LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Elektroninė paslaugų atmintinė

Klaipėdos universiteto studentams suteikiama asmeninė paskyra, su prieiga elektroninio pašto, paskaitų tvarkaraščio, virtualiosios mokymosi aplinkos ir kitoms paslaugoms. Klaipėdos universiteto elektroninėje informacinėje erdvėje galioja vieningos prieigos sistema, prie kurios prisijunkite Universiteto interneto svetainėje (https://www.ku.lt) spausdami [ Mano KU ].

  • Naudodamiesi Jums suteikta asmenine vieninga paskyra Jūs galite:
    naudotis Universiteto suteikiama elektroninio pašto dėžute;
  • paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje, [ Mano KU ] → [ Prisijungti ] → [ Paskaitų tvarkaraščiai ] stebėti savo paskaitų tvarkaraštį, rezervuoti auditorijas studentų renginiams;
  • virtualiojoje mokymosi aplinkoje [ Mano KU ] → [ Prisijungti ] → [ Virtualioji mokymosi aplinka ] studijuoti dalykų mokomąją medžiagą, pateikti atsiskaitomąsias užduotis ir pan.;

Visa su studijomis susijusi informacija bus siunčiama į KU suteiktą elektroninio pašto dėžutę. Naujai įstojusiems studentams vieningos paskyros duomenis (vartotojo vardas ir slaptažodis) įteikiamas atvykus registruotis studijoms fakulteto dekanate.
Visais su vieninga paskyra susijusiais klausimais prašome kreiptis el. paštu pastas@ku.lt .

Vieningos paskyros duomenys galioja šiose sistemose:

Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) skirta visiems Klaipėdos universiteto dėstytojams, norintiems savo dėstomų dalykų medžiagą pateikti įdomiai ir kokybiškai, o taip pat ir šiuos dalykus klausantiems universiteto studentams. Aplinkos teikiamos galimybės leidžia studentams bendrauti su dėstytoju, analizuoti studijuojamo dalyko metodinę medžiagą, atlikti įvairias užduotis ir gauti dėstytojo konsultaciją.

Spaudžiant [ Mano KU ] → [ Prisijungti ] → [ Virtualioji mokymosi aplinka ] patenkama į pradinį aplinkos langą. Vartotojo vardą ir slaptažodį taip pat galima įvesti paspaudus ant dešiniajame lango kampe esančios nuorodos [Prisijungti] arba dešinėje esančiame blokelyje Prisijungti.

Detalesnis VMA funkcijų ir galimybių aprašas pateiktas meniu punkte [ Pagalba ir palaikymas ] → [ Leidiniai ] → [ Atmintinės dėstytojui ir studentui ].

Paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema (KU PTIS) – auditorijų ir konferencijų salių rezervavimo ir planavimo Klaipėdos universitete sistema. Joje pateikiamas individualus tvarkaraštis kiekvienam universiteto studentui.
Tvarkaraščiai kuriami dėstytojams užpildžius auditorijų rezervacijos laiką, vietą bei dalyvius. Fakultetų dekanatų administratoriai patvirtina ar koreguoja rezervacijos laiką. Rezervacija tampa galiojančia tuomet, kai fakulteto ar pastato administratorius ją peržiūri ir patvirtina. Studentui prisijungus, jis mato tvarkaraštį su paskaitomis, kuriose jis yra dalyvis.
[ Mano KU ] → [ Prisijungti ] → [ Paskaitų tvarkaraščiai ] atidaromas pradinis sistemos langas. Jame prieš įvedant vartotojo vardą ir slaptažodį patariama pasirinkti lietuvių kalbą (jei nurodyta kita kalba).
Detalesnė Paskaitų tvarkaraščių informacinės sistemos naudojimosi instrukcija patalpinta sistemos meniu punkte [Pagalba].

Primename, kad su studijomis susijusi informacija bus siunčiama į KU suteiktą pašto adresą.

Šiam paštui skaityti kompiuteryje geriausia naudotis Microsoft Outlook programa (ne senesne nei 2007 versija).

Jei pageidaujama pasinaudoti elektroniniu paštu kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kuriame nėra įdiegtos Microsoft Outlook programos, į elektroninio pašto paskyrą galima patekti interne-tinėje naršyklėje surinkus adresą https://owa.ku.lt, arba
[ Mano KU ] → [ Prisijungti ] → [ El. paštas ].
Atsidariusiame dialogo lange į laukelį „Domain\user name“ įvedamas vartotojo vardas (vardas.pavarde@ku.local, atkreipkite dėmesį, kad vardo pabaigoje prirašoma „@ku.local“), į laukelį Password – slaptažodis.
Elektroninio pašto paskyroje yra galimybė ne tik gauti ar siųsti pašto korespondenciją, bet ir pildyti būsimų įvykių kalendorių, fiksuoti planuojamas užduotis.
Elektroninio pašto paskyrą galima taip pat konfigūruoti papildomuose įrenginiuose (išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose), Android, iOS, Windows Phone platformose.

Kita Jūsų studijoms aktuali informacija (mokesčiai už studijas, pasirenkami dalykai ir pan.) pateikiami Akademinės informacijos sistemoje (AIS), adresas:

https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas

Prisijungimo duomenys į AIS šiuo metu nesutampa su vieningos paskyros duomenimis. Vieningos paskyros prisijungimo duomenys, bei visa kita reikalinga informacija bus suteikta atvykus registruotis studijoms fakulteto dekanate.