Studentų reikalų skyrius

Studentų reikalų skyrius yra Klaipėdos universiteto administracijos padalinys, vykdantis tarpininkavimo tarp Klaipėdos universiteto studentų ir administracijos funkciją, padedantis spręsti studentų problemas, tvarkyti reikalus, tiesiogiai nesusijusius su studijomis, kuruojantis studentų savivaldos ir kitų organizacijų veiklą Universitete.

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  • Rūpintis socialinėmis ir kultūrinėmis studentų reikmėmis;
  • Skatinti studentų socialinį dalyvavimą Universitete;
  • Formuoti studentų akademinę kultūrą siekiant tampraus Universiteto ir studentų ryšio;
  • Informuoti, mokyti ir konsultuoti studentus klausimais, susijusiais su įsidarbinimu ir rengimusi darbo rinkai;
  • Dalyvauti Universiteto lėšų, skirtų studentų nepaskaitinei veiklai planavime bei rūpintis racionaliu jų panaudojimu;
  • Kartu su kitais Universiteto padaliniais organizuoti vieningą studentų konsultavimo/pagalbos  sistemą, kuri padėtų integruotis jiems į Universiteto bendruomenę, spręstų jų socialines ir kitas problemas.

dr. Darius Rekis
Skyriaus vedėjas
El. p. darius.rekis@ku.lt
Tel. (8 46)  39 89 67, Mob. tel. 8 674  75 633
Kab. nr. 106

Ina Dailidienė
Vyresn. specialistė socialiniams reikalams
Tel. (8 46)  39 89 96
Faks. (8 46)  39 89 99
El. paštas ina.dailidiene@ku.lt
Kab. nr. 105

Inga Anulytė
Vyresn. specialistė studentų karjerai
Tel. (8 46)  39 89 76
Faks. (8 46)  39 89 99
El. paštas inga.anulyte@ku.lt
Kab. nr. 107

Studentų reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
Klaipėdos universiteto miestelis
Senato pastatas