LT   |   EN      Mano KU   |   
Paskolos

Teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  1. studijų kainai sumokėti. Rudens semestrą paskola teikiama vieneriems studijų metams, maksimali suma – už vienerius metus mokama studijų kaina. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis. Išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą pateikus prašymą bankui;
  2. gyvenimo išlaidoms. Rudens semestrą maksimali suma 1900 Eur; pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 950 Eur. Išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį į asmeninę sąskaitą;
  3. dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 2280 Eur. Paskola teikiama iš kredito įstaigų (bankų) lėšų ir pervedama į atitinkamo studento asmeninę sąskaitą visa suma iš karto. Ši paskola skirta studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas

DĖMESIO. Paskolos gavėjai, sudarę paskolos studijų kainai sutartis rudens semestre, privalo pavasario semestre pateikti bankui prašymą išmokėti pavasarinę paskolos dalį. Nepateikus prašymo, paskolos dalis nėra išmokama.

Rudens semestre paskola teikiama vieneriems studijų metams. Pavasario semestre vyksta papildomas konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti, jos skiriamos tik pavasario semestrui. Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

  • Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo.
  • Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.
  • Galimi paskolos grąžinimo atidėjimai.
  • Fondas gali apmokėti palūkanas studijų metu, taip pat grąžinimo atidėjimo metu.
  • Nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo gali būti atleidžiami asmenys, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis.

Valstybinio studijų fondo tinklapyje www.vsf.lt skelbiami prašymų-anketų pateikimo terminai ir visa išsami informacija.

Papildomos informacijos suteiks Valstybinio studijų fondo specialistai tel. (8 5) 255 3371