Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007–2013
„Regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas (LT-LV)“

Klaipėdos universiteto ekonomikos katedra baigia dalyvavimą projekte „Regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas (LT-LV)“. Projektas buvo vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą ir skirtas skatinti darnią socialinę ir ekonominę Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono plėtrą didinti jo konkurencinį pranašumą. Programa iš dalies buvo finansuojama Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas: parengti rinkos poreikius atitinkančius ir į efektyvumą orientuotus Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono verslo plėtros skatinimo metodologinius pagrindimus.

Projekto rezultatai orientuoti į bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, sprendžiant dviejų Lietuvos-Latvijos pasienio regionų (Klaipėdos apskrities ir Kurzeme regiono) bei gretutinio regiono (Kauno apskrities) verslo plėtros problemas ir didinanti verslo skatinimo priemonių efektyvumą.

Projekto metu atlikta:

Parengta pasienio regionų verslo augimą skatinančių veiksnių nustatymo metodika bei atlikta statistinė pasienio regionų verslo augimo ir taikomų verslo augimą skatinančių priemonių analizė. Nustatyti pasienio regionų verslo subjektų poreikiai bei įvardintos verslo augimą skatinančioms priemonės. Sukurta verslo augimo modeliavimo programa ir parengtos metodinės gairės verslo augimo modeliavimo programos naudotojams. Parengta Lietuvos-Latvijos pasienio verslo augimo skatinimo strategija ir suorganizuoti ir pravesti mokymai, kurių metu buvo apmokoma kaip naudotis verslo augimo modeliavimo programa (Klaipėdos regione apmokyta 40 smulkaus ir vidutinio verslo bei vietos savivaldos institucijų atstovų). Surengta finalinė konferencija Liepojos universitete.

Nuoroda į Programos tinklapį: http://www.latlit.eu/

 

 

Projekto vadovė
Prof. habil. Dr. Žaneta Simanavičienė

Tel.: +370 37 300589
El. paštas: zaneta.simanaviciene@ktu.lt


Projekto dalyvių susitikimas, 2011 09 09 Klaipėda

Taip pat vykdomi projektai:

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo laikotarpis

Vykdytojai, atsakingas asmuo

Finansavimas

Projektas „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“.  Nr. VP1–31- ŠMM-08-K-01-019 Potemės „Lietuvos jūrinio klasterio formavimo ekonominių prielaidų tyrimas“ vadovas.

Pradžia 2012 m. rugpjūčio 20 d.

Pabaiga 2015 m. rugpjūčio 19 d.

Prof. (h/p) dr. V. Juščius

LMT

Informacija atnaujinta: Wednesday May 25th, 2016