LT   |   EN      Mano KU   |   
Išmokos neįgaliesiems

Finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas šias sąlygas:

– jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

– po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų (išskyrus neįgalus studentas, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės teikiamos nuo šių studijų pradžios dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo mokėtos tikslinės išmokos, iki jam nutraukiant studijas ar iki jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos):

– pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

–  pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

– pagal profesinių studijų programą;

– pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

– pagal trumpųjų studijų programą.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

SPECIALIESIEMS POREIKIAMS TENKINTI (82,30 Eur) – tikslinė išmoka kas mėnesį;

STUDIJŲ IŠLAIDOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI (121,60 Eur) – tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

Studentai, norintys gauti tikslines išmokas specialiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, per 10 darbo dienų nuo studijų metų pradžios Studijų tarnybai (Herkaus Manto 84, 308 kab., tel. 8 46 398925) pateikia:

  1. prašymą suteikti finansinę pagalbą;
  2. neįgaliojo pažymėjimą.

SPECIALIESIEMS STUDIJŲ POREIKIAMS TENKINTI (152 Eur) – tikslinė išmoka mokama kas mėnesį – Valstybinio studijų fondo vykdomas projektas “Studijų prieinamumo didinimas”. Išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką specialiesiems studijų poreikiams tenkinti, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt/, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Daugiau informacijos apie tikslinę išmoką specialiesiems studijų poreikiams tenkinti rasite https://www.vsf.lt/  arba tel. 861517312.