Projekto pavadinimas: „Dalyvauti – tai lengva“.

Projektas sukurtas dalyvaujant  Dabrowa Górnicza universiteto Lenkijoje studentams ir Klaipėdos universiteto Lietuvoje studentams.

Pagrindinis projekto tikslas apjungti Lenkijos ir Lietuvos jaunus žmones, paskatinant juos atskleisti pilietines nuostatas, įtraukiant į vietinių bendruomenių gyvenimą, dalyvaujant jauniems žmonėms politikoje bei naudojant modernias bendravimo ar bendradarbiavimo technologijas.

20 dalyvių (10 studentų iš Dabrowa Górnicza universiteto ir 10 studentų iš Klaipėdos universiteto).

Projekto trukmė: 2 mėnesiai.

Koordinatoriai iš Klaipėdos universiteto pusės: SMF vadybos katedros dėstytojos prof. dr. Ligita Šimanskienė, doc. dr. Erika Župerkienė, doktor. Daiva Viningienė.

vad projekto baneris

 

Pavad_2

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007–2013 LPR1/010/009

Projekto pavadinimas: Verslumo kaimiškose vietovėse rėmimas ir plėtra: nuo vietinės patirties iki bendradarbiavimo per sieną
Vadovaujantis partneris: Federalinė valstybinė specialistų papildomo profesinio mokymo biudžetinė švietimo įstaiga „Kaliningrado agroverslo specialistų perkvalifikavimo institutas“ (Rusija)
Partneriai: Klaipėdos universitetas (Lietuva), Varmijos Mozūrų žemės ūkio konsultacijų paramos centras (Lenkija), Valstybinis Baltijos Imanuelio Kanto universitetas (Rusija)
Projekto biudžetas: 500 000 Eurai
Paramos suma: 450 000 Eurai
Projekto trukmė: 24 mėnesiai
Priemonė: 2.3 „SVV konkurencingumo didinimas ir darbo rinkos vystymas“

 

Bendrasis projekto tikslas yra gerinti 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos pagrindinių teritorijų kaimo vietovių gyventojų gyvenimo sąlygas. Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai:

  • Taikant tvarios plėtros rodiklius bus įvertinta kaimiškų pasienio teritorijų tvari plėtra. Sukurta informacinė ir metodologinė sistema.
  • Įvertinta verslumo kaimiškose vietovėse esama situacija ir vystymo perspektyvos. Šiam klausimui sukurta informacinė ir metodologinė sistema.
  • Profesionaliai apmokyta ūkininkų ir kaimo vietovių verslininkų grupė, organizuojant jiems mokymo renginius, studijų turus, išleidžiant rekomendacijas sėkmingam agrokultūros verslo vystymui, o taip pat pritraukiant investuotojus.
  • Indėlis vystant vietines iniciatyvas ir bendruomenes.
  • Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos kaimiškų pasienio teritorijų kultūrinių ir kulinarinių tradicijų išsaugojimas ir atgaivinimas.

Projekto pasiūlymus nuo Klaipėdos universiteto ruošė KU Vadybos katedros dėstytojai ir tyrėjai: prof. dr. Ligita Šimanskienė, dr. Aurimas Župerka, dr. Audrius Kutkaitis. Projekto darbinę grupę nuo KU sudaro:

No

Partneris # 1 Klaipėdos Universitetas

1. Projekto ko-koordinatorė Angelija Bučienė angelijab@gmail.com +370615 82692
2. Projekto vadovas Aurimas Župerka aurimas_zuperka@hotmail.com +37064011212
3. Projekto vadovo asistentė Jurgita Taurinskienė korela_219@hotmail.com +370 615 41528
4. Finansų vadybos asistentė Julija Juozapavičienė julija.juozapaviciene@ku.lt +37060408318
5. Tyrėja Ligita Šimanskienė ligita_simanskiene@yahoo.com +37061140963
6. Tyrėjas Audrius Kutkaitis audrius.kutkaitis@gmail.com +37061002795
7. Tyrėjas Darius Burgis darius@itinovacijos.lt +37061929477

2012 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete įvyko projekto darbo grupės susitikimas (seminaras). Seminaro programą galima rasti čia.

Projekto vietiniai partneriai Lietuvoje:

Eil.Nr. Partneris Adresas ir kontaktai Kontaktinis asmuo
1. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga www.vilkaviskiobendruomenes.lt J. Basanavičiaus a.7, LT-70101 Vilkaviškis Lina Kružinauskienė Mob. tel. 8 615 75907 El. paštas l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt
2. Raudonės bendruomenės centras Kaštonų g. 2, Raudonė, 74454 Jurbarko r. Vytas Urbštas D. tel. : (8 447) 45323 Mob. tel.: 8 699 63424 El. paštas pilis0647@inbox.lt
3. Rusnės sala, Rusnės seniūnijos bendruomenė Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., LT-99350 Dalia Drobnienė D. tel. (8 441) 58113 Mob. tel. 8 687 74687 El. paštas sen.rusne@pamarys.lt

 

Atlikti per pirmąjį pusmetį darbai Dalyvauta 3-juose darbiniuose susitikimuose, paruoštas klausimynas sociologinėms apklausoms, atlikti rinkos tyrimai numatytoms įsigyti prekėms, paskelbtas konkursas auditui; paruošta pirmoji ataskaita už 4 mėn. (iki 2013 m. sausio 21 d.) , o kovo 15–17 d. paruošta ir pristatyta pagrindiniams partneriams finansinė ataskaita už 6 mėn.

2013 m. veiklos

2013 m. kovo 4 d. įvyko projekto partnerių darbinis susitikimas Olštyne. Iš KU dalyvavo A. Župerka, E. Župerkienė, A. Bučienė. Aptarti paruošto klausimyno metodiniai aspektai ir jo galutinė versija lenkų, rusų ir lietuvių kalbomis, diskutuota, kaip geriau pravesti apklausą. Artimiausiu metu prasidės sociologinės apklausos numatytuose rajonuose ir bendruomenėse. Numatomas kompiuterio, spausdintuvo ir kopijavimo aparato įsigijimas (iki gegužės mėn.). Artimiausias darbinis susitikimas numatomas Klaipėdoje (KU) gegužės mėnesį.

Susitikimai 2013 m. pavasarį ir numatomi darbai kaimiškose bendruomenėse.

2013 m. gegužės 7 d. Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete įvyko projekto darbo grupės susitikimas:

Kulinarinis-kultūrinis festivalis Olštyno žemėje. Pas kaimynų kaimo verslininkus ir žemdirbius apsilankius.


Kviečiame dalyvauti seminare “Pasienio regiono kaimo gyventojų verslumas ir bendruomeniškumas: patirtys, pamokos, lūkesčiai”

Klaipėdos universitetas organizuoja seminarą Raudonės miestelyje. Seminaras organizuojamas pagal vykdomą projektą „Verslumo kaimiškose vietovėse rėmimas ir plėtra: nuo vietinės patirties iki bendradarbiavimo per sieną“, finansuojamą pagal 2007−2013 m. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programą.

Seminaro tikslas − supažindinti projekto vietinius partnerius iš Rusnės, Raudonės ir Vilkaviškio apie kaimiškų pasienio teritorijų darnią plėtrą ir verslo kūrimo ir plėtojimo galimybes ir sunkumus.

Seminaro metu bus pristatyti darnios plėtros ir verslumo plėtojimo kaimiškose pasienio teritorijose alikto tyrimo rezultatai. Seminare dalyvaus tyrime dalyvavusių kaimiškų pasienio teritorjių bendruomenių nariai iš Rusnės, Raudonės ir Vilkaviškio. Bus dalinamasi verslumo plėtojimo kaimiškose pasienio teritorijose gerąją patirtimi.

Seminaro data: 2014 m. kovo 6 d.

Seminaro vieta: Pilies g.1 Raudonės miestelis, Raudonės Pagrindinės mokyklos Aktų salė.

Seminaro darbotvarkė.

Registracija į seminarą priimama el. paštu: lt.rus.pl@gmail.com. Laiške prašome nurodyti Jūsų vardą, pavardę, tel. nr. arba el. pašto adresą.

Daugiau informacijos teirautis pas dr. Aurimą Župerką el. pašto adresu aurimas_zuperka@hotmail.com arba telefonu 8 610 21 141.


2014 m. balandžio 10-11 d. kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje “Challenges and Perspectives of Rural Border  Territories Development”.

Renginio vieta: Old Port Hotel, Konferencijų salė, Žvejų g. 20, Klaipėda.

Renginio programą rasite čia.

Konferencijos ataskaita.


Projekto naujienos nuo 2014 m. vasaros iki rudens vidurio.


LPR1/010/009

Title of the project: Support and development of rural entrepreneurship: from local experience to cross border cooperation
Lead Partner: Federal State Budgetary Educational Institution of Additional Occupational Education of Specialists “Kaliningrad Institute of Retraining Specialists Agribusiness” (Russia)
Partners: Klaipeda University (Lithuania), The Warmia and Masuria Center of Agricultural Advisory Support (Poland), Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia)
Total budget: 500 000,00 EUR
Programme Contribution: 450 000,00 EUR
Duration: 24 months
Measure: 2.3. Increasing competitiveness of SMEs and development of the labour market

 

 

The overall objective of the project is the improvement of living standards of the rural population of the main core areas of the Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-Border Cooperation Program 2007–2013. Main results of the project implementation are the following:

  • Assessment of rural border territories sustainable development applying sustainable development indicators. Establishing of information and methodological base of this issue.
  • Evaluation of the modern situation and perspectives for development of rural entrepreneurship. Creation of information and methodological base of this problem.
  • Creation of layer of professionally trained farmers and rural entrepreneurs through organization of training events, study tours and publication of recommendations for successful development of agricultural business also through recruitment of investors.
  • Contribution to development of local initiatives and communities.
  • Reservation and resurrection of cultural and cuisine traditions on rural border territories of Lithuania, Poland and Russia.

The initiators of the project proposal and activities from KU are prof. dr. Ligita Šimanskienė, dr. Aurimas Župerka and dr. Audrius Kutkaitis from the Management department. Project staff of Partner # 1Klaipėda University:

No

Partner # 1 Klaipėda University

1. Project co-coordinator Angelija Bučienė angelijab@gmail.com +370 615 82692
2. Project manager Aurimas Župerka aurimas_zuperka@hotmail.com +37064011212
3. Assistant to Project manager Jurgita Taurinskienė korela_219@hotmail.com +370 615 41528
4. Assistant to Financial manager Julija Juozapavičienė julija.juozapaviciene@ku.lt +37060408318
5. Researcher Ligita Šimanskienė ligita_simanskiene@yahoo.com +37061140963
6. Researcher Audrius Kutkaitis audrius.kutkaitis@gmail.com +37061002795
7. Researcher Darius Burgis darius@itinovacijos.lt +37061929477

Project local partners in Lithuania:

No. Partner Address and contacts Contact person
1. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga / Association of rural communities of Vilkaviškis district www.vilkaviskiobendruomenes.lt J. Basanavičiaus a.7, LT-70101 Vilkaviškis Lina Kružinauskienė Mob. tel:. +370 615 75907 E-mail: l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt
2. Raudonės bendruomenės centras / Centre of Raudonė community Kaštonų g. 2, Raudonė, LT-74454 Jurbarko r. Vytas Urbštas Off. tel. : (+370 447 45323 Mob. tel.: +370 699 63424 E-mail pilis@inbox.lt
3. Rusnės sala, Rusnės seniūnijos bendruomenė / Rusnė island, community of Rusnė vard Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., LT-99350 Dalia Drobnienė Off. tel. (+370 441) 58113 Mob. tel. +370 687 74687 E-mail: rusne@pamarys.lt

 

Activities fulfilled during the first half of the year Participated in 3 working meetings of partners, prepared questionnaire for sociological research, fulfilled marketing research on purchasing of equipment for the project purposes, announced competition of audit, prepared the first report for 4 months (till 21 of January 2013), and financial report for 6 months prepared on 15–17 March 2013.03.19.

Activities in 2013 Working meeting in Olsztyn on 4th March 2013. Three people participated from KU A. Župerka, E. Župerkienė, A. Bučienė. The methodological aspects of Questionnaire were discussed, and the final version of it was approved, also discussion were going on how to arrange sociological research. Photoes from this meeting: In the nearest plans there are activities to fulfil sociological research in the districts, vards and communities of our local partners. Also the purchase of computer, printer and copy-machine is planned to fulfil in May 2013. The new working meeting will take place in Klaipėda (KU) in May 2013.

Socialinis_fondas

Projekto kodas Nr.VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-014.

Projekto tikslas – sukurti, registruoti ir įgyvendinti II pakopos studijų programą „Inovacijų vadyba ir technologijos”, tobulinti studijų pedagoginio personalo kvalifikaciją, ugdyti naujas jo kompetencijas, skirtas specialistų, spręsiančių inovacijų vadybos problemas, rengimui.

Projekto trukmė – 26 mėnesiai

Biudžetas – 442748 Lt.

Projekto vadovas – prof. R. Stašys.

Informacija atnaujinta: Friday November 18th, 2016