LT   |   EN      Mano KU   |   
studentu organizacijos test

KU Ekonomistų klubas

Klaipėdos universiteto ekonomistų klubas nuo 1994 m. įvairioms veikloms vienija ekonomika bei verslu besidominčius studentus, mokslininkus ir verslo atstovus. Veiklos apima tiek vietines, tiek tarptautines iniciatyvas: konferencijos, seminarai, diskusijos, verslo ekskursijos, Erasmus+ ir t.t.

Kviečiame prisijungti!

Atsakingas asmuo lekt. Henrika Ruginė

El. p.: henrika.rugine@ku.lt; ekonomistuklubas@gmail.com

KU Ekonomistų klubas
facebook.com/ekonomistai

Choras “Pajūrio Aidos”

Jeigu esi dainingas ir nori įsilieti į puikų tokių pat jaunų žmonių kolektyvą, tave visada kviečia Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“. Klaipėdos universiteto studentų mišrus choras įkurtas 2007 metais. Šiame chore dainuoja universiteto studentai, absolventai bei dėstytojai.

Choro įkūrėjas bei meno vadovas – doc. Algirdas Šumskis.

Vadovas doc. Algirdas Šumskis

Tel. nr.: 8 612 69 021; (8 46) 39 87 14
El. p.: aukuras@ku.lt

Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“
facebook.com/KUchoras

KU robotų klubas

Klaipėdos universiteto robotų klubas –  tai galimybė studentams įgyti naujų įgūdžių mechatronikos srityje. Šiame klube ne tik gausite naujų žinių, bet ir išmoksite jas panaudoti praktikoje.

Pagrindinė robotų būrelio veikla tai mechanizmų konstravimas: robotai, manipuliatoriai,  automodeliai, lėktuvai,  laivai ir kt.

Vadovas Oleg Lyan

El. p.: oleglyan@gmail.com; e.iamschikov@gmail.com

Klaipeda University Robotics Club
facebook.com/KURoboticsClub

Erasmus studentų tinklas

Erasmus Studentų Tinklas ESN Lietuva tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, veikianti principu „studentai padeda studentams“. ESN Lietuva nariai – jauni žmonės, savanoriškai padedantys studentams, atvykstantiems į Lietuvą pagal studijų mainų programas, prisitaikyti ir integruotis naujoje aplinkoje.

Daugiau informacijos el. paštu kuk@esnlithuania.org

ESN KUK Klaipėda | Facebook

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga

KUSS – atvira, inovatyvi ir visuomet tobulėjanti organizacija, vienijanti Klaipėdos universiteto studentus, skatinanti akademinės bendruomenės vieningumą, įsitraukimą į aktualijas, bendrą kultūros lygio kėlimąsi ir studentų interesams atstovaujanti organizacija, įkurta 1994 m. Šiuo metu organizacija vienija 100 tikrųjų narių ir virš 200 KUSS Alumni.

Ateik! Žinok! Pasitikėk! Kilk Ugdydamas Save, Studente!

KUSS prezidentė Irma Valutytė

Tel. nr.: +370 (600) 28 168
El. p.: kuss@kuss.lt

Daugiau informacijos: KUSS.lt

Šokių klubas “Leader Dance”

Sportiškas merginas ir vaikinus kviečia Klaipėdos universiteto ritminės gimnastikos šokių grupė „Leader dance“.

Vadovė doc. dr. Bronė Švitrienė

El. p.: leaderdance@gmail.com

KU Sporto klubas

Klaipėdos universiteto sporto klubas organizuoja universiteto studentų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklas, organizuoja sporto varžybas bei renginius, vienija sportininkus, kurie reprezentuoja universitetą sportiniais laimėjimais Lietuvoje ir užsienyje.

Kviečiame norinčius atstovauti KU registruotis el. paštu: genovaite.avizoniene@ku.lt
Papildoma informacija: banga.balnaite-stoniene@ku.lt

Klaipėdos universiteto sporto klubo Facebook paskyra:
facebook.com/kusportoklubas

Studentų tautinio meno ansamblis “Vytinė”

Jeigu mėgsti trankų šokį, skambią muziką ir nori turiningai praleisti studentavimo metus, tave kviečia Klaipėdos universiteto studentų tautinio meno ansamblis „Vytinė“.

Ansamblio meno vadovas – Vidmantas Mačiulskis

El. p.:  ansamblisvytine@gmail.com
Tel nr.: 8 651 44 277

Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblio „Vytinė“ Facebook paskyra
facebook.com/KUVytine

Socialinių darbuotojų diskusijų klubas (SDDK)

Tai bendravimo ir bendradarbiavimo platforma siekiant glaudesnio akademinės bendruomenės ryšio su praktikais, visuomene, teritorine bendruomene. Klubas rengia mokslines praktines konferencijas, diskusijas ir debatus aktualiomis visuomenei temomis – jis yra atviras ir Jūsų pasiūlymams! Laukiame studentiškų iniciatyvų!

Diskusijų klubas

SDDK klubo koordinatorė – doc. dr. Indrė Dirgėlienė
El. p.: indre.dirgeliene@gmail.com

Klaipėdos universiteto studentų teatras

KU studentų teatras įteisintas 2018 m., Menų fakultetui atsiskyrus nuo KU, tačiau teatras viena ar kita forma universitete gyvavo daugiau kaip keturis dešimtmečius. Teatro vadovė – teatrologė, režisierė-pedagogė dr. Jūratė Grigaitienė, scenos kalbos konsultantė ir projektų koordinatorė, žymi aktorė ir renginių vedėja doc. Virginija Kochanskytė.

KU teatro veikloje dalyvauja įvairių fakultetų ir specialybių studentai. Teatras – puiki terpė jaunų žmonių saviraiškai, kūrybiniams ir bendravimo gebėjimams skleistis.

Klaipėdos universiteto studentų teatras

Teatro vadovė – dr. Jūratė Grigaitienė
Tel. nr.: 8 670 09 833

Klaipėdos universiteto Studentų teatras
facebook.com/KU.Studentu.teatras/