LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos teminis seminaras „Social Justice in Lifelong Guidance for Adults“

         KU SHMF Pedagogikos katedros dėstytoja prof. dr. Ilona Klanienė 2019 m. lapkričio 26–29 d dalyvavo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos teminiame seminare „Social Justice in Lifelong Guidance for Adults“ pagal „Erasmus +„ programą Suomijoje, Levi mieste. Išvykai į seminarą buvo gauta parama iš Švietimo mainų paramos fondo.

         Seminare dalyvavo švietimo atstovai iš 14 šalių (Lietuvos, Suomijos, Islandijos, Švedijos, Norvegijos, Belgijos, Austrijos, Graikijos, Italijos ir kt.).

         Teminio seminaro tikslas buvo supažindinti dalyvius su socialinio teisingumo teorijomis, teoriniais ir praktiniais lygių galimybių užtikrinimo aspektais visuomenės, institucijos ir individualiame lygmenyse. Seminaro metu vyko paskaitos apie socialinį teisingumą, socioedukacinį darbą su mažumomis, ypač daug dėmesio buvo skiriama migrantų integracijos problemoms spręsti. Tai pat buvo aptarti karjeros konsultanto vaidmenys, konsultavimo ypatumai teikiant pagalbą įvairioms suaugusiųjų socialinėms grupėms. Labai maloniai nustebino tai, kad visi paskaitas skaitę Suomijos ir Švedijos universitetų dėstytojai turi ir praktinio darbo patirties, todėl didelis dėmesys buvo skiriamas praktiniams užsiėmimams, buvo dirbama tarptautinėse grupėse, diskutuojama, kaip padėti migrantams sėkmingiau integruotis į visuomenę.

         Seminare ypač akcentuotas neformaliojo suaugusiųjų švietimo vaidmuo lygių galimybių kontekste. Muonio savivaldybės atstovė pasidalino Suomijos patirtimi vykdant neformalųjį suaugusiųjų mokymąsi. Seminare dalyviai išgyveno daug džiugių emocijų, kai patys galėjo patirti neformaliojo ugdymo teikiamą naudą dalyvaudami komandiniuose žiemos žaidimuose Levi miestelio slidinėjimo bazėje.

         Seminaro dalyviai ne tik įgijo žinių, patobulino socioedukacinio darbo su migrantais ir kitų mažumų atstovais kompetencijas, bet ir plačiau susipažino su Suomijos istorija ir kultūra. Visi liko sužavėti lektoriumi Jane Nakkalajarvi iš Samių švietimo instituto, kuris paskaitos metu pateikė daug įdomios ir naudingos informacijos apie samių kultūrą Suomijoje, jų gyvenimo ypatumus dabartiniu laikotarpiu.

         Seminare įgyta patirtis ir gilesnis suomių kultūros pažinimas sužadino norą dar labiau gilintis į Suomijos švietimo fenomeną.

Seminaro akimirkos

Pranešimą parengė prof. dr. Ilona Klanienė