Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius

Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas.

Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. kurti ir įgyvendinti Universiteto komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Universiteto veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, didinti Universiteto žinomumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Universitetu bei jo vykdoma veikla, kurti teigiamą Universiteto  įvaizdį;
  2. kurti ir įgyvendinti Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklų rinkodaros strategiją, vykdyti studentų pritraukimo veiklas Lietuvoje ir užsienyje;
  3. informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, socialinius partnerius apie Universiteto veiklą, palaikyti ryšius su Universiteto išorės partneriais Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti vidinę komunikaciją;
  4. užtikrinti sklandų bendrauniversitetinės svarbos renginių organizavimą bei oficialių delegacijų ir svečių priėmimą;
  5. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo strategiją; koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.

 

mens_liberaKlaipėdos universiteto žurnalas „Mens Libera“ yra ankstesnio universiteto laikraščio „Klaipėdos universitetas“ tęsinys. Pastarasis gyvavo du dešimtmečius, nuo 1994 metų kovo mėnesio išspausdinta kone du šimtai jo numerių, 500 arba 1000 egzempliorių tiražu.

Laikraštyje buvo įamžinami svarbiausi Klaipėdos universiteto įvykiai, aprašomi nusipelnę universiteto mokslininkai, studentai, garsinami mokslo ir meno pasiekimai. Laikraštis buvo leidžiamas vieną kartą per mėnesį nuo rugsėjo iki birželio mėnesio.
Laikraščio redaktoriai: Romualdas Skunčikas, Edita Valinčienė, Rasa Ramonaitė.
Laikraščio archyvą rasite čia.

Būdami socialiai atsakingi, stengiamės įsitraukti į visuomenės gyvenimą, išlikti patraukliais ir aktualiais. Tai buvo viena iš svarbiausių priežasčių keistis ir tobulėti. Šio žurnalo tikslas – kartu su mūsų studentais, absolventais, dėstytojais ir mokslininkais gvildenti sunkaus darbo, įdomių studijų, nekasdienių atradimų, šiuolaikinio meno ir socialinių aktualijų temas. Visgi universiteto patrauklumas atsiskleidžia ne tik per išpuoselėtą infrastruktūrą ar studijų programų gausą, bet per asmenybes, dirbančias šioje įstaigoje. Jų čia tikrai netrūksta ir mes pasistengsime jus su jais supažindinti.

 

mens_logo3

 

 

 

 

KU žurnalas „Mens Libera“
ISSN 2351-7212

Redaktorė
Toma Mačiulskytė

Dizainerė
Jurgita Jokubauskė

Korektorė
Vilma Urbonavičiūtė

Klaipėdos universiteto
Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
Tel. (8 46) 398 985
El. paštas ziniasklaidai@ku.lt

Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
Klaipėdos universiteto miestelis
Rektorato pastatas
Kab. nr. 310

Inga Petrauskienė
Vedėja
Tel. (8 46) 39 89 05
Mob. tel. 8 616 40 359
Faks. (8 46) 39 89 99
El. paštas inga.petrauskiene@ku.lt
Kab. nr. 310

Dovilė Bataitytė
Vyresnioji specialistė rinkodarai ir komunikacijai
Tel(8 46)  39 89 08
El. paštas dovile.bataityte@ku.lt
Kab. nr. 310

Toma Liutikė
Vyresnioji specialistė komunikacijai
Tel(8 46)  39 89 85
Mob. tel. 8 650 57 577
El. paštas ziniasklaidai@ku.lt
Kab. nr. 310

Jurgita Jokubauskė
Dizainerė-maketuotoja
Tel. (8 46)  39 89 07
El. paštas jurgita.jokubauske@ku.lt
Kab. nr. 312

Rita Gorodeckienė
Fotografė
Tel(8 46)  39 89 45
El. paštas rita.gorodeckiene@ku.lt
Kab. nr. 312

Laimutė Servaitė
Anglų kalbos vertėja-redaktorė