LT   |   EN      Mano KU   |   
Vizitas Florencijos universitete: mokslo, kultūros ir visuomenės dermė

KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vadovas mons. prof. dr. Arvydas Ramonas š. m. spalio 6–12 d. lankėsi Florencijos Sophia universitete (Italija) pagal Erasmus+ mainų programą, skirtą administracinio personalo tobulinimuisi, kvalifikacijos kėlimui.

Šio universiteto rektorius prof. dr. Piero Coda yra vienas garsiausių teologų ne tik Italijoje, bet ir pasaulyje. Būtent jo kvietimu ir vykau į stažuotę, kuri buvo ne tik akademinė / mokslinė, bet ir kultūrinė, tarptautinė, nes universitete studijuoja studentai iš penkių pasaulio kontinentų. Beveik pusė dėstytojų Filosofijos ir Teologijos fakultetuose dirba iš kitų pasaulio šalių. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mokslo situacijai tiek Lietuvoje, tiek Italijoje aptarti. Reikia pabrėžti, kad vis dėlto humanitarinių mokslų srityje Italijoje yra kur kas labiau galimybių tiek studijuoti atskiras programas, tiek skelbti mokslinius straipsnius, dalyvauti renginiuose, konferencijose. Deja, Lietuvoje humanistika yra per menkai įvertinta. Florencijoje gausu renginių, kurių pobūdis pats įvairiausias: religiniai, filosofiniai, teologiniai, antropologiniai ir pan. Šitoje plotmėje mums yra kur stipriai tobulėti, pagaliau, gal tai priklauso ir nuo valdžios požiūrio, tiesiog suvokimo, kad be rimtų filosofinių – antropologinių „pamatų“ jauno žmogaus (nesvarbu ar tai būtų studentai, ar dėstytojai), motyvuoti, parengti moksliniam darbui, įkvėpti – yra labai sunku. Italų dėstytojai nėra „apkrauti“ biurokratiniais „būtinumais“ spausdintis ISI žurnaluose. Universiteto leidžiami leidiniai savaime yra vertybė. Atskiro dėmesio verta naujovė, kad Florencijoje doktorantūros studijas baigę doktorantai gauna „dvigubą“ diplomą, pvz., teologijos ir ekonomikos, filosofijos ir sociologijos ir pan. Tai žymiai padidina absolventų pozityvius šansus veikti nežinomoje darbo rinkos plotmėje.

Vizito metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su KU SHMF Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centru, pirmiausia, mokslinių publikacijų „apsikeitimas“, taip didinant tarptautiškumą, puoselėjant krikščioniškąsias vertybes, pasikeičiant abipuse moksline patirtimi.

Vizito akimirkos

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vadovas mons. prof. dr. Arvydas Ramonas