LT   |   EN      Mano KU   |   
WITT‘s English Club

Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Anglų ir vokiečių filologijos katedra 2015-2016 m. m. rengia naują paskaitų ciklą tema:

Kalba, literatūra ir kultūra / Language, Literature and Culture

2012 metų spalio mėnesį Klaipėdos Universiteto Humanitarinių mokslų fakultete Anglų filologijos katedroje buvo įkurtas anglų kalbos entuziastų klubas, žinomas kaip WITT’s English Club. Šio klubo veiklos tikslai, kaip apibrėžta Klubo įstatuose, yra organizuoti ir skatinti veiklas, susijusias su kalbinio ir kultūrinio kompetentingumo ugdymu, bei kurti bičiulišką atmosferą tarp Klaipėdos universiteto bendruomenės narių, siekiančių kūrybingai ir žaismingai ugdyti anglų kalbos gebėjimus. Esant pageidavimams, Klubas organizuoja apvalaus stalo diskusijas, kūrybinius vakarėlius, viešojo kalbėjimo seminarus ir kt. užsiėmimus, į kuriuos kviečiami visi norintieji pabendrauti anglų kalba. Be kitų Klaipėdos universiteto bendruomenei organizuojamų renginių, Klubas kartu su Anglų ir vokiečių filologijos katedros dėstytojais kartą per mėnesį organizuoja paskaitas, skirtas žinių siekiantiems kolegoms Klaipėdos universiteto studentams bei jaunesniesiems kolegoms – gimnazistams. Tokiu būdu siekiama skatinti moksleivių ir Klaipėdos universiteto dėstytojų bei studentų bendradarbiavimą; tobulinti moksleivių užsienio kalbų įgūdžius, plėsti jų akiratį, supažindinant su skirtingų šalių kultūra ir tradicijomis; prisidėti prie moksleivių bendrųjų asmeninių, socialinių bei specialiųjų gebėjimų ugdymo.

WITT’s English Club veiklą koordinuoja Anglų ir vokiečių filologijos katedros lektorė Žaneta Čėsnienė (el. p. zaneta_cesniene@balticum-tv.lt).

WITT’s English Club viešosios paskaitos /WITT’s English Club free public lectures

The cycle of lectures for the academic year 2015-2016:

Language, Literature and Culture

Data / Date Laikas /

Time

Dėstytojas /

Lecturer

Tema / Topic Kalba / Language of instruction Aud./ Room
September 25 (Friday) 15:00 – 17:00 Lect. Žaneta Čėsnienė Introductory lecture

Myths about Translation

English 312
October 30 (Friday) 15:00 – 17:00 Assist. Sandra Degtiar The English Noun and its Kinds. The Gender, the Number and the Case of Nouns. English 116
November 27 (Friday) 15:00 – 17:00 Assoc. prof. Liolita Bernotienė Distant Relatives: English and Lithuanian English 312
December 18 (Friday) 15:00 – 17:00 Prof. dr. Irena Darginavičienė Supporting English Language Learners Through Technology English 116
January 29 (Friday) 15:00 – 17:00 Lect. Marrine Bezannier La politesse en France. Politeness in France. English/ French 312
February 26 (Friday) 15:00 – 17:00 Assoc. prof. Susan Robbins Meaning and Translation of Names in Lord of the Rings English 312
March 25 (Friday) 15:00 – 17:00 Assoc. prof. Laima Kuprienė, Assoc. prof. Alma Imbrasienė Made in Germany German 312
April 29 (Friday) 15:00 – 17:00 Prof. habil. dr. Axel Ernst Walter Books about Gooks – Thursday Next, the Book Detective and the Principle of Intertextuality English 312
May 27 (Friday) 15:00 – 17:00  

Asist. Regina Motuzienė

 

Lithuania through the Eyes of a Visitor. (A guided tour around Klaipėda) English Meeting point: Theatre Sq.
17:00 – 17:30 Lect. Žaneta Čėsnienė Certificates Amberton Hotel Floor 22

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kodėl WITT’s English Club?

Žodis „witt“ yra kilęs iš senosios anglų kalbos (Old English). Dar seniau šio žodžio šaknys siekia germanų prokalbę (Proto-Germanic „witan“), kilusią iš indo-europiečių prokalbės (Proto-Indo-European „weyd-“, „wid-“ („see“, „know“)). Šis žodis turėjo keletą reikšmių: understanding (supratimas), intellect (intelektas, protas), sense (išmintis, protingumas), knowledge (žinios), consciousness (sąmoningumas, suvokimas), conscience (sąžinė). Dabartinis anglų kalbos žodis „wit“ išlaikė šias reikšmes: „sąmojis“, „sąmojingas žmogus“, „protas“; „nuovoka“.

Koks yra WITT’s English Club tikslas?

WITT’s English Club tikslas – dalytis ir skleisti žinias bei ugdyti savimonę siekiant geriau pažinti ir suprasti tiek anglų kalbą, tiek mus supantį pasaulį, atsakingai suvokti savo veiksmus ir kalbą.

Ką duoda WITT’s English Club narystė?

WITT’s English Club nariai turi galimybę laisvai dalyvauti bet kuriose Klubo organizuojamose veiklose, viešosiose paskaitose, grupiniuose seminaruose, apvalaus stalo diskusijose ir kituose užsiėmimuose diskutuojant aktualiomis sociokultūrinėmis ir savęs tobulinimo temomis.

Kokia kalba vyksta WITT’s English Club užsiėmimai?

Paprastai mokymai vyksta anglų kalba. Kai kada užsiėmimai vedami ir kitomis Anglų ir vokiečių filologijos katedroje vykdomomis kalbomis – vokiečių, prancūzų, prisitaikant prie auditorijos poreikių arba priklausomai nuo kviestinių svečių vartojamos kalbos.

KAM SKIRTAS WITT’s English Club?

Klubo veikla skirta ne tik Klaipėdos universiteto bendruomenės nariams, bet ir visiems Lietuvos gimnazijų paskutiniųjų (10-12) klasių moksleiviams, norintiems patobulinti savo anglų kalbos įgūdžius. Anglų ir vokiečių filologijos katedros dėstytojai bei kviestiniai svečiai ne tik skaitys paskaitas ir (ar) ves seminarus bei diskutuos aktualiomis temomis, bet ir papildys moksleivių turimas anglų kalbos žinias, atsakys į jiems rūpimus klausimus dėl studijų, padės apsispręsti tiems, kurie ateityje svarsto galimybę pasirinkti filologijos krypties studijas.

KODĖL VERTA DALYVAUTI WITT’s English Club VEIKLOJE?

Kalbų mokėjimas yra privalumas bet kurioje veikloje, nes užsienio kalbų gebėjimai ne tik leidžia laisviau judėti Europos Sąjungos erdvėje ir gauti darbą svetur, bet ir atveria daugiau galimybių savojoje šalyje. Teigiama, kad kalbiniai gebėjimai didina kūrybiškumą, kultūrinį suvokimą, skatina kritinį mąstymą ir prisideda prie naujoviškų produktų bei paslaugų kūrimo.

WITT’s English Club veiklos pridėtinė vertė:

 • Dalyvaujant WITT’s English Club veikloje klausytojams siūloma unikali galimybė tobulinti turimus anglų kalbos įgūdžius diskutuojant įvairiomis temomis anglų kalba.
 • Visos paskaitos yra nemokamos!
 • Išklausiusiems visą paskaitų ciklą išduodami klausytojų sertifikatai!
 • Tai puiki galimybė visiems 10-12 klasių moksleiviams ugdyti savo bendruosius kalbinius ir socialinius gebėjimus bendraminčių rate draugiškoje akademinėje aplinkoje.
 • Registracija galioja visam 2015-2016 m. m. siūlomų paskaitų ciklui (lankyti galima visas arba atskiras pasirinktas paskaitas).

Registracija

Norintieji studijuoti drauge su WITT’s English Club turi atsiųsti laišką el. paštu afk.hmf@ku.lt arba zaneta_cesniene@balticum-tv.lt, nurodydami:

 1. Savo vardą ir pavardę.
 2. Miestą ir mokyklą, kurioje mokosi.
 3. Klasę.
 4. El. pašto adresą.
 5. Nurodyti, ko tikisi iš WITT’s English Club narystės (tris pagrindinius motyvus):
 • patobulinti anglų kalbos bendravimo įgūdžius;
 • pasisemti žinių apie kalbą ir kultūrą;
 • geriau pasiruošti anglų kalbos brandos egzaminui;
 • patobulinti gramatikos žinias;
 • sužinoti daugiau apie anglų filologijos krypties studijas;
 • susipažinti su Klaipėdos universiteto veikla ir dėstytojais;
 • susipažinti su Klaipėdos universiteto studentais;
 • susipažinti su bendraamžiais, besidominančiais anglų kalba;
 • kita (patikslinti)…………………………….

Paskaitos vyks Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, Herkaus Manto g. 84.

Išsamesnės informacijos teirautis el. paštu avfk.hmf@ku.lt, zaneta_cesniene@balticum-tv.lt arba telefonu (8 46) 39 85 11.

WELCOME to join and enjoy!