Katedroje dirba:

 

Dėstytojai / Kontaktai

Moksliniai interesai

Doc. dr. Saulius Šiliauskas

Tel. (8 46) 39 86 73
Mob. 8 614 83 571
El.paštas
siliauskas@gmail.com

Lietuvos politinės minties istorijos problemos;          demokratijos teorija ir raida 20−21 a.; pilietinės visuomenės diskursas ir realijos Lietuvoje.

Prof. dr. Antanas Bučinskas

Tel. (8 46) 39 86 51
Mob. 8 687 31 793
El. paštas
dekanas.smf@ku.lt

Pilietinės visuomenės tapsmo problemos Lietuvoje ir pilietinės visuomenės ištekliai darnios visuomenės raidos kontekste; JAV–ES santykiai ir mažosios valstybės.

Lekt. Arvydas Cesiulis

Mob. 8 671 11 811
El. paštas
arvydas.cesiulis@klaipeda.lt
Pilietinės visuomenės procesų plėtra; demokratijos procesų tobulinimas; valstybės ir savivaldos institucijų valdymo tobulinimas; Rytų ir Vakarų santykių perspektyvų modeliavimas.

Doc. dr. Julius Žukas

Tel. (8 46) 22 26 79
Mob. 8 616 99 700
El. paštas
julius.zukas@gmail.com

Klaipėdos miesto ir krašto, Mažosios Lietuvos regiono politinė, socialinė ir ekonominė istorija; Lietuvos politinė sistema; Kaliningrado srities socialinė ir politinė raida; Europos integracijos istorija.

Prof. dr. Vaidutis Laurėnas

Tel.: d. (8 46) 39 89 21;
n. (8 46) 35 10 14
Mob. 8 682 30 007
El. paštas
vaidutis.laurenas@ku.lt

Lietuvos politinė sociologija; postkomunizmo tyrimai; politiniai procesai mažose valstybėse; žinių valdymas.

Doc. dr. Kęstutis Šerpetis

Tel. (8 46) 39 86 63
El.paštas
smfdoc@centras.lt

Socialinių mokslų metodologija; mokslinių tyrimų metodai; politinės mediologijos teorija ir praktika; politinė antropologija.
 alvyda

Lekt. Alvyda Obrikienė

Mob.8 616 72 257
El. paštas

Demokratija ir demokratizacija; politinis dalyvavimas.
Doc. dr. Daiva Sirtautienė

Tel. 8 601 09 939
El. paštas
vytasir@gmail.com

Komunikacija; reklama; spaudos žurnalistika; edukologija.
Lekt. Gražina Juodytė

El. paštas
grazina@ve.lt

Tiriamoji žurnalistika; žurnalistikos teoriniai aspektai.
  Asist. Vidmantas Nastopka

Tel. 8 686 07 366
El. paštas
nastopka@inbox.lt

 Periodinės spaudos skaitytojų auditorijos tyrimai.
Lekt. Giedrė Vaičekauskienė

El. paštas
giedryn@yahoo.com

Retorika; politinė komunikacija.
  Lekt. dr. Janina Pupelienė

Tel. 8 686 08 047
El. paštas
janina.pupeliene@ku.lt

Mokslo komunikacija (specialistų rengimas mokslo ir technologijų populiarinimo darbui, projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ poveikio analizė); mokslinė komunikacija ir atvirasis mokslas; vartotojų aplinkos modernizavimo, siekiant informacijos ir komunikacijos institucijų inovatyvumo, tyrimai.
  Lekt. dr. Rosita Vaičiulė

Tel. 8 616 10 661
El. paštas
rosita.vaiciule@gmail.com

Medijų ekologija; medijos ir socializacija; medijos ir rinkodara.
  Lekt. Valdemaras Puodžiūnas

El. paštas valdemaras.puodziunas@gmail.com

Žurnalistika ir  informacinė politika; profesionaliosios ir pilietinės žurnalistikos koreliacija viešojoje komunikacijoje; žurnalistinio teksto raiškos problematika.
  Lekt. Edita Valinčienė

El. paštas
edita@mediadia.lt

Korporatyvinė komunikacija; žiniasklaidos sistemos; reporterio gebėjimų lavinimas; skaitmeninės medijos.

Vizituojantys dėstytojai:

  1. Prof. dr. Lauras Bielinis
  2. Prof. dr. Audronė Nugaraitė
  3. Prof. habil. Dr. Axel Ernst Walter
  4. Prof. Frank Barnas
  5. Doc. Thomas Lewe

Medijų laboratorijoje dirba:

  1. Vidas Valinčius – Medijų laboratorijos vedėjas
  2. Vasilijus Bortnikas – Medijų laboratorijos operatorius

Antraeilėse pareigose katedroje dirba (vizituojantys dėstytojai):

  1. Prof. dr. Gediminas Vitkus
Informacija atnaujinta: Wednesday June 6th, 2018