LT   |   EN      Mano KU   |   
ERASMUS praktika

ERASMUS+ programa

Studentai gali dalyvauti Erasmus+ programoje 12 mėnesių, nepriklausomai nuo mobilumų skaičiaus ir rūšies (studijos ar praktika), per vieną studijų pakopą.

Atrankos dokumentai Erasmus+ studentų praktikai:

 • Paraiška
 • Priimančios įstaigos raštiškas patvirtinimas
 • Studijų rezultatų nuorašas su akad. vidurkiu (viso studijų laikotarpio)
 • Katedros vedėjo rekomendacija (suderinta su dekanu)
 • Studento motyvacinis laiškas
 • Praktikos kreditų įskaitymo planas

Atrankos dokumentai Erasmus+ absolventų praktikai:

 • Paraiška
 • Priimančios įstaigos raštiškas patvirtinimas
 • Studijų rezultatų nuorašas su akad. vidurkiu (viso studijų laikotarpio)
 • Katedros vedėjo rekomendacija (suderinta su dekanu)
 • Studento motyvacinis laiškas

Absolventų praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo).

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus+ praktikos mobilume.

Atrankos kriterijai:

 • mokymosi rezultatai;
 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios.

Erasmus+ praktikos dokumentų formos:

 

2016-2017_praktika_atrinkti_studentai

2015-2016_praktika_atrinkti_studentai

 

Studentams su negalia ir/ar specialiaisiais poreikiais per Erasmus+ programą gali būti skiriamas papildomas finansavimas. Dėl informacijos kreiptis dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt.

Studentai, kurie yra socialiai remtini, per Erasmus+ programą gali gauti papildomą stipendiją studijoms. Dėl informacijos kreiptis dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt.

Tinkamos ir netinkamos įmonės bei organizacijos:

Studentas / absolventas Erasmus+ praktikos mobilumui gali vykti į aukštojo mokslo instituciją (AMI), turinčią Erasmus aukštojo mokslo chartiją, arba įmonę / organizaciją, esančią bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija).

Praktika negali vykti AMI, įmonėse / organizacijose, esančiose Lietuvoje arba studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence), taip pat ES institucijose bei agentūrose (žr. išsamų sąrašą).

Erasmus+ praktikos laikotarpis

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 12 mėnesių (1 mėn. – 30 d.). Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 1 ECTS kreditas – 26,66 darbo valandų (1,5 ECTS kreditas – 40 darbo valandų).

Erasmus+ praktikos stipendija

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas ir išvykstantis pagal Erasmus+ praktikų programą, gauna Erasmus+ stipendiją, kuri skiriama kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau ji nepadengia visų su mobilumu patirtų išlaidų. Taip pat studentai gali vykti atlikti praktiką su Erasmus+ „Nuline stipendija“ – tai reiškia, kad jiems neskiriamas Erasmus+ finansavimas, tačiau suteikiamas Erasmus studento statusas (ir visos su juo siejamos privilegijos / atsakomybės).

Studentai su negalia ar specialiaisiais poreikiais gali gauti papildomą finansavimą.

2015- 2016 AKADEMINIŲ METŲ ERASMUS+ PRAKTIKOS STIPENDIJŲ DYDŽIAI

Priimančioji šalis PRAKTIKŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 700
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 600
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės
Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 500

Kaip susirasti praktikos vietą?

Erasmus+ praktikos vietos pasiūlymai

Siekiant studentams palengvinti tinkamos Erasmus+ praktikai įmonės paieškas, žemiau yra talpinami galimų praktikos bazių pasiūlymai. Pasiūlymai gali būti gaunami iš partnerinių aukštojo mokslo institucijų, Švietimo mainų paramos fondo ar pačių įmonių, tad KU Studijų skyrius gali ir neturėti papildomos informacijos apie pasiūlymą. Todėl kilus klausimams dėl praktikos pobūdžio, turinio, sąlygų ir panašiai, rekomenduojame kreiptis kontaktais, nurodytais pačiame skelbime.

Dėl akademinės informacijos, atrankos sąlygų ar Erasmus+ stipendijos, prašome kreiptis el. paštu dalia.zelvyte-mockuviene@ku.lt