LT   |   EN      Mano KU   |   
Dublikatai ir pažymos

Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimas

Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį) ir norintis užsisakyti ir gauti jo (jų) dublikatą (-us), turi atvykti į KU Studijų tarnybą, Herkaus Manto g. 84, Rektoratas, 308 kab. (su savimi turėti asmens dokumentą) ir pateikti nustatytos formos prašymą dublikatui (-ams) išduoti, prie kurio turi pridėti:

• laikraščio puslapį, kuriame yra skelbimas, nurodantis, jog prarastas dokumentas (-ai) su atitinkamu numeriu, priklausantis asmeniui,  nebegalioja;
• mokėjimo už dokumento (-ų) dublikato (-ų) išdavimo įmokos kvitą;
• prarastų dokumentų kopijas (kreiptis į KU fakulteto, kuriame baigėte studijas administraciją arba KU centrinį archyvą, adresu H. Manto g. 84, tel. (8 46)  39 87 64)

Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti. Įgaliojimas turi būti lietuvių kalba ir patvirtintas notaro.
Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei diplome, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos / ištuokos liudijimą ar kt.).

Dublikatas išduodamas tik diplomo ar diplomo priedo (diplomo priedėlio) sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto diplomo ar diplomo priedo (diplomo priedėlio) duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).

Daugiau informacijos tel. (8 46) 39 89 25, el. p. vaida.taurinskaite@ku.lt

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Klaipėdos universitetas
Gavėjo bankas: AB bankas ,,SWEDBANK”
Atsiskaitomoji sąskaita: LT61 7300 0101 2922 9730
Mokėjimo paskirtis: už dublikatus

Akademinių pažymų išdavimas

Studentams (klausytojams), Klaipėdos universitete studijavusiems pasirinktus studijų dalykus, bet neįvykdžiusiems visos studijų programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti studijų dalykai, jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) administraciją.

Jūros technologijos ir gamtos mokslų fakultetas Tel. (8 46) 39 86 80,

Bijūnų g. 17, Klaipėda.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas Tel. (8 46) 39 86 06,

S. Nėries g. 5, Klaipėda

Sveikatos mokslų fakultetas Tel. (8 46) 39 85 54,

Herkaus Manto g. 84, Klaipėda

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas Tel. (8 46) 39 88 06,

Herkaus Manto g. 84, Klaipėda

Jūros tyrimų institutas Tel. (8 46) 39 88 00

Herkaus Manto g. 84, Klaipėda

Tęstinių studijų centras Tel. (8 46) 39 89 71,

H. Manto g. 84, Klaipėda

MOKESTIS UŽ AKADEMINĘ PAŽYMĄ:

• jei akademinė pažyma imama per 30 kalendorinių dienų po studijų nutraukimo – nemokama;
• jei akademinė pažyma imama vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų po studijų nutraukimo – 17 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Klaipėdos universitetas
Gavėjo bankas: AB bankas ,,SWEDBANK”
Atsiskaitomoji sąskaita: LT61 7300 0101 2922 9730
Mokėjimo paskirtis: už akademinę pažymą

Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos