Interdisciplininė tarptautinė mokslinė konferencija „Gerovė ir saugumas XXI amžiuje: postdemokratijos kontekstai“

Politikos ir komunikacijos mokslų katedra tęsia 2016 m. inicijuotą įvairių krypčių socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų tarptautinį bendradarbiavimą saugumo ir gerovės tyrimuose. Šiais metais rengiama tarptautinė mokslinė konferencija, kurioje KU, Lietuvos ir kitų šalių mokslininkai pristatys savo tyrimus apie šiuolaikinių visuomenių stabilumo, tvarumo, adaptyvumo, pažangos ir saugumo problemas demokratijos transformacijos sąlygomis. Konferencijos medžiagą ketinama išleisti atskiru leidiniu. Išsamesnė informacija čia.

Pranešimai bus skaitomi 2-oje sekcijoje KU Socialinių mokslų fakulteto organizuojamoje   XIII- oje tarptaututinje mokslinėje konferencijoje „Welfare in the 21 st Century: Challenges and Solutions“, kuri vyks 2018 m. gegužės 24, 25 dienomis. Šiuo metu paskelbtas kvietimas į konferenciją, rengiama programa, laukiama dalyvių registracijos, pranešimų, publikacijų. Informaciją apie renginį rasite čia.

Diskusijos "Iššūkiai ir grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui" akimirkos

Kovo 8 d. Katedra ir Jaunoji Politikos Akademija organizavo diskusiją „Iššūkiai ir grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui“.

Diskusijos akimirkos:​

Politikos mokslų daktaro iš Pultusko akademijos (Lenkija) skaitomos paskaitos

2016 m. lapkričio 7-11 dienomis pagal Erasmus+ mainų programą Socialinių mokslų fakultete svečiavosi politikos mokslų daktaras Vadym Zheltovskyy iš Pultusko Humanitarinės Akademijos (Lenkija). Politologo iš Lenkijos pagrindinė akademinių interesų tema – socialiniai ir politiniai procesai šiuolaikinėje Ukrainoje.

Klaipėdos universiteto Politikos mokslų, Viešojo administravimo bakalaurų studijų programų studentai, Europos studijų ir Nacionalinio saugumo programų magistrantai išklausė svečio paskaitas apie reformas Ukrainoje „postmaidaniniu“ laikotarpiu, savivaldos reformos iššūkius, ES ir Lietuvos patirtį bei paramą, diskutavo apie šalies demokratizacijos perspektyvas.

 

2016 m. gegužės 6−7 d. KU vyko Politikos mokslų katedros organizuota interdisciplininė tarptautinė mokslinė konferencija Gerovė ir saugumas XXI amžiuje: socialinio kontrakto politizacija.

2016 m. gegužės 6−7 d. KU vyko Politikos mokslų katedros organizuota interdisciplininė tarptautinė mokslinė konferencija Gerovė ir saugumas XXI amžiuje: socialinio kontrakto politizacija. Konferencijos partneriai − Warmijos-Mozurijos universiteto Olštyne (Lenkija) Politikos mokslų institutas.

Šiuolaikiniame socialinių ir politikos mokslų diskurse socialinio, nacionalinio ir politinio saugumo  užtikrinimas ir jo adekvačios institucinės bei  legitiminės ir moralinės-vertybinės išraiškos formų ir būdų paieškos susilaukia nemažai dėmesio. Tokie tyrimai nūdien persipina su socialinės gerovės siekiais bei jų realizavimo galimybėmis prieštaringoje šiuolaikinėje politinėje ir socialinėje realybėje.

Mokslinio forumo dalyviai supažindino kolegas su naujausiais politologiniais, filosofiniais, sociologiniais, socialiniais – ekonominiais, viešojo administravimo, teisiniais tyrimais apie gerovės valstybės ir visuomenės kūrimo iššūkius, socialinio, regioninio ir tarptautinio saugumo užtikrinimo problemas. Pranešimus anglų ir rusų kalbomis skaitė mokslininkai iš 8 valstybių: Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Rusijos.  Su metodologinio – teorinio ir empirinio pobūdžio tyrimų rezultatais akademinė visuomenė bus supažindinta artimiausiu metu išleistuose  Lietuvos moksliniuose leidiniuose.

Konferencijos akimirkos:

Politikos entuziastus varžytis kvies XVI nacionalinė studentų politologijos olimpiada

Balandžio 14 d. 16 val. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vyks XVI Akademinio politologų klubo (APK) organizuojamos Nacionalinės studentų politologijos olimpiados pirmasis turas. Šiemet studentai bus kviečiami paminėti Lietuvos sugrįžimo į tarptautinę politiką 25-metį. Olimpiados tema: – „Lietuvos sugrįžimo į tarptautinę politiką 25-metis: nuo Nepriklausomybės tarptautinio pripažinimo iki pirmininkavimo JT Saugumo Tarybai“.

Pirmasis XVI politologijos olimpiados etapas vyks:

Vilniuje: ISM I rūmuose, 209 aud. (Arklių g. 18)

Kaune: VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, 303 aud. (Gedimino g. 44)

Klaipėdoje: KU Socialinių mokslų fakultete, 110 aud. (Minijos g. 153)


Pirmojo turo užduotys bus parengtos testo forma, jas sudarys aukštųjų mokyklų dėstytojų ir kitų valstybinių institucijų darbuotojų pateikti ir autoritetingo politologijos specialisto patvirtinti klausimai. Pagal bendrą surinktų balų skaičių bus atrinkta 10 geriausių darbų, kurių autoriai varžysis antrajame ture.

Antrojo turo metu bus išrinktas geriausiai politines žinias pademonstravęs dalyvis. Jis bus apdovanotas olimpiados globėjo  europarlamentaro Algirdo Saudargo įsteigtu prizu – kelione į Europos Parlamentą. Finalininkų taip pat laukia kiti partnerių įsteigti prizai.

„Ši Akademiniame politologų klube užgimusi iniciatyva įgyvendinama jau 16-us metus. Tai dar kartą įrodo, kad domėjimasis politologija tikrai nemažėja, o plačiai mąstančių ir išsilavinusių studentų skaičius auga. Džiaugiuosi, kad tokiomis jaunimo iniciatyvomis galime skatinti ir auginti visuomenės pilietiškumą“, – olimpiados prasme džiaugiasi renginio organizatorė, APK pirmininkė Odeta Bartašiūtė.

Akademinis politologų klubas – septyniolika metų veikianti visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentus bei dėstytojus. Organizacijos misija – kurti pilietinę visuomenę per politinį švietimą ir bendradarbiauti su įvairiomis visuomenės grupėmis.

Išankstinė registracija į politologijos olimpiadą vyksta el. paštu pirmininkas@politologuklubas.lt. Būtina nurodyti vardą, pavardę ir universitetą, kuriame studijuojate.

Daugiau informacijos apie olimpiadą galite rasti: https://www.facebook.com/events/1056011777800081/

 

Kontaktinis asmuo:

Odeta Bartašiūtė

APK pirmininkė

+370 693 20793

odetabartasiute@gmail.com

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Europos studijų magistrantūros trukmė – 1,5 m.!

Klaipėdos universiteto Senatas 2016 m. vasario 11 d., atsižvelgdamas į Politikos mokslų katedros kreipimąsi ir Socialinių mokslų fakulteto tarybos nutarimą, patvirtino Europos studijų magistrantūros programos apimties ir trukmės pakeitimus.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Europos studijų magistrantūros programos apimtis – 90 kreditų (buvo 120), trukmė – 1,5 m arba 3 semestrai (buvo 2 metai, 4 semestrai).

Politikos mokslų katedra laukia visų, turinčių universitetinį bakalauro laipsnį ir siekiančių įgyti tarpdisciplininio pobūdžio politikos mokslų magistro kvalifikaciją.

Katedra teikia pasiūlymus „Auksinės burės“ apdovanojimams

Atsižvelgdamas į Klaipėdos universiteto studentų visuomeninės veiklos „Auksinė burė“ apdovanojimų nuostatus, Komunikacijų katedros personalas teikia dvi kandidatūras nominacijoms:

 • Metų projekto nominacijai pristatomas „Dokumentinio filmo apie Raganų kalną Juodkrantėje kūrimo projektas“. Projektas apjungia trijų šalių – Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Rumunijos dalyvius. Jame dirbo Klaipėdos universiteto žurnalistikos studijų studentai, Klaipėdos universitete pagal Erasmus+ programą studijavęs studentas iš Rumunijos, dėstytojai iš Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei KU Medijų laboratorijos personalas. Projekto metu atliekantys praktiką žurnalistikos studentai sukūrė filmą Behind the Screen apie tai, kas liko už kadro, kuriant dokumentinį filmą. Galutinis filmo „The Hill of Witches“ variantas profesorių Fr. Barnas ir M. Elliot išbaigtas Valdosta universitete (JAV) ir 2015 metų pabaigoje pateiktas tarptautiniam dokumentinių filmų festivaliui „The BEA Festival of Media Arts“.

12036781_1005655919455834_5738823217126963246_n

Nuotrauka iš Komunikacijų katedros archyvo.

 • Metų renginio nominacijai pristatomas Klaipėdos universiteto Žurnalistų klubo ir Komunikacijų katedros renginys „Žurnalisto diena 2015“. Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Klaipėdos universitete organizuojama Žurnalistų šventė. Klaipėdos universitete profesinė diena 2015 metais paminėta gegužės 13-ąją. Renginio tema: žurnalistas ir euras (Ž&E). Renginyje dalyvavo visų kursų KU žurnalistikos studentai, žurnalistikos programos dėstytojai, programos socialiniai partneriai (Balticum TV, Laluna radijas, Vakarų ekspresas dienraščio atstovai, Klaipėdos regiono Žurnalistų asociacijos atstovė Jolanta Beniušytė ir kt.). Renginio novatoriškumas susijęs su euro įvedimo tema ir jos sąsajomis su žurnalistika, kalbant ne tik apie žurnalistikos kokybės standartus, bet ir apie verslumą žurnalistikoje.

11008580_940409155980511_8820450595325019734_n

Nuotrauka iš Komunikacijų katedros archyvo.

Prof. dr. Daiva Janavičienė

Kuruojamos studijų programos akredituotos trims metams

2016 metų sausio mėnesį gauta informacija iš Studijų kokybės vertinimo centro apie abiejų studijų programų vertinimo rezultatus. Studijų kokybės centro pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė bakalauro studijų programą „Žurnalistika“ įvertino 17 balų, o magistro studijų programą „Medijos ir komunikacija“ įvertino 16 balų iš 24 galimų.

Bakalauro studijų programos „Žurnalistika“ analizėje ekspertai pažymėjo akivaizdžius pokyčius, įvykusius po paskutinio programos vertinimo 2012 metais, kuomet ši programa buvo įvertinta 12 balų. Deja, penkių balų pokytis negarantavo programai ilgiausio galimo akreditavimo termino, nes tam pritrūko vieno balo.

Magistro studijų programa „Medijos ir komunikacija“ vertinama pirmą kartą. Ekspertų pastebėjimu joje reikia tobulinti programos tinklelį, o ypač, numatytas pasirenkamųjų dalykų specializavimosi galimybes.

Kitas abiejų programų vertinimas numatomas 2018 metais.

Dėkojame visiems dalyvavusiems savianalizės rengimo procese, taip pat atėjusiems į susitikimus su ekspertais. Tikimės ir tolimesnio Jūsų palaikymo, tobulinant programas.

Prof. dr. Daiva Janavičienė

KU Politikos mokslų katedros Politinių diskusijų forumas „Ar pilietiškumas ir patriotizmas tau tebėra vertybės?“

2015 metais lapkričio mėn. startavęs diskusija apie informacinius karus, „Politinių diskusijų forumas“ pratęsė savo veiklą. 2016 m vasario 24 d. KU Socialinių mokslų fakultete įvyko eilinis Politinių diskusijų forumo renginys.

Politikos mokslų katedra organizavo diskusiją kartu su asociacija „Mano miestas Klaipėda“. Asociacijos atstovai Indrė Butvilė, Saulius Savickis, Politikos mokslų katedros lektorius Arvydas Cesiulis diskutavo su jaunimu, pilietiškumo temai neabejingais universiteto ir miesto bendruomenės nariais apie patriotizmo ir pilietiškumo sampratas, konkrečias jų raiškos formas.

Diskusijos dalyviai galėjo laisvai išsakyti savo požiūrį į tai, ką reiškia būti piliečiu ir patriotu XXI a. Forumo dalyviai diskutavo apie šeimos, mokyklos, valstybės vaidmenį pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo procese. Buvo ieškoma atsakymų į klausimus: kaip įveikti abejingumo, nusivylimo, politinio nusišalinimo nuotaikas visuomenėje? ar skiriasi dabartinio jaunimo ir vyresniųjų kartų pilietinis ir patriotinis sąmoningumas? kokį poveikį turi globalizacijos, emigracijos procesai, visuotinis informacinių technologijų paplitimas socialinėje ir politinėje komunikacijoje?

Diskusijų forumo akimirkos:

Politinių diskusijų forumas atidarytas!

Lapkričio 25 d. startavo tęstinis Politikos mokslų katedros projektas- Politinių diskusijų forumas, kuriame bus diskutuojama aktualiomis socialinėmis ir politinėmis temomis, kviečiami pasisakyti studentai, dėstytojai bei politikai, savo sričių specialistai, politikos ir kitų socialinių mokslų ekspertai.

I-ojo Politinių diskusijų forumo tema – „Informaciniai karai“. Buvo peržiūrėta doktoranto A. Vaikaus parengta medžiaga apie Rusijos informacinio-propagandinio karo metodus. Diskusijos dalyviai aptarė kasdien vartojamų terminų „karas“, „propaganda“ ir kt. prieštaringumą, apibūdinant sudėtingus šalies vidaus socialinius, politinius ir tarpvalstybinius santykius.

Politikos mokslų katedros profesorius V. Laurėnas, dienraščio „Vakarų ekspresas“ redaktorius M. Vainorius diskutavo apie žodžio, spaudos, informacijos ir kitų demokratinių laisvių išsaugojimą, Lietuvos visuomenės ir valdžios pasirengimą reaguoti į informacinius-propagandinio karo iššūkius.

Politinių diskusijų forumo „Informaciniai karai“ akimirkos:

Politikos mokslų katedra „restart“ festivalyje

Lapkričio 24d. KU mokslo ir meno festivalio „RESTART“ metu Politikos mokslų katedros dėstytojos A. Obrikienė ir L. Petravičienė dalyvavo pilietiškumo ugdymo projekte darželyje “Puriena“:

KU Politikos mokslų katedra organizuoja. Vieša paskaita miesto bendruomenei!!!

„Viduramžių jūrų prekyba ir piratai“

2015 m. lapkričio 24 d. 17.00 (145 a.)

picture

Paskaitą skaitys KU Socialinių mokslų fakulteto Politikos mokslų katedros lektorius dr. Julius Žukas.

Kviečiame visus dalyvauti.

KU Politikos mokslų katedra

KU Politikos mokslų katedra. Politinių diskusijų forumas!!! „Informaciniai karai“

2015 m. lapkričio 25 d. 15.30 (201 a.)

 

Diskusijoje bus aptariama:

 1. Demokratija, spaudos ir žodžio laisvė informacinių karų sąlygomis;
 2. Lietuva informacinių karų lauke;
 3. Informacinių karų technologijos;
 4. „Gynybos“ /informacinio saugumo problema informaciniame kare.

Diskusijoje dalyvaus:
KU Politikos mokslų katedros prof. Vaidutis Laurėnas,
Dienraščio „Vakarų ekspresas“ redaktorius Martynas Vainorius

Diskusijos moderatorius – KU Politikos mokslų katedros vedėjas doc. S. Šiliauskas

Kviečiame dalyvauti politikai neabejingus klaipėdiečius, universiteto bendruomenės narius.

 

KU Politikos mokslų katedra

Apie verslumą ir rinkodarą interneto žiniasklaidoje

2015 metų lapkričio 10 dieną 13.30 val. Socialinių mokslų fakulteto (Minijos g. 153) 222 auditorijoje vyks susitikimas su verslininku Remigijumi Kostrovicku, kuris specializuojasi medijų srityje ir KU Žurnalistikos bakalauro studijų absolvente Aiste Noreikaite.

Remigijus kalbės apie vieną iš jo interneto projektų „Memelio žirafos“ ir plačiau papasakos apie interneto portalo rinkodarą, remdamasis savo patirtimi.

Aistė šiuo metu bendradarbiauja „Memelio žirafų“ projekte, ji pasidalins mintimis apie žurnalistinio darbo internete specifiką, pristatys savo žurnalistinio darbo patirtį „Kultūrpolyje“ ir „Memelio žirafose“.

Pilnas straipsnis – „Sociume“.


KU SMF Politikos mokslų katedros dėstytojų paskaita pasieniečiams

Spalio 23 d. Politikos mokslų katedros docentas S. Šiliauskas ir doktorantas A. Vaitkus svečiavosi Pagėgiuose. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės pareigūnai ir darbuotojai išklausė paskaitą apie regioninius iššūkius Lietuvos nacionaliniams interesams, buvo diskutuojama apie geopolitinę situaciją, klausytojai buvo supažindinti su nauja magistrantūros studijų programa Klaipėdos universitete „Nacionalinis saugumas“.

Politikos mokslų profesoriaus iš Bulgarijos paskaitos

2015 m. rugsėjo 22−25 d. KU Socialinių mokslų fakultete Politikos mokslų katedroje lankėsi politikos mokslų habilituotas profesorius iš Veliko Tarnovo Šv. Kirilo ir Šv. Metodijaus universiteto (Bulgarija) Todor Galunov.

polit

Profesorius skaitė paskaitas politikos mokslų ir kitų SMF specialybių studentams apie Bulgarijos politinės sistemos ypatumus, rinkimų technologijų taikymą ir įvairius manipuliavimo rinkimų rezultatais būdus. Svečias supažindino studentus su Europos integracijos istorijos pagrindiniais etapais, pateikė įdomių įžvalgų apie ES raidos perspektyvas.

polit2

Raganų kalnas sudomino JAV dokumentinių filmų kūrėjus

Rugsėjo 10–30 dienomis Valdosta universiteto (JAV) profesorius ir režisierius Frankas Barnas kartu su Klaipėdos universiteto SMF Komunikacijų katedros žurnalistikos studentais ir dėstytojais kūrė dokumentinį filmą apie Raganų kalną Juodkrantėje.

Filmas kuriamas tarptautiniam festivaliui „The BEA Festival of Media Arts“, kuriame profesorius Frankas Barnas tikisi aukščiausio šio filmo įvertinimo. Nors surinktos medžiagos montavimo darbai bus baigti tik gruodžio pradžioje, tačiau jau galima pamatyti KU Medijų laboratorijoje praktiką atlikusių studentų sukurtą dėmesį traukiantį filmuką apie tai, kaip buvo filmuojamas dokumentinis filmas apie Raganų kalną.

Platesnę informaciją apie šį projektą ir nuorodą į filmuką galima rasti „Sociume“.

LRTK pranešimų ciklas Klaipėdos universitete

2015 metų rugsėjo 15 dieną 10.00 val. Klaipėdos universiteto Mažojoje Auloje vyko išvažiuojamasis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos posėdis – pranešimų ciklas „Audiovizualinės žiniasklaidos rinka ir reguliavimas Lietuvoje“. Renginį kuravo Komunikacijų katedros vedėja prof. dr. Daiva Janavičienė. Ji taip pat skaitė pranešimą „Audiovizualinių žiniasklaidos įgūdžių ugdymas Klaipėdos universitete žurnalistikos studijų programoje“. Plačiau skaitykite „Sociume“.

Tarptautiniai ekspertai vertino Žurnalistikos, Medijų ir komunikacijos studijų programas

Kviečiame susipažinti su reportažu „Rugsėjo pirmoji Klaipėdos universitete“

Profesoriai Frankas Barnas ir Marie Elliott iš Valdosta universiteto (JAV) su KU studentais kurs dokumentinį filmą

NAUJA MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMA NACIONALINIS SAUGUMAS – NUO 2015 M. RUGSĖJO 1 D.

Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo naują magistrantūros studijų programą Nacionalinis saugumas. Studijų apimtis – 90 kreditų, trukmė – 3 sem. (1,5 m). Stoti į šią programą gali turintys universitetinį bakalauro laipsnį. Baigę studijų programą įgis politikos mokslų magistro laipsnį.

Nacionalinio saugumo studijų programos siekis – ugdyti kvalifikuotus specialistus, gerai išmanančius kintančią tarptautinio ir vidaus saugumo situaciją, gebančius atlikti sisteminę nacionalinio saugumo grėsmių ir iššūkių analizę bei teikti rekomendacijas valstybės institutams ir nevyriausybinėms organizacijoms.

Studijų programos skiriamieji bruožai

 1. Nacionalinio saugumo programa orientuota rengti plataus, struktūrinio, panoraminio ir sisteminio profilio specialistus, gebančius integruoti atskiras nacionalinio, regioninio ir globalinio saugumo dimensijas, būtinas atsakingam dalyvavimui tarptautinėje politikoje.
 2. Programoje išryškinama Lietuvos, kaip ES saugumo sistemos elemento, „pasienio valstybės“, nacionalinių interesų realizavimo specifika, būdinga bendradarbiavimui įvairiose srityse su kaimyninėmis valstybėmis, keliančiomis grėsmę regioninio ir tarptautinio saugumo sistemos stabilumui.
 3. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas ugdyti nacionalinio saugumo specialistus, gebančius operatyviai reaguoti į saugumui kylančias potencialias grėsmes, provokacijas ir teikti kvalifikuotas rekomendacijas baziniams – tradiciniams ir aktualiems-konjunktūriniams valstybės ir visuomenės saugumo stiprinimo aspektams (energetinis, informacinis, kibernetinis ir t.t.) .

DISKUSIJA APIE INFORMACINIUS KARUS

Politikos mokslų katedra 2014 m gegužės 19 d. organizavo paskaitą-diskusiją „Informacinis karas: Lietuvos kariuomenės įžvalgos.“ Pranešimus skaitė:

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybės pulkininkas Vytautas Reklaitis („Informacinis karas. Tikslai, priemonės ir pavyzdžiai.“).

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius dr. Valdas Rakutis („Klaipėda ir Lietuva informacinio karo kontekste.“).

Diskusijos metu buvo aptariami klausimai:

 1. Ar tikrai vyksta informacinis karas? Kaip jį įrodyti ir pastebėti?
 2. Informacinio karo šaudmenys ir kulkos.
 3. Kaip pasirengusi kariuomenė ir visuomenė?
 4. Kaip tokio karo atveju turi elgtis politologai, žurnalistai, teisininkai, viešųjų ryšių specialistai ir kt.?

Su diskusijoje išsakytomis įžvalgomis galima susipažinti lekt. A. Cesiulio straipsnyje „Informacinio karo propedeutika Klaipėdos universitete“, kuris paskelbtas žurnale „Agora: politinių komunikacijų studijos“, 2014, Nr. 3.

Diplomų teikimo šventė Socialinių mokslų fakulteto absolventams (su video reportažu)

photo_15_52369179

Diplomai žurnalistikos absolventų rankose. KU katedros archyvo nuotr.

2015 metais Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetą baigė beveik 300 absolventų. Ketvirtadienį (birželio 25 dieną) Žvejų kultūros rūmuose diplomai įteikti ekonomikos, politikos mokslų, žurnalistikos, socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos, vadybos, viešojo administravimo bakalaurams, taip pat rinkodaros, verslo vadybos bei Europos studijų magistrams.

Pirmą kartą Socialinių mokslų fakulteto (SMF) diplomų įteikimo ceremonija vyko Žvejų kultūros rūmuose. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys, SMF absolventas Eligijus Masiulis, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina; fakulteto partneriai: KU Tarybos narys, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.Reportažas iš Diplomų teikimo šventės. Operatorius – Vasilijus Bortnikas, montažas Vido Valinčiaus.

Nuotraukų galerija iš šventės, skelbiama “Vakarų ekspreso” svetainėje

Apie diplomų įteikimą rašo dienraščio “Klaipėda” svetainė

Nuotraukų galerija klaipeda.lt svetainėje

Archyvas

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi siekiama abipusės naudos aukštųjų mokyklų institucijoms. Pagrindinis abipusio bendradarbiavimo siekis – sukurti jungtinę magistrantūros studijų programą „Medijos ir komunikacija“, plėtoti studentų ir dėstytojų mainus tarp dviejų universitetų, vykdyti bendrus projektus, praktinius seminarus.

Komunikacijų katedros vedėja doc. dr. Daiva Janavičienė


Valdosta valstybinio universiteto komunikacijos specialistė Jessica Pope universiteto naujienų tinklapyje paskelbė straipsnį apie Klaipėdos universiteto ir jos atstovaujamos institucijos užmegztus bendradarbiavimo ryšius. Kalbindama profesorius Frank Barnas ir Marie Elliott, žurnalistė akademinei bendruomenei viešina informaciją apie įvykusius susitarimus ir tolimesnius dviejų universitetų planus. Plačiau apie tai J. Pope straipsnyje: Profesoriaus laimėta Fullbright‘o stipendija iniciavo bendradarbiavimą tarp Valdosta valstybinio universiteto ir LietuvosMedijų ir komunikacijos magistrantai
egzamino metu. D. Janavičienės nuotr.

Profesorius Frank Barnas Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Komunikacijų katedroje dirbo visą 2013 – 2014 mokslo metų Rudens semestrą. Jis dėstė „Naujienų rengimo ir rašymo“ kursą bakalauro „Žurnalistikos“ programos studentams ir „Jungtinių Amerikos valstijų medijų“ kursą „Medijų ir komunikacijos“ programos studentams. 2013 metų gruodžio mėnesį į Klaipėdą atvyko ir Valdosta valstybinio universiteto „Žiniasklaidos“ (Mass Media) programos kuratorė, profesorė Marie Elliott. Svečiai susitiko su Socialinių mokslų fakulteto dekanu prof. dr. A. Bučinsku ir aptarė galimas bendradarbiavimo gaires. Su Klaipėdos universitetu pasirašytos sutarties pagrindu 2014-2015 mokslo metais profesorius F. Barnasas nuotoliniu būdu dėstys magistrantams kursą „Jungtinių Amerikos valstijų medijos“.

2013-2014 mokslo metų Pavasario semestro eigoje numatyta apsvarstyti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Valdosta valstybinio universiteto ir KU.

Komunikacijų katedros vedėja doc. dr. Daiva JanavičienėDiplomų įteikimo iškilmėse.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Komunikacijų katedra sveikina pirmuosius magistro programos absolventus Sausio viduryje pirmosios Komunikacijos katedros magistrantės sėkmingai apsigynė magistro darbus, kuriuose analizavo tarprinkiminės politinių partijų komunikacijos internete ypatumus (Jurgita Choromanskytė); asmens įvaizdžio formavimą Facebook profilio nuotraukose (Rasa Ramonaitė); naujųjų medijų panaudojimą organizacijos viešuosiuose ryšiuose (Renata Griciūtė) ir mokslo žinių pristatymo galimybes Lietuvos internetiniuose žiniatinkliuose (Egidija Rudytė). Gynime dalyvavę socialiniai partneriai pasidžiaugė taikomuoju magistro darbų pobūdžiu, naudingai ir efektyviai panaudotu laiku, ieškant konkrečių problemų sprendimo. Vasario viduryje pirmosioms Komunikacijos magistrėms Klaipėdos universitete iškilmingai įteikti diplomai. Sveikiname ir linkime gero skrydžio! Žinoma, tikimės, kad absolventės nepamirš kelio į fakultetą.

Komunikacijų katedros vedėja doc. dr. Daiva JanavičienėSvečiui patiko ne tik šakočio skonis, bet ir jo forma.

D. Janavičienės nuotr.

Kūrybinis seminaras Medijų ir komunikacijos magistrams Naują semestrą Medijų ir komunikacijos bei Regionų valdysenos magistrai pradėjo netradiciškai – dalyvaudami kūrybiniame „Leidybinio dizaino“ praktiniame seminare, kurį vedė doc. dr. Thomas Lewe iš Voldos universitetinės kolegijos (Norvegija). Iki atvykstant dėstytojui, studentams buvo suteikti programinės įrangos Photoshop ir In Design taikymo įgūdžiai. Juos studentai ir panaudojo, kartu kurdami po vieną apipavidalintą straipsnį tema „Maistas sielai“ (Soulfood). Pradėdamas seminarą, charizmatiškas dėstytojas pateikė teorinių kompozicijos, topografijos, kūrybingo elementų išdėstymo, spalvų derinimo teorinius pagrindus.


Seminaro metu.

D. Janavičienės nuotr.

Pagal kiekvieno magistranto iš anksto parengtą originalų straipsnio tekstą bei iliustracijas, seminaro dalyviai sukomponavo vientisą derinį, pasimokydami savo mintis išreikšti ne tik žodžiu, bet ir vaizdais. Kitas dvi seminaro dienas individualiai dirbdamas su studentais, Thomas Lewe juos konsultavo, patarinėjo, su jais diskutavo apie idėjos perteikimo galimybių įvairovę. Visiems pavyko įsijausti į dizainerio kailį, praktiškai išbandant žurnalo medijos formavimo procesą. Seminaras pasibaigė lietuviškų šakočių realaus skonio pajautimu. Thomas Lewe pažadėjo atvykti ir kitąmet.

Seminaro organizatorė

Komunikacijų katedros vedėja doc. dr. Daiva Janavičienė

Informacija atnaujinta: Tuesday April 3rd, 2018