Ritos Gorodeckienės nuotr.

Vadybos katedrą doc. dr. Antanas Seilius įkūrė 1995 metų gegužę. Vadybos katedrą kūrė naujoje vietoje, su nauja idėja ir naujais, dar to niekada nedariusiais dėstytojais, rėmėsi naujausia informacija, gauta iš JAV, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir kitų šalių universitetų sukaupta patirtimi bei verslo organizacijų vadovų pasiūlymais.

1995 metais į kuriamą Vadybos katedrą buvo pervesti: prof. dr. A. Seilius, doc. dr. A. Jonušienė (vėliau Lileikienė), doc. dr. S. Paulauskas. Be jau minėtų dėstytojų nuo 1995 m. Vadybos katedroje dirba doc. dr. A. B. Knašas. Tais pačiais metais katedroje pradėjo dirbti ir dr. A. Garalis. 1996 metais Vadybos katedroje savo karjerą pradėjo prof. dr. L. Šimanskienė ir doc. dr. V. Grublienė. 1996–1997 m. Vadybos katedroje dirbo prof. R. Grigas, 1997–2002 m. – prof. A. Makštutis, 1998–2005 – prof. V. Kučinskas, 1998–2003 m. – doc. A. Vaitiekus, 1998 m. katedrai taip pat talkino – prof. R. Šliazas. 1998 m. Vadybos katedroje pradėjo dirbti buvęs Klaipėdos miesto meras dr. B. Petrauskas. Nuo 1999 metų katedroje dirba ir ne vieną vadybinę knygą išleido prof. P. Zakarevičius.

2001–2004 m. katedroje dirbo UAB „Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacija“ prezidentas doc. dr. A. Bosas. Didelės permainos katedroje vyko, kai 2002 metais katedroje dirbti pradėjo doc. dr. V. J. Žilinskas, doc. dr. F. S. Butkus, prof. dr. J. Ramanauskas. Nuo 2006 m. Vadybos katedroje dirba prof. dr. G. Dubauskas. Nuo 2007 katedroje dirba ir Universitetinės Klaipėdos miesto ligoninės vyr. gydytojas prof. habil dr. V. Janušonis. 2008 metais Vadybos katedros mokslininkų kolektyvą papildė prof. habil dr. R. Čiegis ir doc. dr. R. Stašys. 2009 metais, apgynusi daktaro disertaciją, Vadybos katedros mokslininkų kolektyvą papildė nuo 2001 m. katedroje dirbanti dr. E. Župerkienė.

Vadybos katedros vedėjai:

 • 1995–1998–  dr. A. Seilius;
 • 1998–1999 – prof. habil. dr. A.Makštutis;
 • 1999–2003–  habil. dr. A. Seilius;
 • 2003–2008 – doc. dr. A. B. Knašas;
 • 2008 m. – prof. dr. R. Stašys.

2015−2016 mokslo metais Vadybos katedroje dirba 4 profesoriai (R. Čiegis, J. Ramanauskas, R. Stašys, L. Šimanskienė,), 3 docentai (A. Giedraitis, V. Grublienė, E. Župerkienė), 2 lektoriai, mokslo daktarai (A. Kutkaitis, A. Župerka), 2 lektoriai (E. Klimas, E. Ribačonka) ir 7 asistentai (D. Burgis, J. Kasnauskė, J. Paužuolienė, G. Padleckytė, A. Petrulis, K. Ramanauskas, D. Viningienė). Šeši iš išvardintų asistentų studijuoja Vadybos doktorantūroje, tad greit papildys lektorių ir docentų gretas. Katedros dėstytojai per 2014−2015 mokslo metus dirbo daugiau nei 13 tūkst. pedagoginių valandų.

Vadybos katedros pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus ir mokslininkus, gebančius Lietuvoje ir užsienyje veikiančiose verslo ir mokslo organizacijose atlikti intelektinį ir kūrybinį darbą, plėtoti vadybos mokslą.

Vadybos katedros uždaviniai:

 • Rengti ir tobulinti vadybos ir verslo administravimo studijų krypties bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų programas;
 • Pagal atitinkamose institucijose įregistruotas ir patvirtintas studijų programas organizuoti vadybos ir verslo administravimo studijas;
 • Organizuoti vadybos ir verslo administravimo specialistų tobulinimo ir perkvalifikavimo kursus, rengti stojančiuosius vadybos studijoms;
 • Rengti katedros darbuotojų tobulinimo kursus ir seminarus, dalyvauti kitų organizacijų mokymo ir tobulinimo programose;
 • Rengti vadybos mokslo darbus, vadovėlius, mokymo literatūrą ir priemones;
 • Inicijuoti vadybos mokslo tyrimus ir mokslo – taikomųjų projektų rengimą bei jų įgyvendinimui reikalingų finansinių ir materialinių išteklių paiešką;
 • Organizuoti studentų, dėstytojų mokslines konferencijas;
 • Bendradarbiauti su kitomis vadybos ir administravimo mokymo ir mokslo įstaigomis, taip pat verslo organizacijomis;
 • Kaupti vadybos ir administravimo mokslui ir studijoms reikalingą aparatūrą ir įrangą;
 • Kurti vadybos idėjas puoselėtojus vienijančius klubus ir asociacijas.

 

 

Deivido Žadeikio nuotr.

Informacija atnaujinta: Thursday April 13th, 2017