LT   |   EN      Mano KU   |   
Išmokos neįgaliesiems

Finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 1. Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: neįgalieji studentai, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 2. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • SPECIALIESIEMS POREIKIAMS TENKINTI (82,30 Eur) – tikslinė išmoka kas mėnesį;
 • STUDIJŲ IŠLAIDOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI (121,60 Eur) – tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijuojantiems nefinansuojamose studijų vietose.

Studentai per 10 darbo dienų nuo studijų metų pradžios Studijų skyriui (Herkaus Manto 84, 308 kab., tel. 8 46 398925) pateikia:

 1. prašymą suteikti finansinę pagalbą;
 2. neįgaliojo pažymėjimą.
 • SPECIALIESIEMS STUDIJŲ POREIKIAMS TENKINTI (152 Eur) – tikslinė išmoka mokama kas mėnesį – Valstybinio studijų fondo vykdomas projektas “Studijų prieinamumo didinimas”. Išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį).

logobefono

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt/ , pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Daugiau informacijos apie tikslinę išmoką specialiesiems studijų poreikiams tenkinti https://www.vsf.lt/ , tel. (8 5) 264 7153