LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinė mokslinė konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“.

Šių metų balandžio 18 d. Telšiuose vyko tarptautinė mokslinė konferencija tema „Tikėjimo iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“, kurią organizavo KU Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras kartu su Telšių kunigų seminarija. Renginys vyko Telšiuose, nes buvo skirtas visiems Telšių vyskupijos kunigams ir tikybos mokytojams. Renginyje dalyvavo apie 400 klausytojų. Visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas. Konferencijoje pranešimą skaitė svečias iš Romos Popiežiškojo Laterano universiteto prof. G. L. Pasquale. Prelegentas pasidalijo įžvalgomis apie „technologinio pasaulio“ skverbimąsi į žmogaus dvasinį gyvenimą. Toks agresyvus technologijų vaidmuo atima iš Bažnyčios skelbiamą žinią apie išganymą, nes šiuolaikinis žmogus vis labiau yra gundomas gyventi iliuzijoje, kad laimė gali būti sukurta „čia ir dabar“ ir tik paties žmogaus valios pastangomis. Tokią mintį pratęsė kitas pranešėjas kun. prof. dr. R. Skinkaitis iš VDU Teologijos fakulteto. Šiuolaikinis antropocentrizmas ir beatodairiškas liberalizmas sukuria netikrą laisvės pojūtį, kuris dažnai žmogų nuvilia, ištikus sunkiems gyvenimo išbandymams. Prof. dr. A. Ramonas pasidalijo post-modernizmo analize. Šios ideologijos pasėkoje žmogus yra pametęs harmoniją tarp dvasios, sielos ir kūno, todėl galiausiai praranda ir teisingą santykį su Dievu bei pačiu savimi. Doc. dr. V. Gedgaudas bei KU „Dvasinio konsultavimo ir asistavimo“ magistrantai G. Kazlauskienė bei A. Šiaudvytis skaitė pranešimą apie lietuvišką pagonybę bei jos atmainas. Svarbus ir įdomus faktas, kad visi keturi pagrindiniai konferencijos pranešėjai kažkada kartu studijavo Romos Grigaliaus universitete ir po daugelio metų susitiko Telšiuose, moksliniame renginyje. Tai byloja, kad mokslas neturi sienų, yra universalus ir gvildenamos problemos vienodai liečia daugelio tautų ir žmonių gyvenimus bei likimus.