LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinis forumas „Teisė būti sveikam ir laimingam“

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete 2019 m. gegužės 15 d. vyko tarptautinis forumas „Teisė būti sveikam ir laimingam“, skirtas paminėti Tarptautinę šeimos ir vaikų gynimo dienas. Forumą moderavo Pedagogikos katedros profesorė dr. R. Braslauskienė ir Pedagogikos katedros vedėja dr. A. Norvilienė.

Renginio tikslas – sujungti įvairiapusiškas vaiko sveikatos ugdymo mokslo ir praktikos įžvalgas bei patirtis, akcentuojant vaiko teisę būti sveikam ir laimingam. Tai tarsi pasidalijimas gerąja vaikų sveikatos ugdymo patirtimi ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose užsienio šalyse.

Renginį sudarė dvi dalys. Pirmoji dalis – tai pranešimai ir gerosios patirties sklaida. Pradžioje muzikinį pasveikinimą atliko S. Šimkaus konservatorijos 11 kl. mokiniai E. Gylys ir L. Gužauskis. Forumo dalyvius sveikino fakulteto dekanas prof. dr. R. Balsys.

Džiugu, kad buvo sulaukta gausaus pranešėjų būrio iš Lietuvos: N. Strazdienė (KU, Pedagogikos katedros dr., profesorė), B. Strukčinskienė (KU, Visuomenės sveikatos katedros dr., profesorė), mūsų nuolatiniai socialiniai partneriai: E. Kučinskienė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė), R. Bekėžienė (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja) bei pranešėjai iš užsienio: E. Aronen (Suomija), I. Kuginytė-Arlauskienė (Høgskulen på Vestlandet, Norvegija), I. Nausėdienė (Norvegija), R. Bosienė, G. Tamošiūnienė (Jungtinė Karalystė), J. Buivydienė (Belgija).

Antroji forumo dalis – tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Teisė būti sveikam ir laimingam“, kurio tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę šia tema. Jame dalyvavo vaikai nuo 3 iki 11 metų. Vaikai ir jų mokytojai, kurie atsiuntė piešinius, buvo iš Lietuvos (Klaipėdos, Kauno, Ukmergės, Kretingos, Vydmantų, Kretingalės, Mažeikių) bei užsienio šalių: Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos. Konkurso dalyvius, kurių buvo 119, ir jo nugalėtojus pristatė Vaikų piešinių konkurso vertinimo komisijos pirmininkė doc. dr. Reda Vismantienė.

Tai buvo diena, kai kūrėme stebuklus kartu!

Visi forumo dalyviai sutarė, kad svarbu išmokti gyventi ir džiaugtis kiekvienos dienos pasiekimais, kuo daugiau šypsotis. Siekiant, kad mūsų vaikai ir mes būtume laimingi, svarbiausia yra mokytis rūpintis savo sveikata ir gerove. Ačiū visiems už buvimą kartu ir dalinimąsi savo idėjomis.

Keletas akimirkų iš forumo