LT   |   EN      Mano KU   |   
VDU Teologijos fakulteto studentų apsilankymas KU HUMF

Šių metų birželio 12 d. VDU Teologijos fakulteto įvairių kursų studentai, atostogaujantys Neringoje, apsilankė KU Jono Paulius II krikščioniškųjų studijų centre, pasiklausyti mons. prof. dr. Arvydo Ramono viešos paskaitos tema Šiuolaikiniai Evangelizacijos iššūkiai visuomenei. Buvo pasidalinta patirtimi plėtojant krikščionišką sielovadą Lietuvoje, universitetinėje bendruomenėje. Nutarta kitą rudenį panašų renginį surengti VDU Teologijos fakultete, sukviečiant visos Lietuvos universitetų kapelionus į simpoziumą tema Lietuvos universitetinė sielovada šiandien. Tokią iniciatyvą imtasi puoselėti, nes pastebimas visuomenėje dvasinių vertybių poreikis, kuris atsvertų “vartotojiškos” visuomenės norą viską “įsigyti”, kas garantuotų dvasinį ir fizinį gerbūvį. Ne viskas “pinigais nuperkama” ar “įsigyjama”. Yra ir dvasinė autentiška terpė, kuri padeda žmogui komfortabiliai jaustis šiame pasaulyje. Tokią terpę jaustis visavertiška asmenybe būtent puoselėja krikščioniška vizija apie Dievą, žmogų ir pasaulį.