Dekano žodis


SMF Dekanas
Prof. dr. Antanas Bučinskas

Socialiniai mokslai Lietuvoje pastaraisiais metais susiduria su dideliais iššūkiais, todėl KU Socialinių mokslų fakulteto bendruomenė dar labiau susitelkė vieningam darbui gerinant studijų kokybę ir mokslinių tyrimų efektyvumą. Fakultete devyniose magistrantūros, septyniose bakalauro ir papildomų  studijų programose studijuoja 700 studentų. Katedrų dėstytojai dalyvauja trijose  jungtinėse doktorantūrose,  kuriose studijuoja 13 doktorantų. Fakultete dirba 13 profesorių, 18 docentų, 15 lektorių, turinčių mokslo daktaro laipsnį, 12 lektorių  ir 19 asistentų; 60% fakultete dirbančių dėstytojų turi mokslinius laipsnius bei pedagoginius vardus. Mokslininkų pajėgos sutelktos keturiose katedrose ir Socialinių pokyčių studijų centre, kuriame dirba 6 mokslo darbuotojai. Studijų procese dalyvauja dėstytojai iš užsienio universitetų.

Fakulteto studentams dalį sandų dėsto dėstytojai iš JAV, Prancūzijos, Norvegijos ir Vokietijos, o pagal mainų programas atvyksta dėstyti ir stažuotis mokslininkai iš daugelio ES valstybių.

Nuo fakulteto įkūrimo (1994 metai) jį baigė 6000 absolventų, kurie dirba įvairiuose Lietuvos regionuose, užsienyje ir tarptautinėse organizacijose. Palaipsniui didėja studentų skaičius, studijuojančių fakultete iš užsienio šalių.

Džiugina aktyvi katedrų veikla vykdant fakulteto mokslinių tyrimų temą „Gerovės visuomenės įvairovė Baltijos jūros regione: Lietuvos imperatyvai“, leidžiant mokslinį žurnalą „Regional Formation and Development Studies“, o taip pat kartu su Vilniaus Universitetu leidžiant žurnalą „Sociologija. Mintis ir veiksmas“. Didelio dėmesio mokslininkų tarpe susilaukia fakultete organizuojamos kasmetinės tarptautinės mokslinės konferencijos ir studentų kasmetinės respublikinės mokslinės konferencijos, vyksta fakultete  vykdomų mokslinių tyrimų integracija į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę. Svarbus iššūkis – žingsnis link mokslo ir verslo bendradarbiavimo, dalyvavimas vykdant respublikinius ir tarptautinius projektus.

Geros fakulteto dėstytojų komandinio darbo tradicijos, nusistovėjęs darbingas moralinis klimatas, demokratiški dėstytojų ir studentų santykiai,  aukšta dėstytojų kvalifikacija yra svarios prielaidos sėkmingai fakulteto veiklai.

Dekanas
prof. dr. Antanas Bučinskas

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas (SMF) įkurtas 1994 m. Šiuo metu fakultete yra 4 katedros: Ekonomikos, Politikos ir komunikacijos mokslų, Vadybos, Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedros. 2015 m. savo veiklą fakultete pradėjo Socialinių pokyčių studijų centras

SMF Tarybą sudaro:

Pirmininkas – prof. dr. Vytautas Juščius;

Nariai: prof. dr. Antanas Bučinskas
prof. dr. Aldis Gedutis
prof. dr. Rimantas Stašys
prof. dr. Daiva Janavičienė
doc. dr. Saulius Šiliauskas
doc. dr. Sigita Kraniauskienė
doc. dr. Jaroslav Dvorak
doc. dr. Remigijus Riekašius
prof. dr. Ligita Šimanskienė
doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė
studentas Haroldas Kerpė

SMF mokslininkai vykdo tiriamuosius projektus, dalyvauja įvairioje ekspertinėje veikloje. SMF leidžia du akademinius žurnalus: „Sociologija: mintis ir veiksmas“ (leidžiamas kartu su Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu) ir „Regional Formation and Development Studies“. Abu leidiniai įtraukti į tarptautines referuojamas duomenų bazes.


Vido Valinčiaus nuotrauka

Fakultete yra Medijų laboratorija. Pagrindinė jos funkcija – pagalba žurnalistikos studentų praktiniam mokymui. Medijų laboratorijoje įrengta moderniausia kompiuterinė, vaizdo ir garso technika, užtikrinanti sklandų darbą su aukščiausios raiškos vaizdo medžiaga (HD). Medijų laboratorija prisideda prie modernaus praktinio žurnalistikos studentų mokymo, užtikrina sėkmingą žurnalistikos studijų praktinės veiklos mokymąsi, televizijos, radijo ir kitų medijų naudojimo įgūdžių ugdymą. Čia žurnalistikos studentai turi galimybę panaudoti teorines žinias praktiškai kurdami reportažus. Su studentu dirbama individualiai, jam suteikiama galimybė analizuoti galutinį darbą, įgyti daugiau praktinės patirties. Medijų laboratorijoje yra galimybė simuliuoti televizijos studiją naudojant kelias kameras, belaidžius mikrofonus, taip pat studijos apšvietimą.

Oficialus Medijų laboratorijos kanalas internete: www.youtube.com/MedijulaboratorijaKU

Sėkmingai 2012 metais startavęs Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto projektas – mokomasis žurnalistikos portalas „Sociumas“ jau ketvirtus metus tęsia savo veiklą. Kasmet pasikeičianti kūrybinė grupė, vadovaujama dėstytojos prof. dr. Daivos Janavičienės siekia plėtoti bei tobulinti savo pirmtakų idėjas.

Idėjų kupina „Sociumo“ komanda stengiasi ne tik atspindėti Klaipėdos universiteto bendruomenės gyvenimą, bet pateikti kiekvienam klaipėdiečiui aktualias naujienas. Siekiame, kad šis tinklaraštis taptų Jūsų mėgstama diskusijų erdve.

cropped-sociumas111

small-gis-word-cloud

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Viešojo administravimo ir socialinės geografijos katedroje įkurta Geografinių informacijos sistemų (GIS) laboratorija. Laboratorijos tikslas – stiprinti visuomeninės geografijos mokslo taikymą praktikoje.

Didžiuojamės SMF studentais, kurie yra aktyvūs, pozityvūs ir pastebimi visame universitete. Pagrįstai tikimės, kad jie ateityje garsins tiek KU, tiek ir SMF vaidmenį. SMF studentų gebėjimus bei puikias žinias liudija eilė premijų bei apdovanojimų, gautų už mokslinius darbus ir studijas. Paminėtinos SMF studentų gautos premijos – europarlamentarų Leonido Donskio ir Eugenijaus Gentvilo premijos, Klaipėdos miesto savivaldybės premija, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos premija, Klaipėdos Rotary klubo premija, Klaipėdos pramonininkų asociacijos premija, Martyno Mažvydo stipendija, Mykolo ir Amalijos Jagučių stipendija, Baltisches Haus stipendija, Karol Martin Gruodis stipendija, Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo Pagyrimo raštas.

Informacija atnaujinta: Friday March 16th, 2018