LT   |   EN      Mano KU   |   
Absolventų klubas „KU Alumni“

Asociacija Klaipėdos universiteto absolventų klubas “KU Alumni” jungia Klaipėdos universiteto absolventus, kurie džiaugiasi turėję galimybę studijuoti šiame universitete ir vis dar jaučia tvirtą ryšį su universitetu.
Mūsų pagrindinis tikslas – palaikyti Klaipėdos universitetą ir universiteto absolventų tarpusavio ryšius.

Savanorių padalinys “Satus”.

Aptariant klubo veiklos perspektyvas buvo nuspręsta organizacijos veiklose pasitelkti jaunuosius kolegas, Klaipėdos universiteto studentus. Tam tikslui klubas įsteigė „KU Alumni“ savanorių padalinį „Satus“ (lot. pradžia) ir kviečia visus Klaipėdos universiteto studentus įsijungti į organizacijos veiklą.

Savanorių padalinio nariai turi teisę:

  • dalyvauti „KU Alumni“ susirinkimuose ir juose išsakyti savo nuomonę;
  • dalyvauti „KU Alumni“ organizuojamuose renginiuose, kitoje veikloje;
  • už aktyvią veiklą gauti „KU Alumni“ pagyrimo raštus, rekomendacijas;
  • bet kada savo noru pasitraukti iš klubo veiklos, o įgijus Universiteto diplomą gali tapti „KU Alumni“ nariais nemokėdami stojamojo mokesčio.

Daugiau informacijos apie „KU Alumni“ savanorių padalinį ir jo veiklą galite rasti svetainėje www.kualumni.lt