Prof. dr. Rimantas Stašys
Dėstomi dalykai: Aplinkosaugos ekonomika, Naujo produkto kūrimas, Darnaus verslo kūrimas, Darni verslo plėtra.
Moksliniai interesai: Sveikatos priežiūros organizacijų vadyba, naujo produkto vadyba.
El. paštas rimantas.stasys@ku.lt
Tel.: (8 46)  39 86 76; 8 614  94607
Prof. habil. dr. Julius Ramanauskas
Dėstomi dalykai: Strateginio valdymo metodai,Verslo vertinimas, Inovacijų projektų vertinimas.
Moksliniai interesai: Verslo subjektų ir jų gamybos infrastruktūros veiklos organizavimas ir vertinimas.
El. paštas juliuss.ramanauskas@gmail.com
Tel. 8 698  17677

Prof. dr. Ligita Šimanskienė

Dėstomi dalykai: Organizacinės kultūros kūrimas, Pažangaus vadovavimo sistema, Darbas komandose, Komandos kūrimas ir vadovavimas.
Moksliniai interesai: Organizacinės kultūros diagnozavimas ir kūrimas, komandinis darbas, tarpkultūriniai skirtumai, valdymo problemos organizacijose, regioninių problemų tyrimai, darnus regionų vystymas.
El. paštas ligita.simanskiene@gmail.com
Tel. (8 46)  39 85 96
Doc. dr. Violeta Valiulė
Dėstomi dalykai:
Verslo projektavimo metodologija, Verslo projektai, Vadybos pagrindai, Pokyčių organizacijoje valdymas, Rinkodaros valdymas.
Moksliniai interesai: Regionų plėtra, verslo projektavimo galimybės.
El. paštas violeta.valiule@gmail.com
Doc. dr. Erika Župerkienė
Dėstomi dalykai:
Personalo valdymas, Valdymo teorijos.
Moksliniai interesai: Personalo valdymas, vadovavimo problemų sprendimas, vadovų asmeninės ir dalykinės savybės, vadovų ugdymas, verslumo ugdymas, paslaugų vadyba ir rinkodara.
El. paštas erikazuperkiene@gmail.com
Tel. 8 689  38415
Doc. dr. Algirdas Giedraitis
Dėstomi dalykai:
Valdymo ergonomika, Vadyba, Saugaus darbo organizavimas, Sociokultūros sistemų vadyba, Inovacijų ekonominis vertinimas, Verslo komunikacija ir sprendimo priėmimas, Vadyba.
Moksliniai interesai: Gamybos valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, organizacinių pokyčių valdymas, inovacijų valdymas.
El. paštas giedraitis.algirdas@gmail.com
Tel. 8 610  01888
Lekt. Edmundas Klimas
Dėstomi dalykai:
Verslininkystė, Verslo organizacinės formos, Vadyba, Tiekimo grandinės valdymas, Prekybos valdymas.
Moksliniai interesai: Bankrotų administravimo valdymo problemos, verslo ryšiai ir verslo ryšių strategijos.
El. paštas edmundasklimas@gmail.com
Tel. 8 699  97523
Lekt. Edgaras Ribačonka
Dėstomi dalykai:
Vadyba, Gamybos valdymas, Personalo valdymas, Derybų technika.
Moksliniai interesai: Gamybinių įmonių valdymas, Verslo derybos.
El. paštas edgaras.rib@gmail.com
Tel. 8 698  13161
Asist. Darius Burgis
Dėstomi dalykai:
Organizacinis darbas, Organizacijos valdymas, Kultūros projektų valdymas.
Moksliniai interesai: Krizinių situacijų valdymas, darni plėtra, „žinių visuomenė“, informacinių technologijų sprendimai valdyme.
El. paštas darius.burgis@gmail.com
Tel. 8 619  29477
Asist. Daiva Viningienė
Dėstomi dalykai:
Verslo projektai, Vadyba, Finansų valdymas, Elektroninis verslas, Prekybos rinkodara, Inovacijų valdymas, Vadovo etika, Organizacinė elgsena, Vadyba, Praktika imitacinėje įmonėje.
Moksliniai interesai: Vadyba, ekonomika.
El. paštas v.daiva@gmail.com
Tel. 8 682  48242
Lekt. dr. Aurimas Župerka
Dėstomi dalykai: Rinkodaros valdymas.
Moksliniai interesai: Rinkodaros valdymas, verslumo problemos.
El. paštas aurimas_zuperka@hotmail.com
Tel. 8 610  21141
Lekt. dr. Audrius Kutkaitis
Dėstomi dalykai:
Patentologija ir licencijų prekyba, Intelektinė nuosavybė.
Moksliniai interesai: Logistiniai procesai, logistinių procesų valdymas, sandėliavimo proceso valdymas logistinėse organizacijose.
El. paštas audrius.kutkaitis@gmail.com
Tel. 8 610  02795
Lekt. dr. Jurgita Paužuolienė
Dėstomi dalykai: Bendravimo pagrindai, darni visuomenė, organizacinės kultūros kūrimas, darni verslo plėtra.
Moksliniai interesai: Organizacinė kultūra, įmonių socialinė atsakomybė, darnus organizacijų vystymasis, valdymo problemos
organizacijose.
El. paštas j.pauzuoliene@gmail.com
Tel. 8 621  41916
Asist. Arnoldas Petrulis
Dėstomi dalykai:
Bendravimo pagrindai, Vadovo etika, Organizacinė elgsena.
Moksliniai interesai:
organizacijų valdymas, vadovavimo stiliai, vadovavimo etika.
El. paštas
arnoldas.petrulis@gmail.com
  Asist. Šarūnas Banevičius
Dėstomi dalykai: Inovacijų valdymas.
Moksliniai interesai: Inovacinių pokyčių vertinimas, medicinos turizmas
El. paštas sbanevicius07@gmail.com
Doc. dr. Benediktas Petrauskas
Dėstomi dalykai: Transporto sistemos.
Moksliniai interesai: logistika.
El. paštas b.petrauskas@ports.lt
Tel. 8 698  27575
Giedrutė Padleckytė
Pareigos. Klaipėdos universiteto vadybos katedros sekretorė.
Moksliniai interesai: Vadyba, prancūzų kalba.
El. paštas paga09@yahoo.fr
Tel. 8 618  44099

 

Informacija atnaujinta: Thursday November 30th, 2017