LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Tarptautinė konferencija „Dievo ilgesys“ ir bendradarbiavimo sutarties tarp Laterano universiteto ir KU pasirašymas (II etapas)

Spalio 18-19 dienomis Romos (Italija) Popiežiškajame Laterano universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija Dievo ilgesys: 500 metų Reformacijos dvasingumo ir teologijos istorija. Kaip byloja ir pats pavadinimas, konferencija buvo skirta Reformuotosios Bažnyčios 500 metų jubiliejiniam paminėjimui. Laterano universiteto vadovybės kvietimu šiame renginyje dalyvavo ir KU HUMF Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro atstovai. Į konferenciją susirinko gausus būrys mokslininkų bei dvasininkų iš įvairių pasaulio šalių: Prancūzijos, Austrijos, Vokietijos, Rusijos, Brazilijos, Argentinos, JAV ir kt. Įvairių krikščioniškųjų konfesijų teologai savo pranešimuose gvildeno įvairiapuses Reformacijos judėjimo įkvėptas istorines bei biblines aktualijas, paliesdami tokias temas kaip Dievo malonės veikimas per tikėjimą, nuteisinimas Biblijos doktrinoje ir kt. Ypatingai verti dėmesio buvo pranešimai svečių iš Vokietijos Tiubingeno universiteto prof. dr. Volkerio Leppino bei profesoriaus iš Vienos dr. Ulricho Kortnerio.

Šio renginio metu ypač svarbus įvykis, liečiantis KU, buvo tarptautinės bendradarbiavimo sutarties galutinis pasirašymas tarp Laterano universiteto ir Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro. Sutartį pasirašė Romos universiteto rektorius J. E. vysk. Enrico Dal Covolo. Kaip jau buvo minėta, šis aktas suteikia ženklų tarptautiškumo rodiklį ne tik centro darbuotojų veiklai, bet ir visam Fakultetui bei Universitetui.