Politikos mokslai

NAUJA INFORMACIJA POLITIKOS MOKSLŲ BAKALAURO PROGRAMŲ STUDENTAMS  (Paskelbta 2018 kovo 14 d.)

 II (SNPL16) ir III (SNPL15) kursų studentai juodraštinius kursinių darbų variantus įteikia darbų vadovams iki 2018 m. balandžio 30 d.
Pagal metodinius reikalavimus parengti kursiniai darbai registruojami Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2018 m. gegužės 25 d.
Kursiniai darbai vertinami iki 2018 m. birželio 4 d.

 III kurso (SNPL15) studentai Praktikos ataskaitas įteikia Politikos ir komunikacijos mokslų katedrai iki 2018 m. balandžio 16 d.
Praktikos ataskaitų gynimas vyks 2018 m. balandžio 25 d.

Politikos ir komunikacijos mokslų katedra

 


II (SNPL16) ir III (SNPL15) kursų studentai kursinio darbo projektą (darbo planas, įvadas, literatūra) įteikia Politikos ir komunikacijos mokslų katedrai (darbo vadovui) iki 2017 m. gruodžio 21 d.

Projektą vertina kursinio darbo vadovas.

 

III kurso (SNPL15) studentai Praktikos atlikimo sutartis privalo susitvarkyti iki 2018 m. sausio 12 d.  Praktikos trukmė – nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018 m. kovo 30 d. 

Praktikos ataskaitos įteikiamos Politikos ir komunikacijos mokslų katedrai iki 2018 m. balandžio 16 d.

Praktikos ataskaitų gynimas vyks 2018 m. balandžio 25 d.

 

IV (SNPL14) kurso studentai I-ąjį bakalauro baigiamojo darbo variantą (darbo vadovui iki 2017 m. gruodžio 11 d. 35−40 psl.) įteikia

Gynimui parengti bakalauro baigiamieji darbai registruojami Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. gruodžio 28 d.  15.00 val.

Baigiamųjų darbų viešas gynimas vyks 2018 m. sausio 11 d. nuo 10.00 val.  

Žurnalistika

ŽURNALISTIKOS PROGRAMOS IV KURSO (SNŽU-14) STUDENTŲ

BAKALAURO DARBO RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo temos pasirinkimas, vadovų paskyrimas Iki 2017 m.spalio 13 d. Dėstytojai skelbia temas, studentai derina temas su būsimais vadovais. Savo pasirinkimą fiksuoja katedroje, rašydami prašymą. Neišreiškusiems pasirinkimo, skiriami darbo vadovai (pagal dėstytojų krūvį)
Darbo temos tvirtinimas katedroje Iki 2017 m.spalio 30 d. Suderinamas ir tvirtinamas temų ir vadovų sąrašas
Darbo plano sudarymas Iki 2017 m. gruodžio 11 d. Darbo tezinį planą pateikti vadovui
Darbo pirminio varianto (pilno juodraščio) pateikimas vadovui Iki 2018 m. balandžio 20 d. Darbo eiga nuolatos derinama su vadovu
Koreguoto darbo pateikimas vadovui

Iki 2018 m. gegužės 7 d.

 
Įrišto darbo pateikimas ir įregistravimas katedroje Iki 2018 m. gegužės 25 d.
Viešas bakalauro darbo gynimas Nuo 2018 m. birželio 4 iki 12 dienos Konkreti data bus tikslinama

 

ŽURNALISTIKOS PROGRAMOS II (SNŽU-16) IR III (SNŽU-15) KURSO STUDENTŲ KURSINIŲ DARBŲ RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo temos pasirinkimas, vadovų paskyrimas Iki 2017 m.spalio 13 d. Dėstytojai skelbia temas, studentai derina temas su būsimais vadovais. Savo pasirinkimą fiksuoja katedroje, rašydami prašymą. Neišreiškusiems pasirinkimo, skiriami darbo vadovai (pagal dėstytojų krūvį)
Darbo temos tvirtinimas katedroje Iki 2017 m.spalio 30 d. Suderinamas ir tvirtinamas temų ir vadovų sąrašas
Darbo plano sudarymas Iki 2017 m. gruodžio 11 d. Konsultacijos. Darbo tezinio plano pateikimas vadovui
Mokslinių tyrimų atlikimas Vasario – balandžio mėn. Juodraščio rašymas,  korekcija, konsultacijos
Darbo juodraštinio varianto pateikimas vadovui

Iki 2018 m. gegužės 7 d.

Galutinio darbo pateikimas vadovui

Iki 2018 m. gegužės 21 d.

Europos studijos

II kurso Europos studijų (SMNES16) programos magistrantai gynimui parengtus magistro baigiamuosius darbus registruoja Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. gruodžio 28 d. 15.00 val.

Baigiamųjų darbų viešas gynimas vyks 2018 m. sausio 15 d. nuo 9.00 val.  

Nacionalinis saugumas

NAUJA INFORMACIJA POLITIKOS MOKSLŲ MAGISTRANTŪROS  PROGRAMŲ STUDENTAMS  (Paskelbta 2018 kovo 14 d.)

I kurso Nacionalinio saugumo (SMNNS16) magistrantai mokslinio darbo ataskaitas įteikia Politikos ir komunikacijos mokslų katedrai iki 2018 m. balandžio 30 d.
Mokslinio darbo ataskaitų gynimas vyks mokslinio darbo seminaruose 2018 m. gegužės 7 d.
Pakoreguotos mokslinio darbo ataskaitos registruojamos Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2018 m. gegužės 28 d.
2-jo semestro Mokslinis darbas  įvertinamas iki 2018 m. birželio 18 d.

 Politikos ir komunikacijos mokslų katedra


I kurso Nacionalinio saugumo (SMNNS17) programos magistrantai iki 2017 m. gruodžio 20 d. įteikia katedrai (darbo vadovui) magistro baigiamojo darbo projektą (išplėstinis darbo planas, tyrimo nuodugnus argumentavimas įvade, literatūros sąrašas; 5-7 psl.)

Magistrantų mokslinį darbą I-e semestre darbo vadovai įvertina iki 2018 m. sausio 5 d.

II kurso Nacionalinio saugumo (SMNNS16) programos magistrantai gynimui parengtus magistro baigiamuosius darbus registruoja Politikos ir komunikacijos mokslų katedroje iki 2017 m. gruodžio 28 d. 15.00 val.

Baigiamųjų darbų viešas gynimas vyks 2018 m. sausio 15 d. nuo 13.00 val.  

Medijos ir komunikacija

MEDIJŲ IR KOMUNIKACIJOS PROGRAMOS II KURSO (SMNMK16) STUDENTŲ MAGISTRO DARBO RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas

Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo pilno juodraščio pateikimas vadovui

Iki 2017 m. lapkričio 27 d.

Darbų aptarimas katedroje

2017 m. gruodžio 14 d.

Studentai viešai pristato savo darbą katedroje (katedrinis gynimas)
Įrišto darbo pateikimas ir įregistravimas katedroje

2017 m. gruodžio 29 d.

Viešas magistro darbo gynimas

2018 m. sausio mėn. nuo 8 iki 16 dienos

Konkreti data bus tikslinama

 

MEDIJŲ IR KOMUNIKACIJOS PROGRAMOS I KURSO (SMNMK17) STUDENTŲ MOKSLINIO DARBO I ir II RAŠYMO GRAFIKAS 2017-2018 studijų metams

 

Darbo pavadinimas

Iki kada atlikti

Pastabos

Darbo temos pasirinkimas, vadovų paskyrimas

Iki 2017 m.spalio 13 d.

Dėstytojai skelbia temas, studentai derina temas su būsimais vadovais. Savo pasirinkimą fiksuoja katedroje, rašydami prašymą. Neišreiškusiems pasirinkimo, skiriami darbo vadovai (pagal dėstytojų krūvį)
Darbo temos tvirtinimas katedroje

Iki 2017 m.spalio 30 d.

Suderinamas ir tvirtinamas temų ir vadovų sąrašas
Mokslinio darbo I ataskaitos pateikimas vadovui

Iki 2017 m. gruodžio 18 d.

Sudaryti magistro darbo bibliografijos branduolį (su literatūros anotacijomis, nurodant aktualius tyrimui klausimus). Literatūros sąrašą pildyti ir darbo rašymo eigos metu. Sudaryti preliminarų teorinės dalies planą, remiantis sukaupta moksline literatūra.
Siūlomas mokslinio darbo II atsiskaitymas dalyvaujant kasmetinėje studentų mokslinėje konferencijoje

2018 m. balandžio mėn.

Pranešimo remiantis atlikto darbo medžiaga pristatymas konferencijoje, gavus vadovo rekomendaciją.
Mokslinio darbo II pateikimas vadovui (nedalyvavusiems konferencijoje)

Iki 2018 m. gegužės 21 d.

Pateikiamas teorinės darbo dalies juodraštis bei numatomo empirinio tyrimo planas.

Žurnalistikos bei Medijos ir komunikacija studijų programų studentams

  1. Ryšiai su visuomene (parengė lekt. Rosita Vaičiulė)
  2. Reporterio darbas žiniasklaidoje (parengė asist. Edita Valinčienė)
  3. Elektroninė žiniasklaida (parengė doc. dr. Daiva Janavičienė)
  4. Metinė žiniasklaidos tyrimų apžvalga 2013, tns.lt statistiniai duomenys. Pristatome Jums tradicinę „TNS LT“ parengtą 2013 metų Lietuvos žiniasklaidos tyrimų apžvalgą, kurioje pateikiami pagrindiniai „TNS LT“ pastebėjimai apie televizijos, radijo, interneto ir spaudos medijas, bei Lietuvos reklamos rinką.
  5. Mokslo komunikacija. Mokomoji knyga. 2015. (parengė lekt. dr. Janina Pupelienė)

Politikos mokslų, Europos studijų ir Nacionalinio saugumo studijų programų studentams

Informacija atnaujinta: Wednesday March 14th, 2018