Komunikacijos mokslų krypties dėstomi dalykai

Semestras Studijų programa Dėstomo dalyko pavadinimas Kreditų sk.

Dėstytojo vardas, pavardė

1 Žurnalistika Žiniasklaidos technologijos 5 lekt. Valdemaras Puodžiūnas
1 Žurnalistika Žurnalistikos teorija 5 lekt. dr. Rosita Vaičiulė
1 Žurnalistika Žurnalistinės kūrybos praktikumas 1 4 asist. Vidmantas Nastopka
2 Žurnalistika Žurnalistinės kūrybos praktikumas 2 4 asist. Vidmantas Nastopka
3 Žurnalistika Žurnalistikos mokslinio darbo praktikumas 3 doc. dr. Daiva Sirtautienė
3 Žurnalistika Lietuvos žurnalistikos istorija 6 lekt. dr. Rosita Vaičiulė
3 Žurnalistika Eterio žurnalistika 6 lekt. Giedrė Vaičekauskienė
3 Žurnalistika Komunikacijos teorija 5 doc. dr. Daiva Sirtautienė
3 Žurnalistika Žurnalistikos praktika 1 3 asist. Vidmantas Nastopka
4 Žurnalistika Fotožurnalistika 5 asist. Vidmantas Nastopka
4 Žurnalistika Masinės komunikacijos teorija 5 doc. dr. Daiva Sirtautienė
4 Žurnalistika Televizijos ir radijo montažas 5 lekt. Edita Valinčienė
4 Žurnalistika Žurnalistikos kursinis darbas 1 4 prof. dr. Daiva Janavičienė
5 Žurnalistika Elektroninė žiniasklaida 6 asist. Toma Mačiulskytė
5 Žurnalistika Žurnalistikos praktika 2 5 asist. Vidmantas Nastopka
5 Žurnalistika Reporterio darbas žiniasklaidoje 5 lekt. Edita Valinčienė
6 Žurnalistika Žurnalistikos kursinis darbas 2 9 prof. dr. Daiva Janavičienė
6 Žurnalistika Ryšiai su visuomene (pasirenkamas d.) 5 lekt. dr. Rosita Vaičiulė
6 Žurnalistika Žurnalistinis redagavimas (pasirenkamas d.) 5 asist. Vidmantas Nastopka
7 Žurnalistika Žiniasklaidos teisė 5 lekt. Tomas Pukšmys
7 Žurnalistika Tiriamoji žurnalistika 5 lekt. Gražina Juodytė
7 Žurnalistika Žurnalistikos praktika 3 7 lekt. Edita Valinčienė
7 Žurnalistika Reklamos teorija ir praktika (pasirenkamas d.) 5 doc. dr. Daiva Sirtautienė
8 Žurnalistika Žurnalisto etika 5 lekt. dr. Rosita Vaičiulė
8 Žurnalistika Žurnalistikos problemos 5 doc. dr. Audronė Nugaraitė
8 Žurnalistika Žurnalistinis projektas 5 lekt. dr. Rosita Vaičiulė
8 Žurnalistika Bakalauro darbas 15 prof. dr. Daiva Janavičienė
1 Medijos ir komunikacija Medijų teorijos ir praktikos 6 lekt. dr. Vytautas Michelkevičius
1 Medijos ir komunikacija Jungtinių Amerikos valstijų medijos 6 Prof. Frank Barnas
1 Medijos ir komunikacija Komunikacijos teorijos ir metodai 6 doc. dr. Daiva Sirtautienė
1 Medijos ir komunikacija Mokslinis darbas 1 5 prof. dr. Daiva Janavičienė
2 Medijos ir komunikacija Taikomosios naujosios medijos 7 prof. dr. Daiva Janavičienė
2 Medijos ir komunikacija Medijos ir rinkodara 6 doc. dr. Audronė Nugaraitė
2 Medijos ir komunikacija Medijos ir politika 6 prof. dr. Lauras Bielinis
2 Medijos ir komunikacija Mokslinis darbas 2 5 prof. dr. Daiva Janavičienė
2 Medijos ir komunikacija Mokslo komunikacija (pasirenkamas d.) 6 lekt. dr. Janina Pupelienė
2 Medijos ir komunikacija Medijos ir socializacija (pasirenkamas d.) 6 lekt. dr. Rosita Vaičiulė
3 Medijos ir komunikacija Magistro darbas 24 prof. dr. Daiva Janavičienė
3 Medijos ir komunikacija Medijų valdymo strategijos (pasirenkamas d.) 6 lekt. dr. Janina Pupelienė
3 Medijos ir komunikacija Kritinės naujųjų medijų aplinkos studijos (pasirenkamas d.) 6 prof. dr. Daiva Janavičienė

Poltikos mokslų krypties dėstomi dalykai

Semestras Studijų programa Dėstomo dalyko pavadinimas, kodai Kreditai Dėstytojo vardas, pavardė
1 Politikos mokslai, Viešasis administravimas, Socialinė ekonominė geografija ir regionistika Politikos mokslo įvadas

S170B020

S170B090

6

4

Prof. V. Laurėnas

Asist. A. Obrikienė

1 Politikos mokslai Moderniųjų laikų politinė istorija S170B039 4 Lekt. dr. J. Žukas
2 Politikos mokslai, Viešasis administravimas, Žurnalistika, Ekonomika, Vadyba Europos studijos

S170B035

S170B028

5

4

Lekt. A. Cesiulis

Asist. A. Obrikienė

2, 4 Politikos mokslai, Viešasis administravimas, Žurnalistika, Vadyba Lietuvos politinė sistema

S170B037

S170B006

6

5

Prof. A. Bučinskas

Lekt. dr. J. Žukas

2 Politikos mokslai Lietuvos užsienio politika

S170B165

5 Asist. A. VaitkusAsist. A. Obrikienė
3 Politikos mokslai Socialinių mokslų tyrimų metodologija

S170B156

4 Prof. V. Laurėnas
3 Politikos mokslai Tarptautinių santykių įvadas

S170B167

5 Asist. A. Vaitkus
3 Politikos mokslai Politinės partijos ir ideologijos

S170B034

6 Lekt. A. Cesiulis
3, 5 Politikos mokslai Politinės minties istorija

S170B091

S170B016

7

5

Doc. S. Šiliauskas
4, 5 Politikos mokslai Valstybės teorijos

S170B033

4 Lekt. A. Cesiulis
5 Politikos mokslai Trečiojo pasaulio problemos

S170B101

5 Doc. K. Šerpetis
5, 8 Politikos mokslai Politinės technologijos

S170B025

5 Lekt. A. Cesiulis
6 Politikos mokslai Lietuvos politinės minties istorija

S170B012

5 Doc. S. ŠiliauskasAsist. A. Obrikienė
7 Politikos mokslai,

Viešasis administravimas

Europos politika

S170B029

6 Doc. K. Šerpetis

Asist. A. Obrikienė

7 Politikos mokslai Praktika

S000B168

15 Asist. A. Obrikienė
7 Politikos mokslai Politinė filosofija

S170B100

6 Doc. S. Šiliauskas
8 Politikos mokslai Lyginamoji politika

S170B102

5 Doc. K. Šerpetis
8 Politikos mokslai Politinė sociologija

S170B024

5 Prof. V. Laurėnas
8 Politikos mokslai Viešieji ryšiai

S170B032

5 Prof. A. Bučinskas
1 Europos studijos Europos demokratijos modeliai

S170M003

6 Doc. S. Šiliauskas
1 Europos studijos Europos integracija

S170M007

6 Lekt. dr. J. Žukas
2 Europos studijos

Nacionalinis saugumas

ES užsienio ir saugumo politika

S170M006

6 Lekt. dr. J. Žukas
2 Europos studijos ES socialinė politika

S170M032

6 Prof. A. Bučinskas
2 Europos studijos Moderniosios Europos politinės istorijos problemos

S170M004

6 Lekt. dr. J. Žukas
3 Europos studijos Europa ir galingosios valstybės: aktualūs politikos klausimai

S000M017

6 Doc. S. Robbins

Doc. K. Šerpetis

2 Socialinis darbas Lietuvos visuomenė ir politika

S170M010

6 Prof. V. Laurėnas
3 Medijos ir komunikacija

Nacionalinis saugumas

Strateginė komunikacija

S265M004

6 Prof. A. Bučinskas
1 Nacionalinis saugumas Nacionalinio saugumo istorija ir teorija

S170M022

6 Doc. K. Šerpetis
1 Nacionalinis saugumas Vidaus saugumo politika

S170M023

6 Prof. V. Laurėnas
1 Nacionalinis saugumas Saugumo politinės filosofijos problemos

S170M031

6 Doc. S. Šiliauskas
2 Nacionalinis saugumas Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo strategijos

S170M029

6 Prof. A. Bučinskas
2 Nacionalinis saugumas Saugumo politikos transnacionalizacija

S170M028

6 Doc. K. Šerpetis
Vardas, pavardė Kvalifikacinis laipsnis Baigimo metai Kur dirbo ar dirba Esminiai pasiekimai
Eligijus Masiulis Politikos mokslų magistras 1998 LR Seimas 1. LR Vyriausybės Susisiekimo Ministras;
2. LR Seimo narys nuo 2004 m.;
3. Liberalų Sąjūdžio partijos Pirmininkas.
Agnė Bilotaitė Politikos mokslų bakalaurė 2006 LR Seimas LR Seimo narė
Andrius Bielskis Politikos mokslų bakalauras 1996 Profesorius Filosofijos mokslų daktaras;
Mokslinės monografijos autorius
Remigijus Riekašius Politikos mokslų bakalauras ir Viešojo administravimo magistras 1997 Viešojo administravimo ir Teisės katedros vedėjas nuo 2004 m. iki 2012 m.

Viešojo administravimo ir teisės katedros docentas

Socialinių mokslų daktaras
Kęstutis Gabšys Politikos mokslų magistras 2000 LR Seimo nario padėjėjas 1. TS-LKD Prezidiumo narys;
2.Klaipėdos miesto Savivaldybės Tarybos narys.
Jaroslav Dvorak Viešojo administravimo magistras 2004 Viešojo administravimo ir teisės katedros vedėjas nuo 2012 m. Socialinių mokslų daktaras
Edita Vilkišienė Politikos mokslų bakalaurė,
Viešojo administravimo magistrė
2004 Viešojo administravimo ir teisės katedros lektorė Socialinių mokslų daktarė
Artūras Vaitkus Politikos mokslų magistras 2008 Politologijos katedros dėstytojas VDU ir KU Politikos mokslų krypties doktorantas
Lina Skrupskelienė Politikos mokslų bakalaurė 2008 LR Seimo nario padėjėja Klaipėdos miesto Savivaldybės Tarybos narė
Inga Normantė Politikos mokslų bakalaurė 2009 Viešojo administravimo ir teisės katedros asistentė VDU ir KU Politikos mokslų krypties doktorantė

SKVC atliko tarptautinį studijų programų Politikos mokslai ir Europos studijos vertinimą. Programos akredituotos 3 metams.

Skelbiame studijų programos Politikos mokslai vertinimo išvadas ir rekomendacijas.

Skelbiame studijų programos Europos studijos vertinimo išvadas ir rekomendacijas.

Kuruojamos studijų programos

Žurnalistikos studijų programa

Žurnalistikos studijų programa – nuolatinės 4 metų bakalauro studijos. Žurnalistikos studijų programa skirta parengti profesionalius žurnalistus, gebančius gerai orientuotis šalies ir užsienio politiniame bei visuomeniniame gyvenime, suvokiančius žurnalistikos vietą, funkcijas ir vaidmenį demokratinėje visuomenėje, mokančius objektyviai ir sumaniai atskleisti žiniasklaidos priemonėse svarbiausius politinio, visuomeninio, ekonominio bei kultūrinio pobūdžio įvykius ir reiškinius.

Politikos mokslų bakalauro studijų programa

Nuo 1992m. Politikos mokslų katedra (buvusi Politologijos katedra) kuruoja politikos mokslų bakalauro studijų programą(nuolatinių studijų trukmė 3,5 metai; ištęstinių– 5 metai).

Politikos mokslų bakalauro studijų programa skirta:

 • suteikti žinias apie politinių sistemų ir procesų ypatybes ir universalijas;
 • įdiegti tvirtą supratimą apie politinių idėjų ir teorijų raidą ir vaidmenį praktiniame politiniame gyvenime;
 • paruošti specialistus, sugebančius analizuoti ir vertinti politinius procesus valstybės viduje ir tarptautinėje politikoje;
 • aiškinti ir prognozuoti socialinių, ekonominių ir politinių reiškinių dinamikos tendencijas.

Politikos mokslų bakalauras yra:

 • profesionaliai įvaldęs politikos analizės pagrindus,
 • geba kritiškai mąstyti,
 • kvalifikuotai lyginti ir vertinti politinius reiškinius įvairiose visuomenės gyvenimo sferose,
 • turi suformuotus veiklos politinėse organizacijose ir institucijose įgūdžius.

Absolventai rengiami darbui:

 • politinėse partijose,
 • nevyriausybinėse organizacijose,
 • viešųjų ryšių organizacijose,
 • žiniasklaidos struktūrose ir institucijose,
 • vidurinio ir aukštojo mokslo įstaigose,
 • viešosiose įstaigose,
 • teikti politinio konsultavimo paslaugas.

Politikos mokslo bakalaurai gali tęsti studijas Europos studijų, politikos mokslų, viešojo administravimo ir kitų socialinių mokslų magistrantūrose.

Europos studijos

Politikos mokslų katedra vykdo magistratūros studijų programą Europos studijos. Studijų sandai dėstomi lietuvių ir anglų kalbomis. Programos trukmė – 1,5 metų (3 semestrai), apimtis – 90 kreditų.

Baigusiems programą suteikiamas Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

Programos tikslas – ugdyti specialistus, pasižyminčius aukštu „europinės kompetencijos“ išmanymo lygiu. Tai reiškia gerą politinių, sociologinių, ekonominių, istorinių, kultūrinių ir geografinių europinių kontekstų išmanymą, kuris yra būtinas tam, kad būtų tinkamai suvokti ir analizuojami europinės integracijos procesai.

Politikos mokslų magistro laipsnis su „Europos studijų“ specializacija absolventus įgalins siekti paklausių darbo pozicijų tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Kiekvieną semestrą siūlomi kursai apima politines, socialines ir kultūrines disciplinas. Šiuose kursuose nagrinėjama:

1) istorinė Europos plėtra politinėje ir socialinėje sferose;

2) aktualius nūdienos procesus dabartinėje Europoje iš politinės, ekonominės, geografinės ir kultūrinės perspektyvų;

3) kritinis Europai kylančių iššūkių ir uždavinių globaliame pasaulyje svarstymas.

Programoje analizuojami ir kiti svarbūs klausimai:

– Europos bendrumas,

– regionų specifiškumas,

– nacionalinė plėtra,

– Europos vaidmuo pasaulinėje politikoje,

Svarbūs aspektai, pvz. migracija ar Europos teisė, yra aptariami skirtinguose kursuose, taikančiuose specifines prieigas.

Programa sieja teoriją ir praktiką, moko studentus taikyti teorines žinias analizuojant ir sprendžiant praktinius Europinės integracijos klausimus ir problemas.

Stojimo sąlygos: Studijuoti gali turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Programos kursai dėstomi lietuvių ir anglų kalbomis. Programoje dirba dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio.

Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės toliau studijuoti doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Europos studijų tarptautinės magistrantūros programos lankstinukas (anglų k.)

Medijos ir komunikacija

Magistro studijų programa Medijos ir komunikacija  – nuolatinės studijos, kurių trukmė 1,5 m. Studijų programos „Medijos ir komunikacija“ tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus, įgijusius naujausių mokslo krypties teorinių žinių, reikalingų praktinių įgūdžių ir jų taikymo mokslo tikslais patirties, kurie savo veikloje remtųsi bendražmogiškomis vertybėmis ir etinėmis normomis, sugebėtų pertvarkyti esamas komunikacijos sistemas ir kurti įvairių medijų naudojimu pagrįstas komunikacijos strategijas.

Nacionalinis saugumas

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. katedra vykdo naują magistrantūros studijų programą Nacionalinis saugumas. Studijų apimtis – 90 kreditų, trukmė – 3 sem. (1,5 m.). Stoti į šią programą gali turintys universitetinį bakalauro laipsnį. Baigę studijų programą įgys politikos mokslų magistro laipsnį.

Magistrų programa Nacionalinis saugumas orientuota į parengimą kūrybiškų, iniciatyvių politikos mokslų specialistų, gebančių reaguoti į sparčiai kintančios tarptautinės aplinkos iššūkius ir teikti pagrįstas, sisteminiu pagrindu kuriamas rekomendacijas, pasiūlymus bei tikslines programas valstybės institucijoms, visuomeninėms viešojo saugumo organizacijoms.

Nacionalinio saugumo programą sudaro studijų dalykų grupės, kurios apima šias integruotų socialinių mokslų žinių sritis:

1) nacionalinio saugumo kompleksinių problemų studijos;

2) lokalinio ir globalinio saugumo studijos;

3) informacinių – komunikacinių saugumo grėsmių studijos;

4) mokslinių tyrimų metodologijos ir technologijų studijos.

Studijų programoje lavinami gebėjimai tirti nacionalinio ir globalinio saugumo situaciją, praktiškai realizuoti nacionalinio saugumo politikos sprendimus, savarankiškai naudotis įvairialype informacija, perteikti ją skirtingoms auditorijoms.

Žinias ir kompetencijas nacionalinio saugumo specialistai galės taikyti dirbdami:

1) tarptautinėse institucijose, kurių veikla siejasi su ES bendrąją užsienio ir saugumo politika (BUSP). Jie galės siekti karjeros ES Parlamento, ES Tarybos, Europos Komisijos ir NATO atstovybėse Lietuvoje ir užsienyje;

2) Lietuvos valstybės bendrojo profilio ir specializuotose institucijose: Ministerijų (KAM, URM, VRM ir kt.) padaliniuose, atsakinguose už nacionalinės saugumo politikos koordinavimą, įgyvendinimą.

3) savivaldybių administraciniuose departamentuose, skyriuose, kurie įgyvendina nacionalinio saugumo strateginės programos priemones, inicijuoja ir realizuoja įvairius viešojo saugumo politikos projektus, bendradarbiauja su valstybinėmis krašto apsaugos ir gynybos institucijomis;

4) viešojo saugumo paslaugas teikiančiose verslo ir nevyriausybinėse organizacijose, socialinėse įmonėse, kurios orientuotos į visuomenės bendruomenių edukacinius gynybos politikos aspektus, piliečių ugdymą, įtraukimą į vietinės gynybos problemų svarstymą ir sprendimų priėmimą bei bendradarbiavimą su valstybinėmis nacionalinio saugumo struktūromis.

Nacionalinio saugumo programą baigę politikos mokslo magistrai įgis galimybę tęsti studijas socialinių mokslų įvairių krypčių doktorantūroje.

Informacija atnaujinta: Thursday March 30th, 2017