Minijos g. 153
LT-93185 Klaipėda
Socialinių mokslų fakultetas

Dekanatas
Tel. (8 46)  39 86 50
Faks. (8 46)  39 86 52
El. paštas dekanatas.smf@ku.lt
Kab. nr. 216

ek1 Prof. dr. Vytautas Juščius
Fakulteto tarybos pirmininkas
Tel. (8 46)  39 86 77
El. paštas ek.smf@ku.lt
Kab. nr. 205
Prof. dr. Antanas Bučinskas
Dekanas
Tel. (8 46)  39 86 51
El. paštas dekanas.smf@ku.lt
Kab. nr. 216
Doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė
Studijų prodekanė
Tel. (8 46)  39 86 53
El. paštas prodekanas.smf@ku.lt
Kab. nr. 216
DSC_5140_1 Doc. dr. Erika Župerkienė
Mokslo, tarptautinių ryšių ir plėtros prodekanė
Tel. (8 46)  39 86 54
El. paštas erika.zuperkiene@ku.lt
Kab. nr. 203
Ramunė Vaišnorienė
Dekanato sekretorė, inspektorė (nuolatinių bei papildomų studijų reikalai)
Tel. (8 46) 39 86 50
El. paštas: dekanatas.smf@ku.lt,
Kab. nr. 216
Loreta Petravičienė
Inspektorė
(nuolatinių bei papildomų studijų mokesčiai)
Tel. (8 46) 39 86 63
El. paštas loreta.petraviciene@ku.lt
Kab. nr. 106
Milda Juščienė
Praktikų vadovė
Tel. (8 46) 39 86 57
El. paštas milda.jusciene@ku.lt
Kab. nr. 217
Vitalija Vitalija Milkerytė
Inspektorė
(ištęstinės studijos ir magistrantūra)
Tel. (8 46) 39 86 56
El. paštas inspektorius.smf@ku.lt
Kab. nr. 216
jelena L.e.p. Saulius Bučas
Jelena Bogatova
Projektų vadybininkas
SMF tinklalapio administratorius
Tel. (8 46) 39 85 93
El. paštas
saulius.bucas@ku.lt
Kab. nr. 138
edvardas Edvardas Butkus
Technikas
Tel. (8 46) 39 86 69
El. paštas edvardas.butkus@gmail.com
Kab. nr. 139
Alvyda Obrikienė
Studijų administratorė
Tel. (8 46) 39 86 55
El. paštas administratorius.smf@ku.lt
Kab. nr. 109
Mindaugas Šumskis
Lokalaus tinklo administratorius
Tel. (8 46)  39 88 24
El. paštas mindaugas.sumskis@ku.lt
Kab. nr. 139
Pastatų ir patalpų apsaugos darbuotojas
Tel. (8 46) 39 86 59
Kab. nr. 140
Aleksas Zmitra
Ūkio dalies vedėjas
Tel. (8 46) 39 86 58
El. paštas aleksas.zmitra@gmail.com
Kab. nr. 126

Ekonomikos katedra

ek1


Prof. dr. Vytautas Juščius
Vedėjas
Tel. (8 46)  39 86 77
El. paštas ek.smf@ku.lt
Kab. nr. 205

ek-13

Zita Zasimauskienė
Sekretorė
Tel. (8 46)  39 86 67
Faks. (8 46)  39 86 52
El. paštas zita.zasimauskiene@ku.lt
Kab. nr. 205

Politikos ir komunikacijos mokslų katedra

Doc. dr. Saulius Šiliauskas
Vedėjas
Tel. (8 46)  39 86 73
Mob. tel. 8 614  83571
El. paštas siliauskas@gmail.com
Kab. nr. 106

Loreta Petravičienė
Sekretorė
Tel. (8 46)  39 86 63
Faks. (8 46)  39 86 52
El. paštas pmk.smf@ku.lt
Kab. nr. 106

Vadybos katedra

stasys

Prof. dr. Rimantas Stašys
Vedėjas
Tel. (8 46) 39 86 76
El. paštas vk.smf@ku.lt
Kab. nr. 301

giedrute

Giedrutė Padleckytė
Sekretorė
El. paštas vk.smf@ku.lt
Tel. (8 46) 39 86 66
Faks. (8 46) 39 86 66
Kab. nr. 301

Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedra

Doc. dr. Jaroslav Dvorak
Vedėjas
Tel. (8 46) 39 86 75
El. paštas jaroslav.dvorak@ku.lt
Kab. nr. 220

Ramunė Račkauskaitė-Kripė
Sekretorė
Tel. (8 46) 39 86 65
Faks. (8 46) 39 86 52
El. paštas vasgk.smf@ku.lt
Kab. nr. 220

Socialinių pokyčių studijų centras

Doc. dr. Liutauras Kraniauskas
Vedėjas
Tel. (8 46) 39 86 64
El. paštas liutauras.kraniauskas@gmail.com
Kab. nr. 208

ramune

Ramunė Račkauskaitė-Kripė
Sekretorė
Tel. (8 46)  39 86 64
Faks. (8 46)  39 86 52
El. paštas sk.smf@ku.lt
Kab. nr. 220

Biblioteka

Lina Navackienė
Tel. (8 46)  39 85 92
El. paštas lina.navackiene@ku.lt
Minijos g. 155 (I aukštas)

Studentų atstovybė

Tel. (8 46)  39 86 71
Faksas (8 46) 39 86 52
El. paštas: smfsa@kuss.lt
KUSS SMF SA internetinė prieiga „Facebook“

Haroldas Kerpė
SMF SA pirmininkas
El. paštas smf.pirmininkas@kuss.lt

Informacija atnaujinta: Friday March 16th, 2018