LT   |   EN      Mano KU   |   
Šokių grupė „Leader dance“

Sportiškas merginas ir vaikinus kviečia Klaipėdos universiteto ritminės gimnastikos šokių grupė „Leader dance“.

Vadovė Doc. dr. Bronė Švitrienė
El. paštas leaderdance@gmail.com