LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Tarpininkavimo (mediacijos) programos pristatymas Klaipėdos miesto  mokyklų vadovams

2018 m. lapkričio 28 d. KU SHMF Pedagogikos katedros dėstytoja prof. dr. Ilona Klanienė ir Klaipėdos m. Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Areta Skukauskienė pristatė Klaipėdos miesto mokyklų vadovams tarpininkavimo (mediacijos) mokykloje programą. Tarpininkavimas (mediacija) švietimo sistemoje buvo pristatytas kaip  konflikto sprendimo būdas tarp mokinių, tarp mokinių ir pedagogų, tarp pedagogų ir tėvų ir kt.

Lektorės akcentavo tarpininkavimo (mediacijos) kaip konfliktų sprendimo metodo privalumus ir naudą mokykloms. Tarpininkavimo (mediacijos) pagalba tiek pedagogai, tiek mokiniai mokosi konstruktyvaus konfliktų sprendimo būdų, pagarbos vienas kitam nepaisant nuomonių skirtumo, atsakomybės už savo sprendimus prisiėmimo. Su mokyklos vadovais buvo aptartos ir mokinių (tarpininkavimo) galimybės sprendžiant bendraamžių konfliktus ugdymo institucijose.

Lektorių teigimu, profesionaliam tarpininkavimui (mediacijai) mokyklose būtinas atitinkamas socialinių pedagogų ir kitų pagalbos specialistų pasirengimas. Pasidžiaugta, kad Lietuvoje nacionaliniu lygiu buvo paruošta 20 lektorių, kurie apmoko socialinius pedagogus bei kitus pagalbos specialistus taikyti tarpininkavimą (mediaciją) mokykloje ar kitose ugdymo institucijose.

Klaipėdos  apskričiai taip pat parengtos dvi lektorės (Ilona Klanienė ir Areta Skukauskienė), kurios buvo atrinktos dalyvauti nacionalinėje  tarpininkavimo (mediacijos) kvalifikacijos tobulinimo programoje ir sėkmingai ją baigė. Toliau lektorės tęsia mokymus supervizijose. Artimiausiu metu lektorės ves mokymus ir tikimės, kad Klaipėdoje socialiniai pedagogai  ir kiti pagalbos specialistai įvaldys profesionalų tarpininkavimą (mediaciją) mokykloje.