Darbuotojų profesinė sąjunga

AKTUALIJOS

Pažadukų Vyriausybė didinti aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimus atsisako – gal jau atėjo laikas kilti!

Dėstytojų, tyrėjų ir kitų aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimai yra vieni mažiausių ES, tačiau aukštojo mokslo sektoriuje jie nebuvo keliami nuo 2008 m., nors dėstytojų, tyrėjų ir kitų aukštojo mokslo darbuotojų darbo krūvis ir kokybiniai reikalavimai nuolat didinami. Tiek XVI, tiek ir XVII LR Vyriausybių programose deklaruojama, kad švietimas yra prioritetinė sritis, nurodoma, jog bus didinami dėstytojų, o vėliau atitinkamai ir kitų darbuotojų atlyginimai (XVII Vyriausybės programoje 128.6.: „Sieksime, kad aukštųjų mokyklų dėstytojai gautų adekvatų darbo užmokestį“), tačiau šios programos, deja, nevykdomos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3ed26560babd11e6a3e9de0fc8d85cd8).

Vyriausybės programos pasirašomos, patvirtinamos LR Seime ir tampa privalomos, tačiau jos nevykdomos, ir tai tęsiasi dešimtmečiais.

Neįvykdyti darbai pasirašytose programose galėtų būti vertinami kaip Vyriausybės ir konkrečių ministerijų nesėkmė. O gal kaip tik tai yra išskirtinis profesionalų gebėjimas mulkinti rinkėjus? Matome švietimo ministrės J. Petrauskienės vykdomą reformą, ir kažin ar galime ją vadinti profesionale. Juk ŠMM vadovaujama J. Petrauskienės turi 18 pavaldžių institucijų su milijoniniais biudžetais, ir galima įtarti, jog žiūri tik savo ir savo rėmėjų
interesų.

Faktas, kad Vyriausybė vengia priimti svarbius, savalaikius sprendimus ir stumia dėstytojus bei visus aukštojo mokslo darbuotojus į skurdą.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) deda visas pastangas, kad būtų pasiektas susitarimas dėl aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo. 2017 m. įvyko du LAMPSS atstovų susitikimai su Premjeru S. Skverneliu ir trys susitikimai su ŠMM atstovais. Jų metu LAMPSS pateikė dabartinio AM finansavimo analizę bei nurodė galimybes ir būdus, kaip padidinti AM darbuotojų atlyginimus. Deja, ŠMM laikosi tvirtos nuostatos, kad dėstytojų ir atitinkamai kitų aukštojo mokslo darbuotojų atlyginimai galės būti didinami tik susijungus AM institucijoms (žr. http://agenda.mosta.lt/tema-kur-link-turi-judeti-aukstasis-mokslas-lietuvoje/26-ar-vyriausybe-turi-aukstojo-mokslo-atnaujinimo-plana), bet ir čia nenurodoma, kada ir kiek. Tokiu būdu aukštojo mokslo darbuotojai daromi vis nesibaigiančių aukštojo mokslo reformų įkaitais, o atlyginimo didinimas ir vėl nukeliamas į laikotarpį kai šalį valdys kuri nors kita būsima Vyriausybė.

Premjeras atkreipė dėmesį, kad biudžeto projekte nenumatyta lėšų AM finansavimui didinti. Maža to. Jis kartą prasitarė, kad aukštojo mokslo įstaigų jungimu siekiama sutaupyti, bet ne perskirstyti neefektyviai naudojamas, 20 proc. biudžeto išlaidų, o tai, ko gero, reiškia, kad jungiant aukštojo mokslo įstaigas sutaupytos lėšos likusioms nebus atiduodamos.

Įvertinus šių institucijų nuolat pateikiamus tuos pačius argumentus, galima konstatuoti, kad šiuo metu visos derybinės galimybės ir rezervai susitarti yra išsemti. Vyriausybei vengiant derėtis dėl darbo užmokesčio aukštojo mokslo darbuotojams didinimo garantijų lieka tik viena galimybė – griežtai REIKALAUTI, t. y. skelbti visuotinį aukštojo mokslo institucijų darbuotojų streiką.

LAMPSS šiuo metu pradeda parengiamuosius visuotinio aukštojo mokslo institucijų darbuotojų STREIKO skelbimo veiksmus. Vienas jų – aukštojo mokslo darbuotojų nuomonės apklausa skirta išsiaiškinti ar jau iš tiesu atėjo laikas skelbti aukštojo mokslo darbuotojų visuotinį streiką. Todėl kviečiame Jus pasidalinti savo nuomone ir atsakyti į anketos klausimus.

LAMPSS pirmininkė dr. A. Lapinskienė

Kviečiame į KU profesinės sąjungos organizuojamą seminarą

 2017-07-01 įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, neišvengiamai kinta tam tikri KU darbo santykių reglamentavimo aspektai. Prieš šių akademinių metų pradžią siekiant visus mūsų universiteto DARBUOTOJUS supažindinti su esminiais pokyčiais, susijusiais su darbo santykių reguliavimu, kviečiame į KU profesinės sąjungos organizuojamą seminarą NAUJOJO DARBO KODEKSO NUOSTATOS AUKŠTOJO MOKSLO PERTVARKOS KONTEKSTE: AKTUALIJOS, PASIKEITIMAI, PROBLEMOS. Pranešimą skaitys ir į Jūsų klausimus atsakys teisininkė Vitalija Skėruvienė.

Seminaras vyks rugpjūčio 30 d. 13 val. AULA MAGNA konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 84, „Studlendas“).

Visi esate labai laukiami!

Su nuoširdžiausia pagarba,
Renginio organizatoriai – Klaipėdos universiteto profesinės sąjungos komitetas

Peticija LR Seimui ir LR Prezidentei prieš Klaipėdos Universiteto savarankiškumo atėmimą pagal naujai (2017-06-06) Lietuvos Respublikos Seime užregistruotą pasiūlymą dėl Valstybinių Universitetų tinklo optimizavimo

Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos (KUPS) tikslai ir uždaviniai:

  1. Ginti KUPS narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus.
  2. Atstovauti KU darbuotojams Lietuvos švietimo darbuotojų profesinėje sąjungoje (LŠDPS), siekiant bendrai su LŠDPS gerinti švietimo sistemos darbuotojų darbo ir ekonominę socialinę padėtį bei ginti jų teises.
  3. Derinti su Darbdaviu, jo įgaliotuoju atstovu Kolektyvinę sutartį, siūlyti jos pataisas ir kontroliuoti jos laikymąsi.
  4. Atstovauti KUPS nariams santykiuose su Darbdaviu, jo įgaliotuoju atstovu.
  5. Principingai ginti KU darbuotojų teises ir interesus, padėti administracijai įgyvendinti priemones darbuotojų socialiniams poreikiams tenkinti ir darbo drausmei stiprinti.

Priėmimas į KUPS

Įstoti į KUPS galite užpildę šią prašymo formą.

KU kolektyvinė sutartis

Klaipėdos universiteto kolektyvinę sutartį, pasirašytą 2012 m. birželio 29 d. tarp Klaipėdos universiteto rektoriaus ir Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko galite rasti čia.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS)

Naujienos

GERB. KLAIPĖDOS UNIVERSITETO DARBUOTOJAI,

 

Prašome skirti 2 proc. savo pajamų mokesčio Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS, įmonės kodas 4182757)

Skirdami 2 procentus pajamų mokesčio, padėsite KU darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS) efektyviai plėsti veiklą, paremti tuos narius, kuriems prireiks vienokios ar kitokios pagalbos, organizuoti Jūsų jau pamėgtas keliones ir kitus renginius, prisidėti prie Jūsų gerovės.

2 proc. pajamų mokesčio galima skirti iki gegužės 1 d.

Kilus klausimų, kreipkitės tel. 8 611 41374 (pirm. Asta Balčiūnienė) arba el. paštu darbuotoju.profesine.sajunga@ku.lt

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskirsiantiems 2 proc. Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai.

 

KUPS pirmininkė Asta Balčiūnienė

Naujienų archyvas

2016-12-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

2016-12-29

Klaipėdos universitete surengtas tradicinis Gerumo aukcionas

Žiemos šventes Klaipėdos universiteto profesinė sąjunga (KUPS) pasitiko surengdama tradicinę advento vakaronę. 2016 m. gruodžio 15 d. pavakarę Universiteto bendruomenė, Universiteto svečiai į šventiškai išpuoštą Mažąją aulą susirinko pabūti kartu, pabendrauti, pasivaišinti, paklausyti puikios muzikos.

Skaityti plačiau.

Renginio akimirkos:

***

2016-12-06

Nuoširdžiai kviečiame į KU profesinės sąjungos organizuojamą ADVENTO VAKARĄ

Mieloji Klaipėdos universiteto bendruomene,

VISUS MŪSŲ UNIVERSITETO DARBUOTOJUS nuoširdžiai kviečiame į KU profesinės sąjungos organizuojamą ADVENTO VAKARĄ, kuriame galėsime pabendrauti, pasivaišinti, paklausyti puikios muzikos, pabūti kartu ir dalyvauti GERUMO AUKCIONE.

Šis renginys įvyks gruodžio 15 d. 16 val. mažojoje Auloje (Herkaus Manto g. 84). Atsineškite į vakarą savo rankų gaminių, kuriuos galėtumėte parduoti aukcione, nepamirškite geros nuotaikos, pakvieskite ir savo kolegas.

Visi esate labai laukiami!

Su nuoširdžiausia pagarba –
renginio organizatoriai – KUPS komitetas

Visas KUPS komiteto kreipimasis

***

2016-10-21

LAMPSS kreipimasis į akademinę bendruomenę: KVIETIMAS AKTYVIAI BALSUOTI II-AJAME LR SEIMO RINKIMŲ TURE

***

2016-03-08

2016 m. gegužės 6–8 dienomis KU darbuotojų profesinės sąjungos komitetas kviečia į kelionę „LENKIJA. SENOJOJE AISČIŲ ŽEMĖJE“.
Kelionės aprašymas.
img3 Sopotas gdanskas1

***
2016-02-25

2 foto4-768x573

KU SMF profsąjungos narės išnaudoja galimybę sportuoti, bendrauti ir būti sveikesnės bei gražesnės. Draugiška profsąjungos narių grupė du kartus per savaitę lieja prakaitą, prižiūrimos trenerės Gintarės. Treniruotės po darbo dienos ne tik fizinė nauda kūnui, bet kartu ir bendravimas bei artimesnis bendradarbiavimas su kolegėmis. Sporto dėka mes tampame tikra komanda, kurios narės šypsosi ne tik treniruočių metu bet ir atliekant tiesioginį darbą dienos metu. Tik linksmas, draugiškas ir sveikas kolektyvas gali pasiekti gerų rezultatų darbe. Kviečiame prisijungti ir Jus į mūsų draugišką profsąjungos narių grupę.

***
2016-02-25
DSC_9400_1 DSC_9404-21

Informuojame, kad š. m. vasario 18 d. įvyko KU profesinės sąjungos komiteto organizuotas visuotinis KU darbuotojų susirinkimas, kuriame išsamų pranešimą apie svarbiausias Švietimo šakos kolektyvinės sutarties nuostatas ir jų reikšmę Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojams perskaitė LAMPSS pirmininkė doc. dr. Asta Lapinskienė (pranešimą galima perskaityti čia).

Labai džiugu, kad šiame susitikime dalyvavo KU prorektorius doc. dr. Saulius Gulbinskas, kuris atsakė į Universiteto bendruomenės klausimus, susijusius su Universiteto padalinių jungimo, funkcionavimo, Universiteto plėtros, darbuotojų ir administracijos bendravimo ir bendradarbiavimo aspektais.

KU profesinės sąjungos komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems susirinkusiesiems, linki ir toliau bendrauti, susitikti, kad galėtume kartu išgryninti aukštojo mokslo tikslus ir misiją, kad mes, KU bendruomenė, galėtume kokybiškai realizuoti idėjas, padėsiančias stiprinti mūsų Alma Mater bei skatinti Lietuvos progresą.

Su padėka
KUPS komitetas

***
2016-02-12

2016 m. vasario 18 d. 15 val. (Aula, 6 korpusas) kviečiamas KU darbuotojų visuotinis susirinkimas

***
2016-02-03

lapinskiene_asta-300x200 balsavimas-300x200 LAMPSS_komitetas-300x200

Sveikiname naujai išrinktą Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkę doc. dr. Astą Lapinskienę!

2016 m. sausio 28 d. įvykusio Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime buvo išrinkta nauja šio susivienijimo Taryba, kuri Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininke išrinko KU darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkę doc. dr. ASTĄ LAPINSKIENĘ. Nuoširdžiai ją sveikiname ir linkime sėkmingai bei kokybiškai atstovauti visiems Lietuvos aukštojo mokslo sistemos darbuotojams ginant pagrįstus jų interesus.

KU darbuotojų profesinės sąjungos nariai

***
2016-01-28

LAMPSS pranešimas apie Švietimo šakos kolektyvinę sutartį

IMG_0565-768x576

***

2015-12-23

KU profesinė sąjunga nuoširdžiai sveikina Jus su artėjančiomis šventėmis!

***
2015-12-21

KU profesinė sąjunga dėkoja visiems, prisidėjusiems prie adventinio vakaro ir Gerumo aukciono

KU profesinė sąjunga š. m. gruodžio 17 d. Klaipėdos universiteto bendruomenę pakvietė į adventinį vakarą, kuriame buvo galima artimiau susipažinti, pabendrauti, sužinoti apie Klaipėdos krašto kalėdines tradicijas, pasivaišinti, padainuoti ir pašokti su folkloriniu ansambliu Kuršių ainiai bei dalyvauti GERUMO AUKCIONE.
Ypač džiugu, kad šią profesinės sąjungos iniciatyvą – vienyti ir burti KU bendruomenę – palaikė tiek administracija, tiek ir nemažai darbuotojų. Norisi padėkoti visiems – ir rektoriui prof. habil. dr. Eimučiui Juzeliūnui, prorektoriui prof. dr. Sauliui Gulbinskui, Sveikatos mokslų fakulteto dekanui prof. dr. Artūrui Razbadauskui, kurie aukcionui paaukojo 110 eurų, ir visiems, savo rankomis gaminusiems dirbinius aukcionui ir už juos gautas lėšas aukojusiems, ir tuos gaminius pirkusiesiems. Taigi visi kartu surinkome 285 eurus. Kadangi finansinei paramai gauti įvairių KU padalinių buvo pasiūlyti 8 KU bendruomenės nariai (6 darbuotojai ir 2 studentai), KUPS profesinės sąjungos taryba posėdyje vieningai nusprendė skirti dar 115 eurų iš profesinės sąjungos lėšų, kad kiekvienas asmuo gautų 50 eurų finansinę paramą.
Šie pinigai KU profesinės sąjungos pirmininkės Astos Lapinskienės jau perduoti Sveikatos mokslų, Humanitarinių mokslų ir Pedagogikos mokslų fakultetų bei Tęstinių studijų instituto administracijos atstovams. Ačiū jiems, kad yra neabejingi savo bendruomenės narių problemoms ir sunkumams.
Tikimės, kad ši, nors ir nedidelė, finansinė parama padės artėjančių šventų Kalėdų dvasią pajusti ir tiems KU bendruomenės nariams, kurie šiandien patiria vienokių ar kitokių sunkumų.
Adventinio vakaro pradžioje simboliškai KU profesinės sąjungos pirmininkės Astos Lapinskienės, prorektoriaus prof. dr. Sauliaus Gulbinsko, Sveikatos mokslų fakulteto dekano prof. dr. Artūro Razbadausko ir Humanitarinių mokslų fakulteto dekano prof. dr. Rimanto Balsio įžiebtos Advento vainiko (už jį nuoširdžiai dėkojame Botanikos sodo direktorei Onai Rūtai Žadeikienei) Ramybės, Tikėjimo, Vilties ir Meilės žvakės tebūna mums visiems ženklas, kad ateinantys 2016-ieji metai mūsų bendruomenei bus geresni, prasmingesni ir įdomesni. Būdami vieningi, visus iššūkius, sunkumus ir problemas galime išspręsti lengviau.

Gražių ir jaukių švenčių Jums visiems!

KUPS vardu – pirmininkė dr. Asta Lapinskienė

***

2015-12-01

Visą mūsų Universiteto bendruomenę nuoširdžiai kviečiame į KU profesinės sąjungos gruodžio 17 d. 16 val. Auloje (6 korpusas) organizuojamą adventinį vakarą, kuriame galėsime artimiau susipažinti, pabendrauti, sužinoti apie Klaipėdos krašto kalėdines tradicijas, pasivaišinti, pabūti kartu ir dalyvauti GERUMO AUKCIONE. Kiekvienas esate kviečiamas atsinešti į vakarą savo rankų gaminį, kurį pardavę mūsų aukcione, dalį lėšų galėsite paskirti mūsų bendruomenės nariams, kuriems šiandien labai reikia mūsų pagalbos ir palaikymo. Kas norite ir turite galimybių, galite skirti piniginį indėlį. Mūsų surinktos lėšos vakaro pabaigoje bus suskaičiuotos ir suma viešai paskelbta. Surinkti pinigai bus skirti KU fakultetų, institutų ir padalinių darbuotojams, kurie šiandien turi problemų… Skaityti plačiau

***
2015-09-30

KU darbuotojai kviečiami lankyti aerobikos treniruotes!

Kiekvieną antradienį 16.45 val. Pedagogikos fakulteto sporto salėje vyks aerobikos treniruotės, vadovė – doc. Bronė Švitrienė.
Pirmoji treniruotė – spalio 6 d.
KU profesinės sąjungos nariams treniruotės nemokamos, ne KU profesinės sąjungos nariams kaina 10 Eur/mėn.

Grupės narių skaičius ribotas. Registruotis tel. 398 896 (Ingrida).

***
2015-06-12

KAIP GYVENSIME, KAI BUS PRIIMTA NAUJA DARBO KODEKSO REDAKCIJA?

Visų KU darbuotojų susirinkimas: LYGINAMOJI SENOSIOS IR NAUJOSIOS DARBO KODEKSO REDAKCIJŲ ANALIZĖ.

2015 m. birželio 18 d. 15 val. Aula Magna konferencijų salėje (PC „Studlendas“, Herkaus Manto g. 84) įvyks visų KU darbuotojų susirinkimas „LYGINAMOJI SENOSIOS IR NAUJOSIOS DARBO KODEKSO REDAKCIJŲ ANALIZĖ“, skirtas išanalizuoti darbo kodekso naujosios redakcijos padarinius ir grėsmes darbuotojams, darbdavių ir darbuotojų darbo santykių pokyčius ir kt. su darbo santykiais susijusius klausimus.

Dalyvaus – Klaipėdos universiteto rektorius prof. Eimutis Juzeliūnas

Pranešėja – KU profesinės sąjungos pirmininkė doc. Asta Lapinskienė

Seminaro metu bus galima užduoti rūpimus klausimus raštu ir žodžiu.

KU profesinės sąjungos komitetas

***
2015-06-12

Kelionė KU darbuotojams – TALINAS–STOKHOLMAS–SAREMA

Gegužės 8–10 dienomis KU darbuotojai vyko į trijų dienų turistinę-pažintinę kelionę, kurios metu aplankė Taliną, keltu „Victoria I“ kėlėsi į Švedijos sostinę Stokholmą, grožėjosi jį supančių akmenuotų salelių – šcherų – vaizdais, ekskursijos metu susipažino su miesto architektūros įžymybėmis, pabuvojo Stokholmo Rotušėje ir „Vaza“ muziejuje, Estijoje aplankė archipelago Muhu ir Saremos salas, Kalio ežerą – vienintelį Europoje turistams prieinamą meteoritinį kraterį bei Kuresarės vyskupų pilį-tvirtovę.

KU profesinės sąjungos nariams kelionei buvo taikoma 50 proc. nuolaida.

kelione_4 kelione_1 kelione_3
Nuotraukos Julijos Andrejevos

***

2015-02-12

Kviečiame skirti 2 proc. sumos nuo atskaičiuoto pajamų mokesčio Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai

Gerb. Klaipėdos universiteto darbuotojai,
Remiantis LR Labdaros ir paramos įstatymu, nuolatiniai Lietuvos gyventojai kiekvienais metais iki gegužės 1 d. gali skirti 2 proc. sumos nuo atskaičiuoto pajamų mokesčio.
2 proc. nuo pajamų mokesčio skyrimas paramos gavėjui – tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo (darbuotojo) papildomų materialinių išlaidų.
Prašome skirti 2 proc. savo pajamų mokesčio Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS, įmonės kodas 4182757)
Skirdami 2 proc. pajamų mokesčio, padėsite KU darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS) gyvuoti ir efektyviai plėsti veiklą, paremti tuos narius, kuriems vienokia ar kitokia pagalba reikalinga, organizuoti Jūsų jau pamėgtas keliones ir kitus renginius, kitaip prisidėti prie Jūsų gerovės.
Kaip greičiausiai pateikti prašymą?
Norintieji paskirti 2 proc. turi užpildyti formą FR0512 (v2).
Formos FR0512 (v2) pildymo pavyzdys
Forma FR0512 (v2)
Atsispausdinus formą FR0512 (v2), reikia ją užpildyti pagal pateiktą pavyzdį, įrašius savo duomenis,
ir pristatyti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojui tiesiogiai (turėti asmens dokumentą).
Arba užpildyti šią formą ir nusiųsti el. būdu, prisijungus per EDS:
https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
Prisijungti prie VMI elektroninės sistemos galite naudodamiesi savo internetinės bankininkystės sistema, pasirinkę Paslaugos > 2 proc. paramai
Daugiau patarimų žr. vmi.lt svetainėje:
https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.17.4/-/…
Pagrindas: LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalis (2003 m. lapkričio 25 d. Nr. IX-1007).
Paramos gavėjo statusas suteiktas 2015-01-15.
Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 612 75124 (pirm. A. Lapinskienė)
Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskirsiantiems 2 proc. Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS)Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė dr. Asta Lapinskienė

***

2015-12-23

KU profesinė sąjunga nuoširdžiai sveikina Jus su artėjančiomis šventėmis!

***
2015-12-21

KU profesinė sąjunga dėkoja visiems, prisidėjusiems prie adventinio vakaro ir Gerumo aukciono

KU profesinė sąjunga š. m. gruodžio 17 d. Klaipėdos universiteto bendruomenę pakvietė į adventinį vakarą, kuriame buvo galima artimiau susipažinti, pabendrauti, sužinoti apie Klaipėdos krašto kalėdines tradicijas, pasivaišinti, padainuoti ir pašokti su folkloriniu ansambliu Kuršių ainiai bei dalyvauti GERUMO AUKCIONE.
Ypač džiugu, kad šią profesinės sąjungos iniciatyvą – vienyti ir burti KU bendruomenę – palaikė tiek administracija, tiek ir nemažai darbuotojų. Norisi padėkoti visiems – ir rektoriui prof. habil. dr. Eimučiui Juzeliūnui, prorektoriui prof. dr. Sauliui Gulbinskui, Sveikatos mokslų fakulteto dekanui prof. dr. Artūrui Razbadauskui, kurie aukcionui paaukojo 110 eurų, ir visiems, savo rankomis gaminusiems dirbinius aukcionui ir už juos gautas lėšas aukojusiems, ir tuos gaminius pirkusiesiems. Taigi visi kartu surinkome 285 eurus. Kadangi finansinei paramai gauti įvairių KU padalinių buvo pasiūlyti 8 KU bendruomenės nariai (6 darbuotojai ir 2 studentai), KUPS profesinės sąjungos taryba posėdyje vieningai nusprendė skirti dar 115 eurų iš profesinės sąjungos lėšų, kad kiekvienas asmuo gautų 50 eurų finansinę paramą.
Šie pinigai KU profesinės sąjungos pirmininkės Astos Lapinskienės jau perduoti Sveikatos mokslų, Humanitarinių mokslų ir Pedagogikos mokslų fakultetų bei Tęstinių studijų instituto administracijos atstovams. Ačiū jiems, kad yra neabejingi savo bendruomenės narių problemoms ir sunkumams.
Tikimės, kad ši, nors ir nedidelė, finansinė parama padės artėjančių šventų Kalėdų dvasią pajusti ir tiems KU bendruomenės nariams, kurie šiandien patiria vienokių ar kitokių sunkumų.
Adventinio vakaro pradžioje simboliškai KU profesinės sąjungos pirmininkės Astos Lapinskienės, prorektoriaus prof. dr. Sauliaus Gulbinsko, Sveikatos mokslų fakulteto dekano prof. dr. Artūro Razbadausko ir Humanitarinių mokslų fakulteto dekano prof. dr. Rimanto Balsio įžiebtos Advento vainiko (už jį nuoširdžiai dėkojame Botanikos sodo direktorei Onai Rūtai Žadeikienei) Ramybės, Tikėjimo, Vilties ir Meilės žvakės tebūna mums visiems ženklas, kad ateinantys 2016-ieji metai mūsų bendruomenei bus geresni, prasmingesni ir įdomesni. Būdami vieningi, visus iššūkius, sunkumus ir problemas galime išspręsti lengviau.

Gražių ir jaukių švenčių Jums visiems!

KUPS vardu – pirmininkė dr. Asta Lapinskienė

***

2015-12-01

Visą mūsų Universiteto bendruomenę nuoširdžiai kviečiame į KU profesinės sąjungos gruodžio 17 d. 16 val. Auloje (6 korpusas) organizuojamą adventinį vakarą, kuriame galėsime artimiau susipažinti, pabendrauti, sužinoti apie Klaipėdos krašto kalėdines tradicijas, pasivaišinti, pabūti kartu ir dalyvauti GERUMO AUKCIONE. Kiekvienas esate kviečiamas atsinešti į vakarą savo rankų gaminį, kurį pardavę mūsų aukcione, dalį lėšų galėsite paskirti mūsų bendruomenės nariams, kuriems šiandien labai reikia mūsų pagalbos ir palaikymo. Kas norite ir turite galimybių, galite skirti piniginį indėlį. Mūsų surinktos lėšos vakaro pabaigoje bus suskaičiuotos ir suma viešai paskelbta. Surinkti pinigai bus skirti KU fakultetų, institutų ir padalinių darbuotojams, kurie šiandien turi problemų… Skaityti plačiau

***
2015-09-30

KU darbuotojai kviečiami lankyti aerobikos treniruotes!

Kiekvieną antradienį 16.45 val. Pedagogikos fakulteto sporto salėje vyks aerobikos treniruotės, vadovė – doc. Bronė Švitrienė.
Pirmoji treniruotė – spalio 6 d.
KU profesinės sąjungos nariams treniruotės nemokamos, ne KU profesinės sąjungos nariams kaina 10 Eur/mėn.

Grupės narių skaičius ribotas. Registruotis tel. 398 896 (Ingrida).

***
2015-06-12

KAIP GYVENSIME, KAI BUS PRIIMTA NAUJA DARBO KODEKSO REDAKCIJA?

Visų KU darbuotojų susirinkimas: LYGINAMOJI SENOSIOS IR NAUJOSIOS DARBO KODEKSO REDAKCIJŲ ANALIZĖ.

2015 m. birželio 18 d. 15 val. Aula Magna konferencijų salėje (PC „Studlendas“, Herkaus Manto g. 84) įvyks visų KU darbuotojų susirinkimas „LYGINAMOJI SENOSIOS IR NAUJOSIOS DARBO KODEKSO REDAKCIJŲ ANALIZĖ“, skirtas išanalizuoti darbo kodekso naujosios redakcijos padarinius ir grėsmes darbuotojams, darbdavių ir darbuotojų darbo santykių pokyčius ir kt. su darbo santykiais susijusius klausimus.

Dalyvaus – Klaipėdos universiteto rektorius prof. Eimutis Juzeliūnas

Pranešėja – KU profesinės sąjungos pirmininkė doc. Asta Lapinskienė

Seminaro metu bus galima užduoti rūpimus klausimus raštu ir žodžiu.

KU profesinės sąjungos komitetas

***
2015-06-12

Kelionė KU darbuotojams – TALINAS–STOKHOLMAS–SAREMA

Gegužės 8–10 dienomis KU darbuotojai vyko į trijų dienų turistinę-pažintinę kelionę, kurios metu aplankė Taliną, keltu „Victoria I“ kėlėsi į Švedijos sostinę Stokholmą, grožėjosi jį supančių akmenuotų salelių – šcherų – vaizdais, ekskursijos metu susipažino su miesto architektūros įžymybėmis, pabuvojo Stokholmo Rotušėje ir „Vaza“ muziejuje, Estijoje aplankė archipelago Muhu ir Saremos salas, Kalio ežerą – vienintelį Europoje turistams prieinamą meteoritinį kraterį bei Kuresarės vyskupų pilį-tvirtovę.

KU profesinės sąjungos nariams kelionei buvo taikoma 50 proc. nuolaida.

kelione_4 kelione_1 kelione_3
Nuotraukos Julijos Andrejevos

***

2015-02-12

Kviečiame skirti 2 proc. sumos nuo atskaičiuoto pajamų mokesčio Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai

Gerb. Klaipėdos universiteto darbuotojai,
Remiantis LR Labdaros ir paramos įstatymu, nuolatiniai Lietuvos gyventojai kiekvienais metais iki gegužės 1 d. gali skirti 2 proc. sumos nuo atskaičiuoto pajamų mokesčio.
2 proc. nuo pajamų mokesčio skyrimas paramos gavėjui – tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo (darbuotojo) papildomų materialinių išlaidų.
Prašome skirti 2 proc. savo pajamų mokesčio Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS, įmonės kodas 4182757)
Skirdami 2 proc. pajamų mokesčio, padėsite KU darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS) gyvuoti ir efektyviai plėsti veiklą, paremti tuos narius, kuriems vienokia ar kitokia pagalba reikalinga, organizuoti Jūsų jau pamėgtas keliones ir kitus renginius, kitaip prisidėti prie Jūsų gerovės.
Kaip greičiausiai pateikti prašymą?
Norintieji paskirti 2 proc. turi užpildyti formą FR0512 (v2).
Formos FR0512 (v2) pildymo pavyzdys
Forma FR0512 (v2)
Atsispausdinus formą FR0512 (v2), reikia ją užpildyti pagal pateiktą pavyzdį, įrašius savo duomenis,
ir pristatyti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojui tiesiogiai (turėti asmens dokumentą).
Arba užpildyti šią formą ir nusiųsti el. būdu, prisijungus per EDS:
https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
Prisijungti prie VMI elektroninės sistemos galite naudodamiesi savo internetinės bankininkystės sistema, pasirinkę Paslaugos > 2 proc. paramai
Daugiau patarimų žr. vmi.lt svetainėje:
https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.17.4/-/…
Pagrindas: LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalis (2003 m. lapkričio 25 d. Nr. IX-1007).
Paramos gavėjo statusas suteiktas 2015-01-15.
Kilus klausimų, skambinkite tel. 8 612 75124 (pirm. A. Lapinskienė)
Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskirsiantiems 2 proc. Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinei sąjungai (KUPS)Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė dr. Asta Lapinskienė

***

2014-12-09

Kvietimas į Kalėdinę vakaronę

***
2014-10-23

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas organizuoja piketą prie Vyriausybės 2014 m. spalio 24 d. 9.00 val.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) reikalavimai LR Seimui, LR Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai, Politinėms partijoms.

***
2014-09-19

Klaipėdos universiteto profesinė darbuotojų sąjunga spalio 11–12 d. organizuoja 2 dienų kelionę į Baltarusiją „LDK pilys“. Kelionės kaina 310 Lt, Profesinės sąjungos nariams 155 Lt . Reikia turėti galiojantį pasą (tapatybės kortelė netinka), kurį reikės pateikti tvarkant vizą spalio 3 d. Pridedamas kelionės aprašymas. Lankomi objektai bus tie patys, tik išvažiavimo laikas, vieta bus tikslinama, atsižvelgiant į  grupės iš Klaipėdos universiteto dydį.

Kelionės Romantiškosios Lietuvos didikų pilys Baltarusijoje ir Minskas aprašymas

***

2013-12-02

Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos komiteto 2009 11 01-2013 11 15 veiklos ataskaita

***
2013-09-24

Dėl aukštųjų mokyklų ir mokslo tiriamųjų institutų darbuotojų atlyginimo didinimo

***
2013-02-12

Švietimo ir mokslo ministras su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) atstovais aptarė aukštojo mokslo klausimus

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais. Susitikime aptartos aukštojo mokslo aktualijos ir susitarta bendradarbiauti sprendžiant studijoms ir mokslui svarbias problemas.
Švietimo ir mokslo ministras pažymėjo, kad Vyriausybės programoje numatyta priimant sprendimus tartis su socialiniais partneriais ir pabrėžė bendrą tikslą siekti aukštos mokymo ir studijų kokybės ir efektyvaus valstybės lėšų naudojimo.
Susitikime diskutuota valstybės finansavimo studijoms, dėstytojų atlyginimų, socialinių garantijų ir darbo krūvių, mokslo produkcijos vertinimo ir moksliniams tyrimams skirtų viešųjų pirkimų bei kitais klausimais.
Švietimo ir mokslo ministras pakvietė Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą aktyviai bendradarbiauti sprendžiant iškylančias aukštojo mokslo problemas ir įsitraukti į darbo grupes, svarstančias su mokslu susijusius klausimus. Dainius Pavalkis taip pat paragino profsąjungas būti aktyvias savo bendruomenėse siekiant aukštųjų mokyklų atskaitomybės visuomenei.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius