Studentų tautinio meno ansamblis „Vytinė“

Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis „VYTINĖ” įkurtas 1994 metais. Jame dalyvauja įvairių fakultetų studentai neabejingi lietuvių liaudies kultūrai.

Ansamblio kredo – Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėjimas, (at)kūrimas ir sklaida. Kolektyvo repertuarą sudaro stilizuota Mažosios Lietuvos muzika, šokiai, dainos.

Nuo įkūrimo ansamblį puoselėjo daugelis puikių vadovų – Vytautas Saikauskas, Algytė Merkelienė, Irena Nakienė, Jonas Petrauskas.

Nuo ansamblio įkūrimo šokių grupei vadovauja baletmeisteris Klaipėdos universiteto profesorius  humanitarinių mokslų daktaras Vidmantas Mačiulskis. Šokėjams repetuoti padeda nepakeičiamas koncertmeisteris puikus improvizatorius Algirdas Malčius.

Nuo 2011 m. kolektyvui vadovauja meno vadovė Irena Petrulionienė,  instrumentinei grupei  – Juozas Staniulis.

2014 m. ansamblis pažymėjo savo veiklos 20-metį.

Per dvidešimt veiklos metų buvo sukurta keletas meninių programų – „Parbėk laivuži“ (2010), „Ant marių kranto“ (2012), „Žuvininkai mes esmi“ (2014), „O tumet Šilokarčemuo…“ (2015). „Vytinės“ ansamblyje sukurta apie 30 naujų choreografinių kompozicijų, išleisti devyni V. Mačiulskio autorinių tautinių šokių leidiniai (2001-2014 m.), 2009 m. išleistas garso įrašų diskas „Vytinė“, lankstukas, 2004 ir 2014 m. – jubiliejiniai bukletai.

“Vytinė” nuolat dalyvauja Klaipėdos universiteto kultūriniame gyvenime, rengia savo koncertus. Tradiciniais tapo kasmetiniai Traptautinės šokių dienos proga rengiami koncertai su Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansambliu „Draugų būry“. Taip pat Kalėdiniai koncertai Klaipėdos universitreto bendruomenei ir miesto visuomenei bei senjorams „Šv. Kalėdų belaukiant“ (Jūrų technikos fakulteto salė). Vadovų iniciatyva 2012 m. gruodį kolektyvas surengė Tarptautinį studentų tautinio meno festivalį „Vienam sūkury“.

  1999, 2011, 2014 m “Vytinė”  dalyvavo BaltijoS šalių studentų festivaliose “Gaudeamus”, visuose studentų tarptautiniuose festivaliuose „Linksminkimos“. 2000 m. ansamblis atstovavo Klaipėdos universitetą Tarptautiniame muzikos festivalyje D. Britanijoje, 2011 m. Pasaulio tautų festivalyje Olimpiniame stadione Berlyne (Vokietija), 2014-tų ir kitų metų Respublikinių Dainų švenčių šokių ir ansamblių dienose. Taip pat daugelyje festivalių Ispanijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje bei Rusijos Federacijoje.

Pastaraisiais metais nuoširdus ir atkaklus vadovų bei ansamblio dalyvių darbas atnešė pelnytus rezultatus. Kolektyvas sėkmingai pasirodė konkursuose, užėmė prizines vietas:

2010 m. – aukštųjų mokyklų liaudies meno kolektyvų festivalio – konkurso ,,Klumpakojis“  III  vieta;

2010 m. – Respublikiniame  „Kadagio“ konkurse dainų ir šokių ansamblių kategorijoje II vieta;

2014 m. – Tarptautiniame folkloro festivalyje „Interfolk in Russia“ Sankt-Peterburge II vieta;

2015 m. – V Respublikiniame jaunimo šokių konkurse “Kadagys” I vieta.

Ansamblio gimimas, brendimas ir gyvavimas neįsivaizduojamas be globojančių žmonių palaikymo ir paramos. Tai mūsų Alma Mater Rektoriai prof. Stasys Vaitekūnas, prof. habil. dr. Vladas Žulkus, prof. dr. Vaidutis Laurėnas, prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas. Jiems nuolat jaučiame padėką už jų dėmesį ir šilumą, už galimybę kurti, už gražius sceninius rūbus ir smagias keliones.

Optimistiškai nusiteikę studentai niekada nepalūžta ir kartoja toliau: „Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni esma!“

Palinkėkite mums „Gero vėjo!“

Meno vadovė Irena Petrulionienė
Tel. nr. 8 683  97 118
El. paštas prosvit1@yahoo.com

Studente, jeigu tu esi kūrybingas, muzikalus, dainingas, patirk studentiško gyvenimo pilnatvę kartu su Klaipėdos universiteto studentų ansambliu „Vytinė“.
Ansamblis repetuoja Jūrų technikos fakulteto aktų salėje (Bijūnų g. 17) pirmadieniais nuo 19.00 val. ir trečiadieniais nuo 17.00 val.