LT   |   EN      Mano KU   |   
Platono akademija

Platono akademija socialiniame tinkle Facebook!

Šios akademijos tikslas – supažindinti smalsius ir aktyvius moksleivius su filosofija, jos pamatiniais principais ir problemomis, medijomis ir audiovizualine kultūra bei paskatinti juos mąstyti ir diskutuoti įvairiais šiuolaikinei visuomenei ir mūsų valstybei aktualiais politiniais, moraliniais ir estetiniais klausimais. Dalyvaudami akademijos veikloje moksleiviai bus skatinami kritiškai žvelgti į įvairias jiems ir visai visuomenei aktualias problemas, dalyvavimas diskusijose ugdys jų oratorinius, loginio ir analitinio mąstymo gebėjimus, skatins jų kūrybiškumą ir gebėjimą savarankiškai analizuoti jų pačių ir visuomenės gyvenimą veikiančius procesus ir idėjas. „Platono akademija“ bus siekiama padėti smalsiems moksleiviams, susidomėjusiems filosofija ir medijomis, pasirinkti tą ateities studijų kryptį, kurioje jie geriausiai galėtų realizuoti šiuos savo polinkius.

„Platono akademijos“ vadovė – lekt. dr. Ernesta Molotokienė

„Platono akademija“ yra edukacinis-socialinis projektas, skirtas moksleivių, studentų ir dėstytojų komunikavimui, apmąstant fundamentalias ir XXI a. visuomenei aktualias filosofines problemas. Platono akademija įkurta 2013 m. Filosofijos ir kultūrologijos katedros dėstytojų iniciatyva. Dėstytojai kartu su „Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos“ programos studentais kuruoja jos veiklą.
„Platono akademija“ kasmet kviečia neabejingus filosofijai moksleivius ir studentus lankyti ir sėkmingai baigti mokyklos programą, kurios metu įvairiais aspektais: teoriniu, meniniu ir eksperimentiniu, pasitelkus naująsias medijas, analizuojamas ir vizualizuojamas Platono olos mitas, įgyjamos ir ugdomos fundamentalios filosofinės žinios bei kompetencijos, skatinamas kritinis mąstymas, kūrybiškumas.
Universiteto medijų specialistai visus norinčius supažindina su praktiniais medijų panaudojimo kūryboje pagrindais: kuriami ir montuojami trumpametražiai vaizdo klipai, organizuojamos įvairios išvykos, kurių metu susipažįstama su įvairiomis miesto kultūrinėmis erdvėmis, išbandomos miesto fotografavimo technikos. Katedroje dirbantys filosofai su ”Platono akademijos“ dalyviais kasmet modeliuoja ir sprendžia įvairius filosofinius mintinius eksperimentus, atskleidžiančius sudėtingą ir įvairialypę mūsų patiriamos tikrovės prigimtį, vyksta filmų peržiūros ir aptarimai. Atvirų diskusijų metu ne tik ugdomas moksleivių ir studentų kritinis mąstymas, kūrybiškumas, tolerancija, bet ir suteikiama esminių žinių iš filosofijos, kultūros, religijos ir meno istorijos. Didelis dėmesys skiriamas naujųjų medijų poveikiui įvairioms kasdienybės, mokslo, meno, sritims bei žmonių tarpusavio santykiams virtualioje erdvėje.
„Platono akademija“ turi savo nemažą sekėjų būrį socialiniame tinkle „Facebook“. Nuo 2015 m. „Platono akademija“ išsiplėtė ir skatina akademijos nariais tapti visos Lietuvos moksleivius, kurie gali komunikuoti su kitais dalyviais virtualioje aplinkoje bei, pasitelkus naująsias medijas, palaikyti on-line ryšį.
„Platono akademijos“ mokslo metų pabaigoje organizuojamas baigiamųjų darbų konkursas, kurio metu premijuojami geriausieji. Visiems lankiusiems „Platono akademiją“ įteikiamas KU „Platono akademijos“ diplomas, liudijantis apie įgytas kompetencijas.

KU Filosofijos ir kultūrologijos katedros dėstytojai kviečia visus smalsius 10-12 klasių moksleivius iš visos Lietuvos tapti „Platono akademijos“ nariais.

„Platono akademijoje“ Jūs:

 • Sužinosite, kas yra Platono ola;
 • Keliausite po medijų pasaulį;
 • Suprasite, kodėl mintis nepaveja vaizdo;
 • Susitiksite su TV laidų, filmų, reklamos, muzikinių klipų kūrėjais;
 • Fotografuosite ir kursite filmus bei klipus;
 • Dalyvausite konkursuose ir būsite premijuoti;
 • Įgysite KU „Platono akademijos“ diplomą.

Akademijos atidarymas 2015 m. spalio 2  d. 16 val., 305 aud.
Klaipėdos universitete Humanitarinių mokslų fakultete
Herkaus Manto g. 84, Klaipėda

Formuojamos dvi grupės:

 1. – rinksimės akademijoje kartą per mėnesį, dirbsime su KU televizija
 2. – bendrausime virtualiai, aplankysime Jūsų mokyklas

Registruokitės еl. paštu: fkk.hmf@ku.lt, nurodydami:

 1. Vardas pavardė
 2. Mokykla, klasė
 3. Adresas
 4. El. paštas
 5. Telefonas
 6. Pasirinkta grupė

Informacija teikiama tel.(8 46) 39 85 17, Filosofijos ir kultūrologijos katedroje.

Platono akademijos dėstytojai ir dalyviai