LT   |   EN      Mano KU   |   
Stipendijos

Klaipėdos universitete būsimieji ir esamieji studentai turi galimybę gauti finansinę paramą stipendijomis ir premijomis. Susipažinkite!

VALSTYBĖS PARAMA IR STIPENDIJOS

Paramą administruoja Valstybinis studijų fondas.

Paramos dydis: 
300 Eur / mėn.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Pedagogika, Vaikystės pedagogika, bakalauro studijų programos su pedagoginių studijų moduliu.

Paramos dydis: 
200 Eur / mėn.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Informatika, Informatikos inžinerija, Chemijos inžinerija (aplinka ir energija), Elektros inžinerija, Mechanikos inžinerija.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STIPENDIJOS

Paramos dydis:
Skiriami 168 Eur/mėn. (mokama 5 mėn. – vienam semestrui)

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Senato stipendija kiekvieną semestrą gali būti skiriama:
1. Pirmos pakopos vienam matematikos (A), informatikos (B), fizinių (C), gyvybės (D), inžinerijos (E), technologijų (F) ir sveikatos (G) mokslų studijų krypčių grupių studentui ir vienam socialinių (J), verslo ir viešosios vadybos (L), ugdymo (M), humanitarinių (N) ir sporto (R) mokslo studijų krypčių grupių studentui, kurių studijų rezultatai buvo puikūs ir labai geri ne mažiau kaip keturis semestrus, kurie dalyvavo Universiteto mokslinėje, meninėje, sportinėje ir / ar visuomeninėje veikloje;
2. Antrosios pakopos 2-4 semestro vienam matematikos (A), informatikos (B), fizinių (C), gyvybės (D), inžinerijos (E), technologijų (F) ir sveikatos (G) mokslų studijų krypčių grupių studentui ir vienam socialinių (J), verslo ir viešosios vadybos (L), ugdymo (M), humanitarinių (N) ir sporto (R) mokslo studijų krypčių grupių studentui, , kurie dalyvavo Universiteto mokslinėje, meninėje, sportinėje ir / ar visuomeninėje veikloje.

Paramos dydis:
1 BSI, 2 BSI, 3 BSI.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Visų programų studentai.

Skatinamųjų stipendijų skaičių ir dydį nustato dekanas, pritariant fakulteto Studentų atstovybei.

Paramos dydis:
Ne daugiau kaip 5 BSI.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Visų programų studentai.

Paramos dydis: 
Ne daugiau kaip 3 BSI.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Visų programų studentai.

Dydis – 3,5 BSI. Fakulteto tarybos stipendija skiriama studentams 3 ir daugiau semestrų puikiai ir labai gerai studijuojantiems, dalyvaujantiems studentų mokslinėje ir/ar meninėje bei universiteto visuomeninėje veikloje. Stipendijų skaičių (ne mažiau kaip dvi) tvirtina ir jas skiria fakulteto taryba. Kandidatus stipendijoms siūlo dekanas.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJOS IR PREMIJOS

Paramos dydis:
Skiriama 100 Eur/mėn. (mokama dešimčiai mėnesių).

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Gauti stipendiją turi teisę pirmosios pakopos nuolatinių studijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentai, neturintys aukštojo išsilavinimo diplomo. Stipendijos skiriamos Informatikos studijų krypčių grupės studentams ir Inžinerinių ir technologijų krypčių grupės studentams.

Paramos dydis:
Skiriamos vienkartinės 578 Eur dydžio premijos penkiems studentams.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Stipendija skiriama antrosios pakopos studijų studentams už Klaipėdos miestui aktualius ir reikšmingus bei turinčius pritaikomąjį pobūdį baigiamuosius darbus. Klaipėdos miesto savivaldybės vertinimui gali būti pateikta ne daugiau kaip 20 darbų iš įvairių mokslų studijų krypčių.

VARDINĖS STIPENDIJOS

Paramos dydis:
300 Eur/mėn. viso studijų laikotarpio metu.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Stipendija skiriama Jūrų transporto inžinerijos studijų programos studentams, pasirinkusiems Laivų projektavimo ir statybos specializaciją.

Paramos dydis:
Skiriama 300 Eur/mėn. stipendija pirmakursiams ir mokama 10 mėnesių.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Technologijų, inžinerijos ir programavimo sričių.

Paramos dydis:
Bakalauro studijų studentams skiriamos 5 bazinių išmokų dydžio per mėnesį vardinės stipendijos, t.y. 210 Eur/mėn.
Magistro studijų studentams skiriamos 7 bazinių išmokų dydžio per mėnesį vardinės stipendijos, t.y. 294 Eur/mėn.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos:
Antano Smetonos stipendija – humanitarinių mokslų ir menų studijų krypčių grupėms;
Aleksandro Stulginskio stipendija – matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupėms;
Kazio Griniaus stipendija – gyvybės, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio ir sporto studijų krypčių grupėms;
Jono Žemaičio stipendija – inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių grupėms;
Algirdo Brazausko stipendija – socialinių, ugdymo, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėms.

Paramos dydis:
Skiriama vienkartinė 630 JAV dolerių stipendija.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Stipendija skiriama vienam bakalauro studijų programos studentui, studijuojančiam Ekonomikos studijų programą.

Paramos dydis:
Skiriama 200 Eur / mėn. (mokama dešimčiai mėnesių) su sąlyga, jog po pirmo studijų semestro studentas, kuriam yra skiriama stipendija, neturi skolų ir jo semestro vidurkis nėra daugiau kaip vienu balu žemesnis už praėjusio semestro balų vidurkį. Priešingu atveju studentui stipendija nebeskiriama, o toje studijų srityje skelbiamas naujas konkursas stipendijai likusiems 5 mėnesiams (antram studijų semestrui).

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Stipendija skiriama vienam biomedicinos, humanitarinių, fizinių, socialinių ir technologijos mokslų studijų krypčių bakalauro nuolatinių studijų programų antro-ketvirto kursų studentui.

Paramos dydis:
Vienkartinės stipendijos po 150 Eur yra skiriamos dviem studentams.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Klaipėdos pramonininkų asociacijos vienkartinėms stipendijoms pretenduoti gali pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų baigiamųjų kursų pažangūs, visuomeniškai aktyvūs studentai, savo baigiamuosiuose darbuose nagrinėjantys Klaipėdos miesto ir regiono problematiką, verslo bei ekonominės plėtros aktualijas, galimybes ir perspektyvas.

Paramos dydis:
Skiriama vienkartinė 1000 Eur dydžio stipendija.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Stipendija skiriama aktyviausiam ir aukščiausius studijų rezultatus pasiekusiam studentui, studijuojančiam bet kurioje Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto pirmosios pakopos studijų programoje.

Paramos dydis:
Skiriama vienkartinė 1000 JAV dolerių dydžio stipendija.

Studijų programos, kurių studentai skatinami šia stipendija:
Stipendija skiriama Klaipėdos universiteto magistrantui už aukščiausius akademinius pasiekimus ir ypatingą darbštumą bei sugebėjimus studijuojant geodeziją, hidrauliką, aplinkos inžineriją, mechanikos inžineriją, laivo inžineriją ir statybos inžineriją, pasižyminčiam pilietiškumu ir dalyvaujančiam visuomeninėje, studentų organizacijų ar kultūrinėje veikloje.