Semestras

Studijų programa

Dėstomo dalyko pavadinimas

Kreditų sk.

Dėstytojo vardas, pavardė

4, 2

Vadyba, Ekonomika, Papildomos studijos Rinkodara

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

2

Rinkodara Rinkodaros vadybos seminaras 1

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

3

Rinkodara Rinkodaros vadybos seminaras 2

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

1

Verslo ekonomika Ekonomikos globalizacija ir internacionalizacija.

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

2

Technologijų valdymas Rinkodaros tyrimai

6.00

Prof. (h/p) dr. Vytautas Juščius

6, 2

Ekonomika, Vadyba, papildomos studijos Apskaita

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

2

Rinkodara Kainodara

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

3

Rinkodara, Technologijų valdymas Ekonominė analizė

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

2

Verslo ekonomika Kainodaros ekonominiai sprendimai

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

3,7

Vadyba, Ekonomika Apskaita

6.00

Doc. dr. Deimena Kyiak

5

Ekonomika Regionų ekonomika. Spec.kursas

6.00

Lekt. dr. Agnė Šneiderienė

1

Verslo ekonomika Verslo konkurencingumo ek. tyrimai

6.00

Lekt. dr. Donatas Jonikas

7

Ekonomika Regionų ekonomika. Spec.kursas

6.00

Lekt. dr. Agnė Šneiderienė

5

Ekonomika Regionų ekonomika. Spec.kursas

5.00

Lekt. dr. Agnė Šneiderienė

4

Ekonomika Ek.Projektų valdymas. Spec. kursas

5.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

7

Ekonomika Paslaugų ekonomika

5.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Rinkodara Paslaugų rinkodara

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Rinkodara, Verslo Vadyba Rinkodaros tyrimai

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Verslo ekonomika Verslo aplinkos ekonominis vertinimas

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

2

Verslo ekonomika Rinkodaros tyrimai versle

6.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

6

Ekonomika Ekonominių projektų valdymas. Spec. kursas

5.00

Doc. dr. Daiva Labanauskaitė

5

Ekonomika Finansų rinkos

6.00

Lekt. dr. Erdvilis Gerazimas

9

Ekonomika Agrarinė politika. Spec. kursas

5.00

Lekt. Nijolė Augaitienė
SMF, SvMF, GMMF Ekonomika Lekt. Nijolė Augaitienė
SvMF Ekonomikos ir vadybos pagrindai

6.00

Lekt. Nijolė Augaitienė

3,5

Ekonomika Verslas ir savivaldybė. Spec. kursas

6.00; 5.00

Lekt. Vadimas Popovas

3

Vadyba, Ekonomika, Papildomos studijos Makroekonomika

6.00

Lekt. Henrika Šakienė

5

Ekonomika, Vadyba Įmonių ekonomika

5.00

Lekt. Henrika Šakienė

8

Ekonomika Tarptautinės prekybos finansavimas Spec. kursas

5.00

Lekt. Henrika Šakienė

7

Rekreacija ir turizmas Finansai ir buhalterija

6.00

Lekt. Henrika Šakienė

6

Ekonomika Tarptautiniai ekonominiai santykiai Spec. kursas

5.00

Lekt. Vadimas Popovas

7

Ekonomika Draudimo ekonomika. Spec. kursas

6.00

Asist. Linara Pranckevičiūtė

2,3

Ekonomika Mikroekonomika

6.00

Lekt. dr. Agnė Šneiderienė

1

Vadyba, Ekonomika Dokumentų valdymas

5.00

Asist. Zita Zasimauskienė

7

Ekonomika Europos ekonominės problemos

6.00

Asist. Daiva Viningienė

8

Ekonomika Ekonominė politika

5.00

Lekt. dr. Donatas Jonikas

9

Ekonomika Moderniosios ekonomikos teorijos

4.00

Lekt. dr. Donatas Jonikas

3

Rinkodara Tarptautinė rinkodara

6.00

Doc. dr. Rasa Viederytė

3

Rinkodara Komunikacija rinkodaroje

6.00

Lekt. dr. Kristina Rimienė

VERSLO EKONOMIKA

Papildomos studijos

 

Studijų sritis: Socialinių mokslų
Studijų kryptis: Ekonomika
Studijų programa: Verslo ekonomika
Studijų programos kodas: 621L10014
Studijų pakopa: Papildomos studijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Nesuteikiamas
Studijų forma: Nuolatinė
Studijų programa galioja nuo1: 2014 m. rugsėjo 01 d.

 

 

1 semestras

Eil. Nr Sando kodas2 Sando pavadinimas ECTS kreditai3 T/P/L4 Ats. forma5 Dalykų grupė6
1 S190B123 Finansų valdymas 5.00 30/15/0 E B
2 S000B375 Logika 4.00 30/15/0 E B
3 S180B199 Įmonių ekonomika 5.00 30/15/0 E B
4 P000B079 Ekonominės informacijos sistemos 5.00 15/30/0 E B
5 S180B054 Paslaugų ekonomika 5.00 30/15/0 E B
6 S180B153 Ekonomikos kursinis darbas 6.00 30/30/0 E C
Iš viso: 30.00 T/P/L4

 

Rinkodara

Papildomos studijos

 

Studijų sritis: Socialinių mokslų
Studijų kryptis: Vadyba ir verslo administravimas
Studijų programa: Rinkodara
Studijų programos kodas: 621N5002
Studijų pakopa: Papildomos studijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Nesuteikiamas
Studijų forma: Nuolatinė
Studijų programa galioja nuo1: 2014 m. rugsėjo 01 d.

 

 

1 semestras

Eil. Nr Sando kodas2 Sando pavadinimas ECTS kreditai3 T/P/L4 Ats. forma5 Dalykų grupė6
1 S260B018 Psichologija 4.00 45/00/00 E B
2 S180B353 Rinkodaros kursinis darbas 6.00 30/30/00 E B
3 S170B001 Kiekybiniai soc. tyrimų metodai

 

6.00

 

30/30/00 E

 

B
4 P000B079 Ekonominės informacijos sistemos 5.00 15/30/0 E B
5 S000B375 Logika 4.00 30/15/0 E B
6 S190B004 Personalo valdymas 5.00 30/15/00 E B
Iš viso: 30.00 T/P/L4

 

Asmenys, baigę kitos studijų krypties neuniversitetines bakalauro studijas magistrantūros studijų metu privalo papildomai išlaikyti šiuos dalykus:

 

 

Eil. Nr. Sando kodas2 Sando pavadinimas ECTS kreditai3 T/P/L4 Ats. forma5 Dalykų grupė6
1 S180B100 Apskaita 6.00 30/30/0 E B
2 S180B306 Rinkodara 6.00 30/30/00 E B
Iš viso: 12.00 T/P/L4
Informacija atnaujinta: Friday September 8th, 2017