Dokumentai

Paraiška viešajam pirkimui (forma DOCX formatu)

Pirkimams, nepriklausomai nuo sutarties vertės, turi būti parengta atitinkama pirkimo paraiška. Remiantis viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, pirkimų iniciatorius:

 1. paraiškoje įvardija prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą, būtinumą;
 2. paraiška pagal pridedamą formą, eilės tvarka suderinama su:
  • savarankiško padalinio ar projekto vadovu;
  • Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju ar šio skyriaus darbuotoju, atsakingu už pirkimų planavimą;
  • Finansų ir ekonomikos direktoriumi;
  • pirkimo sritį kuruojančiu prorektoriumi ar rektoriumi arba jį pavaduojančiu asmeniu, jei perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertė su PVM yra 300 Eur ir daugiau. Kai suma neviršijama paraišką tvirtina padalinio vadovas (nuoroda – žr. į „Viešuosius pirkimus kuruojantys padaliniai“).
 3. Pasirašytą ir suderintą paraišką pateikia pirkimo organizatoriui.

 

Prašymas, kai pirkimai vykdomi pagal sudaryta sutartis (forma DOCX formatu)

Jei reikalinga pirkti prekių, paslaugų ar darbų, kuriems įsigyti buvo atliktas viešasis pirkimas ir pasirašyta su Tiekėju ilgalaikė sutartis ir ji yra galiojanti, pildomas prašymas pirkimui:

 1. prašymas privalo būti pasirašytas pirkimo iniciatoriaus ir suderintas su padalinio ar projekto vadovu, sutarčių valdymo specialistu ir Finansų ir ekonomikos direktoriumi, patvirtintas rektoriaus/prorektoriaus/padalinio vadovo;
 2. Suderintas prašymas pagal galiojančias sutartis pateikiamas pirkimo organizatoriui.

Tiekėjų apklausos forma (forma DOCX formatu)

Tiekėjų apklausos forma – dokumentas, kurį rengia ir pildo pirkimo organizatorius, atliekant mažos vertės pirkimų procedūras universiteto supaprastintų pirkimų taisyklėse nustatytais atvejais.

 • Kai atliekamas mažos vertės pirkimas ir numatoma pirkinio vertė yra ne daugiau kaip 1 500 Eur be PVM prekėms bei paslaugoms ir ne daugiau 3 000 Eur darbams pirkimo organizatorius, atlikdamas pirkimą gali apklausti tik vieną tiekėją, jei kitaip nenurodo pirkimo sritį kuruojančio padalinio vadovas, ir visą reikalingą informaciją apie pirkimo objektą ir kitas pirkimo sąlygas tiekėjui (tiekėjams) perduoda žodine forma.
 • Kai atliekamas mažos vertės pirkimas ir numatoma pirkinio vertė (numatoma sutarties vertė) be PVM yra didesnė kaip 1 500 eur, bet neviršija 6 000 Eur prekėms bei paslaugoms ir didesnė kaip 3 000 Eur, bet neviršija 45 000 Eur darbams, Pirkimo organizatorius, atlikdamas pirkimą raštu apklausia ne mažiau kaip 3 tiekėjus.

Kiti dokumentai