Projekto pavadinimas Įgyvendinimo laikotarpis Vykdytojai, atsakingas asmuo Finansavimas Trumpas projekto aprašymas
COST (Cooperation between Science and Technology) veiklos IS1404 „Skaitymo raida skaitmeninimo amžiuje (E-READ)“ („Evolution of reading in the age of digitisation“

2014−2018

Prof. dr. Daiva Janavičienė, atstovas valdymo komitete nuo Lietuvos Iš Europos Sąjungos bendrųjų programų biudžeto Veikla E-READ 1404 siekia integruoti skaitymą tiriančius mokslininkus. Skaitymas yra universalus procesas, įgalinantis kartu veikti skirtingų sričių tyrėjus. Siekiama apjungti dvi skirtingas tyrimo metodikas taikančias tyrėjų grupes. Tai eksperimentinius psichologijos ir neurolingvistikos tyrimus bei kokybinius tyrimus taikančių mokslininkų tinklas. Tiriami ergonominiai, dėmesio ir suvokimo, kognityviniai ir kalbiniai, fenomenologiniai skaitymo aspektai.
Fulbright Senior specialisto iškvietimas

2014−2015

Prof. dr. Daiva Janavičienė (KU, Lietuva), prof. Frank Barnas (Valdosta universitetas, JAV) Fulbright mokslo fondas ir Šernų šeimos fondas (Klaipėdos universitetas) 2015 metų rugsėjo mėnesį profesorius Frank Barnas iš Valdosta universiteto (JAV) atvyksta darbo vizitui į Klaipėdos universitetą. Pagrindinis vizito tikslas – sukurti dokumentinį filmą apie Raganų kalną. Dokumentinis filmas bus kuriamas, bendradarbiaujant su KU Medijų laboratorija
Fulbright mokslo fondo (JAV) projektas, skirtas pasikviesti ilgalaikiam vizitui į KU aukštos kvalifikacijos žurnalistikos dėstytoją

2012−2014

Prof. dr. Daiva Janavičienė (KU, Lietuva), prof. Frank Barnas (Valdosta universitetas, JAV) Fulbright mokslo fondas Viešėdamas Klaipėdos universitete Frank Barnas dėstė bakalauro ir magistro studijų studentams. Organizuoti tikslingi susitikimai su katedros personalu – konsultacijos magistro studijų programos tobulinimo klausimais.

Vizito metu susitarta tęsti bendradarbiavimą, 2014 metų pabaigoje pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis tarp Valdosta universiteto (JAV) ir Klaipėdos universitetų.

Fulbright mokslo fondo (JAV) projektas, skirtas pasikviesti į KU ilgalaikiam vizitui aukštos kvalifikacijos informacijso mokslų ir bibliotekininkystės dėstytoją

2010−2011

Prof. dr. Daiva Janavičienė (KU, Lietuva), Prof. Delmus Williams (Ohajo universitetas, JAV) Fulbright mokslo fondas 2010/2011 m. m. pavasario semestre profesorius Delmus Williams iš JAV Ohajo valstijos Acron universiteto dėstė Informologijos studijų programos studentams. Profesorius dalinosi ir moksline – praktine patirtimi su bibliotekų darbuotojais, dalyvaudamas konferencijose ir seminaruose.
Informacija atnaujinta: Wednesday October 5th, 2016