritis, kryptis Mokslo ir studijų institucija (institucijos)
Fiziniai mokslai
06P Fizinė geografija Vilniaus universitetas su Klaipėdos universitetu, Gamtos tyrimų centru

2011 m. birželio 8 d. LR Švietimo ir mokslo ministras  Klaipėdos universitetui ir Klaipėdos universitetui su kitais partneriais suteikė doktorantūros teisę šiose mokslo srityse ir kryptyse:

Mokslo sritis, kryptis Mokslo ir studijų institucija (institucijos)
Biomedicinos mokslai
03B Ekologija ir aplinkotyra Klaipėdos universitetas
Humanitariniai mokslai
03H Menotyra Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Klaipėdos universitetu
04H Filologija Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Lietuvių kalbos institutu
05H Istorija Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu
07H Etnologija Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Lietuvos istorijos institutu
Socialiniai mokslai
02S Politikos mokslai Vytauto Didžiojo universitetas su Generolo Jono Žemaičio karo akademija, Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos universitetu
03S Vadyba ir administravimas Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu
04S Ekonomika Kauno technologijos universitetas su Lietuvos energetikos institutu, Klaipėdos universitetu
07S Edukologija Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu, Aveiro universitetu (Portugalija)
Technologijos mokslai
03T Transporto inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu

Klaipėdos universitete studijuoja doktorantai,  priimti į doktorantūras iki 2011 m. Doktorantūros teisė Klaipėdos universitetui buvo suteikta LR Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo mokslo ir studijų institucijoms“ šiose mokslo srityse, kryptyse:

Nr. Kodas Mokslo sritis Kodas Mokslo kryptis
1. H 000 Humanitariniai mokslai 05 H Istorija *
2. S 000 Socialiniai mokslai 07 S Edukologija
3. B 000 Biomedicinos mokslai 03 B Ekologija ir aplinkotyra

* Istorijos doktorantūros teisė suteikta kartu su Lietuvos istorijos institutu.